Sipariş ver

Sipariş, her biri müşteri tarafından kabul edilen bir teklifle temsil edilen birden fazla satır öğesi içerebilen bir işlemin (makbuz) onayıdır.

Kullanım alanları

Temel Sıralama

Minimum sipariş örneği

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Order",
 "merchant": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Amazon.com"
 },
 "orderNumber": "123-4567890-1234567",
 "priceCurrency": "USD",
 "price": "29.99",
 "acceptedOffer": {
  "@type": "Offer",
  "itemOffered": {
   "@type": "Product",
   "name": "Google Chromecast"
  },
  "price": "29.99",
  "priceCurrency": "USD",
  "eligibleQuantity": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "1"
  }
 }
}
</script>

Mikro veri

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
 <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Amazon.com"/>
 </div>
 <meta itemprop="orderNumber" content="123-4567890-1234567"/>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
 <meta itemprop="price" content="29.99"/>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="29.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="1"/>
  </div>
 </div>
</div>

Sipariş işlemini görüntüle

url özelliğini ayarlayarak siparişlerinize View Order düğmesi ekleyebilirsiniz. Doğrudan bir mobil uygulamaya bağlantı oluşturmak için ViewAction ekleyin:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Order",
 "merchant": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Amazon.com"
 },
 "orderNumber": "123-4567890-1234567",
 "orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
 "priceCurrency": "USD",
 "price": "29.99",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "validFrom": "2027-12-07T23:30:00-08:00"
 },
 "acceptedOffer": {
  "@type": "Offer",
  "itemOffered": {
   "@type": "Product",
   "name": "Google Chromecast",
   "sku": "B00DR0PDNE",
   "url": "http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/",
   "image": "http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"
  },
  "price": "29.99",
  "priceCurrency": "USD",
  "eligibleQuantity": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "1"
  }
 },
 "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567",
 "potentialAction": {
  "@type": "ViewAction",
  "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"
 }
}
</script>

Mikro veri

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
 <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Amazon.com"/>
 </div>
 <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
 <meta itemprop="orderNumber" content="123-4567890-1234567"/>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
 <meta itemprop="price" content="29.99"/>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
   <link itemprop="url" href="http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/"/>
   <link itemprop="image" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"/>
   <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="29.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="1"/>
  </div>
 </div>
 <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
  <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 </div>
 <div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
  <meta itemprop="validFrom" content="2027-12-07T23:30:00-08:00"/>
 </div>
</div>

Fatura ayrıntıları ile sipariş

Ayrıntılı fatura bilgileri içeren örnek sipariş

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Order",
 "merchant": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Amazon.com"
 },
 "orderNumber": "123-4567890-1234567",
 "priceCurrency": "USD",
 "price": "539.00",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "validFrom": "2027-12-07T23:30:00-08:00"
 },
 "acceptedOffer": [
  {
   "@type": "Offer",
   "itemOffered": {
    "@type": "Product",
    "name": "Samsung Chromebook",
    "sku": "B009LL9VDG",
    "url": "http://www.amazon.com/Samsung-XE303C12-A01US-Chromebook-Wi-Fi-11-6-Inch/dp/B009LL9VDG/",
    "image": "http://ecx.images-amazon.com/images/I/81H-DO3qX0L._SX522_.jpg"
   },
   "price": "249.99",
   "priceCurrency": "USD",
   "eligibleQuantity": {
    "@type": "QuantitativeValue",
    "value": "2"
   },
   "seller": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Samsung Marketplace Store"
   }
  },
  {
   "@type": "Offer",
   "itemOffered": {
    "@type": "Product",
    "name": "Google Chromecast",
    "sku": "B00DR0PDNE",
    "url": "http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/",
    "image": "http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"
   },
   "price": "29.99",
   "priceCurrency": "USD",
   "eligibleQuantity": {
    "@type": "QuantitativeValue",
    "value": "1"
   },
   "seller": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google Store @ Amazon"
   }
  }
 ],
 "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567",
 "potentialAction": {
  "@type": "ViewAction",
  "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"
 },
 "orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
 "paymentMethod": {
  "@type": "PaymentMethod",
  "name": "http://schema.org/CreditCard"
 },
 "paymentMethodId": "**** **** **** 1234",
 "orderDate": "2027-11-07T23:30:00-08:00",
 "isGift": "false",
 "discount": "0.97",
 "discountCurrency": "USD",
 "customer": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "billingAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Google",
  "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
  "addressLocality": "Mountain View",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "USA"
 }
}
</script>

Mikro veri

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
 <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Amazon.com"/>
 </div>
 <meta itemprop="orderNumber" content="123-4567890-1234567"/>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
 <meta itemprop="price" content="539.00"/>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Samsung Chromebook"/>
   <meta itemprop="sku" content="B009LL9VDG"/>
   <link itemprop="url" href="http://www.amazon.com/Samsung-XE303C12-A01US-Chromebook-Wi-Fi-11-6-Inch/dp/B009LL9VDG/"/>
   <link itemprop="image" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/81H-DO3qX0L._SX522_.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="249.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="2"/>
  </div>
  <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Samsung Marketplace Store"/>
  </div>
 </div>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
   <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
   <link itemprop="url" href="http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/"/>
   <link itemprop="image" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="29.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="1"/>
  </div>
  <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Google Store @ Amazon"/>
  </div>
 </div>
 <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
  <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 </div>
 <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
 <div itemprop="paymentMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/PaymentMethod">
  <meta itemprop="name" content="http://schema.org/CreditCard"/>
 </div>
 <meta itemprop="paymentMethodId" content="**** **** **** 1234"/>
 <meta itemprop="orderDate" content="2027-11-07T23:30:00-08:00"/>
 <meta itemprop="isGift" content="false"/>
 <meta itemprop="discount" content="0.97"/>
 <meta itemprop="discountCurrency" content="USD"/>
 <div itemprop="customer" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="billingAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="Google"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="1600 Amphitheatre Pkwy"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="Mountain View"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
 </div>
 <div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
  <meta itemprop="validFrom" content="2027-12-07T23:30:00-08:00"/>
 </div>
</div>

İşaretlemenizi test edin.

İşaretlemenizi E-posta Biçimlendirme Test Aracı'nı kullanarak doğrulayabilirsiniz. İşaretleme kodunuzu yapıştırın ve içeriği taramak ve mevcut hatalar hakkında rapor almak için Doğrula düğmesini tıklayın.

Spesifikasyon

Aşağıdaki tabloda bu tür için kullanılabilen tüm özellikler listelenmiştir:

Özellik Tür Açıklama
satıcı Kuruluş veya Kişi (zorunlu) Siparişi alan taraf (ör. Amazon.com, birçok satıcının satıcısıdır). Bir dizeyi de kabul eder (ör. "Amazon.com").
merchant.ad Metin (zorunlu) Kuruluşun adı.
merchant.aynıAs URL Satıcının Freebase URL'si.
sipariş numarası Metin (zorunlu) İşlem için satıcıya özgü tanımlayıcı.
priceCurrency (fiyat para birimi) Metin (zorunlu) Sipariş fiyatının para birimi (3 harfli ISO 4217 biçiminde).
fiyat Sayı veya Metin (zorunlu) İşlemin toplam fiyatı.
kabul edilen teklif Teklif (zorunlu) Siparişe dahil edilen teklifler. Ayrıca bir nesne dizisi kabul edilir.
acceptedOffer.itemOffered Ürün veya Rezervasyon (zorunlu) Satılan öğe.
acceptedOffer.itemOffered.adı Metin (zorunlu) Ürünün adı.
acceptedOffer.itemOffered.sku Metin (onay kartları/Arama Yanıtları için önerilir) Stok Tutma Birimi (SKU), bir ürün veya hizmet ya da teklifin atıfta bulunduğu ürün için satıcıya özgü bir tanımlayıcı.
acceptedOffer.itemOffered.url URL Ürünün (genellikle satıcının web sitesindeki ürün açılış sayfası) URL'si (onay kartları/Arama Cevapları için önerilir).
acceptedOffer.itemOffered.resim URL (Onay kartları/Arama Yanıtları için önerilir) Ürün resmi (genellikle satıcının web sitesindeki bir resim) için URL.
acceptedOffer.itemOffered.renk Metin Ürünün rengi.
kabul edildi.fiyat Sayı veya Metin (zorunlu) Ürünün birim fiyatı.
acceptedOffer.priceCurrency Metin (zorunlu) Fiyatın para birimi (3 harfli ISO 4217 biçiminde).
Kabul edilenTeklif.UygunMiktar QuantitativeValue (zorunlu) Teklifin veya fiyat spesifikasyonunun geçerli olduğu sipariş miktarlarının aralığı ve ölçü birimi.
acceptedOffer.appropriatequantity.değer Sayı (zorunlu) Ürün özelliğinin değeri.
acceptedOffer.priceSpecification FiyatSpesifikasyonu Birim fiyatı ve teslimat ya da ödeme ücretlerini belirten bir veya daha fazla fiyat spesifikasyonu.
acceptedOffer.priceSpecification.fiyat Sayı veya Metin İşlemin toplam fiyatı.
acceptedOffer.priceSpecification.priceCurrency Metin Sipariş fiyatının para birimi (3 harfli ISO 4217 biçiminde).
acceptedOffer.itemCondition OfferItemCondition Ürün veya hizmetin ya da teklife dahil olan ürün veya hizmetlerin durumuyla ilgili metin açıklaması.
acceptedOffer.satıcı Kuruluş veya Kişi Siparişin verildiği taraf. Bir dizeyi de kabul eder (ör. "").
acceptedOffer.seller.ad Metin Kuruluşun adı.
FiyatSpesifikasyonu FiyatSpesifikasyonu (onay kartları/Arama Yanıtları için önerilir) price/priceCurrency ile ilgili daha ayrıntılı alternatifler. Vergi ve teslimat ücretlerini belirtmek için de kullanılır. Ayrıca bir nesne dizisi kabul edilir.
url URL (onay kartları/Arama Yanıtları için önerilir) Siparişin URL'si; genellikle kullanıcının siparişle ilgili daha fazla ayrıntı alabileceği satıcının web sitesine bir bağlantı.
sipariş durumu SiparişDurumu (onay kartları/Arama Cevapları için önerilir) Siparişin mevcut durumu.
ödeme yöntemi Ödeme Yöntemi Sipariş için kullanılan kredi kartının veya diğer ödeme yönteminin adı.
ödeme yöntemi kimliği Metin Kullanılan ödeme yönteminin tanımlayıcısı (ör. kredi kartının son 4 hanesi).
sipariş tarihi DateTime Siparişin verildiği tarih.
Hediye Boole Teklif, alıcı dışında bir kişi için hediye olarak kabul edildi mi?
indirim Sayı veya Metin İndirim uygulandı.
discountCurrency (indirimliPara birimi) Metin İndirimin para birimi (3 harfli ISO 4217 biçiminde).
müşteri Kişi veya Kuruluş Sipariş veren parti.
musteri.ad Metin Kişinin adı.
fatura adresi Posta Adresi Siparişin fatura adresi.
billingAddress.ad Metin PostalAddress'ün adı.
billingAddress.sokakAdresi Metin Açık adres. Örneğin, 1600 Amphitheatre Pkwy.
billingAddress.addressLocality Metin Şehir. Örneğin, Mountain View.
billingAddress.addressRegion Metin Bölge. Örneğin, Kanada.
billingAddress.addressCountry Metin veya Ülke Ülke. Örneğin, Türkiye. İki harfli ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodunu da sağlayabilirsiniz.