การจองกิจกรรม

ใช้ประเภทนี้เพื่อประกาศการจองสําหรับผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คนในกิจกรรม อาจต้องประกาศตั๋วด้วย

Use Case

กรณีการใช้งานต่อไปนี้แสดงตัวอย่างที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีใช้สคีมา EventReservation ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามาร์กอัปของคุณมีโครงสร้างที่เหมาะสม

การช่วยเตือนกิจกรรมพื้นฐานที่ไม่มีตั๋ว

หากคุณส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้ ให้ใส่มาร์กอัปต่อไปนี้ นี่เป็นตัวอย่างของมาร์กอัปเพียงไม่กี่รายการที่จะใช้อีเมลในฐานะ EventReservation

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "EventReservation",
 "reservationNumber": "E123456789",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "Event",
  "name": "Foo Fighters Concert",
  "startDate": "2027-03-06T19:30:00-08:00",
  "location": {
   "@type": "Place",
   "name": "AT&T Park",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
    "addressLocality": "San Francisco",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94107",
    "addressCountry": "US"
   }
  }
 }
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="E123456789"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
  <meta itemprop="name" content="Foo Fighters Concert"/>
  <meta itemprop="startDate" content="2027-03-06T19:30:00-08:00"/>
  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
   <meta itemprop="name" content="AT&T Park"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

กิจกรรมมีตั๋วและไม่มีที่นั่งที่จองไว้

ใส่ช่อง ticketToken, ticketNumber และ numSeats เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตั๋ว

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "EventReservation",
 "reservationNumber": "E123456789",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "Event",
  "name": "Foo Fighters Concert",
  "performer": {
   "@type": "Organization",
   "name": "The Foo Fighters",
   "image": "http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"
  },
  "startDate": "2027-03-06T19:30:00-08:00",
  "location": {
   "@type": "Place",
   "name": "AT&T Park",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
    "addressLocality": "San Francisco",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94107",
    "addressCountry": "US"
   }
  }
 },
 "ticketToken": "qrCode:AB34",
 "ticketNumber": "abc123",
 "numSeats": "1"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="E123456789"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
  <meta itemprop="name" content="Foo Fighters Concert"/>
  <div itemprop="performer" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="The Foo Fighters"/>
   <link itemprop="image" href="http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="startDate" content="2027-03-06T19:30:00-08:00"/>
  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
   <meta itemprop="name" content="AT&T Park"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
   </div>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:AB34"/>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="abc123"/>
 <meta itemprop="numSeats" content="1"/>
</div>

การแข่งขันกีฬาหรือดนตรีพร้อมตั๋ว

ตั้งค่าประเภท reservationFor เป็น MusicEvent หรือ SportsEvent หากกิจกรรมเป็น MusicEvent (เช่น คอนเสิร์ต) คุณควรระบุ performer.name และ performer.image หากกิจกรรมเป็น SportsEvent (เช่น เกมตะกร้า) ที่มีทีมหรือผู้เล่นลงแข่ง 2 ทีม รวมทีมที่ 2 เป็นผู้แข่งขัน

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "EventReservation",
 "reservationNumber": "E123456789",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "MusicEvent",
  "name": "Foo Fighters Concert",
  "url": "http://foofighterstour.com/SFO",
  "performer": {
   "@type": "Organization",
   "name": "The Foo Fighters",
   "image": "http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"
  },
  "startDate": "2027-03-06T19:30:00-08:00",
  "endDate": "2027-03-06T23:00:00-08:00",
  "doorTime": "2027-03-06T16:30:00-08:00",
  "location": {
   "@type": "Place",
   "name": "AT&T Park",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "AT&T Park",
    "addressLocality": "San Francisco",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94107",
    "addressCountry": "US"
   }
  }
 },
 "ticketToken": "qrCode:AB34",
 "ticketNumber": "abc123",
 "numSeats": "1"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="E123456789"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/MusicEvent">
  <meta itemprop="name" content="Foo Fighters Concert"/>
  <link itemprop="url" href="http://foofighterstour.com/SFO"/>
  <div itemprop="performer" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="The Foo Fighters"/>
   <link itemprop="image" href="http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="startDate" content="2027-03-06T19:30:00-08:00"/>
  <meta itemprop="endDate" content="2027-03-06T23:00:00-08:00"/>
  <meta itemprop="doorTime" content="2027-03-06T16:30:00-08:00"/>
  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
   <meta itemprop="name" content="AT&T Park"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="AT&T Park"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
   </div>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:AB34"/>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="abc123"/>
 <meta itemprop="numSeats" content="1"/>
</div>

กิจกรรมมีตั๋วและที่นั่งที่จองไว้

สําหรับตั๋ว 1 ใบพร้อมที่นั่งแบบจองล่วงหน้า ให้ใส่ ticketToken, ticketNumber, venueSeat, venueRow และ venueSection คุณเพียงต้องระบุ venueSeat, venueRow และ venueSection ใดก็ตามเพื่ออธิบายตําแหน่งที่นั่ง

อย่าใส่ numSeats

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "EventReservation",
 "reservationNumber": "E123456789",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "Event",
  "name": "Foo Fighters Concert",
  "performer": {
   "@type": "Organization",
   "name": "The Foo Fighters",
   "image": "http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"
  },
  "startDate": "2027-03-06T19:30:00-08:00",
  "location": {
   "@type": "Place",
   "name": "AT&T Park",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
    "addressLocality": "San Francisco",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "94107",
    "addressCountry": "US"
   }
  }
 },
 "venueSeat": "12",
 "venueRow": "A",
 "venueSection": "101",
 "ticketToken": "qrCode:AB34",
 "ticketNumber": "abc123"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="E123456789"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
  <meta itemprop="name" content="Foo Fighters Concert"/>
  <div itemprop="performer" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="The Foo Fighters"/>
   <link itemprop="image" href="http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="startDate" content="2027-03-06T19:30:00-08:00"/>
  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
   <meta itemprop="name" content="AT&T Park"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
   </div>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="venueSeat" content="12"/>
 <meta itemprop="venueRow" content="A"/>
 <meta itemprop="venueSection" content="101"/>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:AB34"/>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="abc123"/>
</div>

ตั๋วหลายใบ

คุณซื้อตั๋วได้ 2 แบบ ดังนี้

 • อย่างแรกคือการเปลี่ยนแปลง numSeats ซึ่งหมายความว่าการจอง 1 รายการจะแสดงตั๋วสําหรับบุคคลจํานวน numSeats คน

 • หากคุณต้องการตั๋ว 1 ใบ (เช่น บาร์โค้ด) ต่อคน และชื่อสําหรับตั๋วแต่ละตัว ให้สร้าง EventReservations (1 ใบต่อคน) โดยใช้ numSeats เป็น 1 ตัวอย่างด้านล่างแสดงลักษณะของนโยบายนี้

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
[
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "EventReservation",
  "reservationNumber": "E123456789",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Smith"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Event",
   "name": "Foo Fighters Concert",
   "performer": {
    "@type": "Person",
    "name": "The Foo Fighters",
    "image": "http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"
   },
   "startDate": "2027-03-06T19:30:00-08:00",
   "location": {
    "@type": "Place",
    "name": "AT&T Park",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
     "addressLocality": "San Francisco",
     "addressRegion": "CA",
     "postalCode": "94107",
     "addressCountry": "US"
    }
   }
  },
  "venueSeat": "12",
  "venueRow": "A",
  "venueSection": "101",
  "ticketToken": "qrCode:AB34",
  "ticketNumber": "abc123"
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "EventReservation",
  "reservationNumber": "E123456789",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Eva Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Event",
   "name": "Foo Fighters Concert",
   "performer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "The Foo Fighters",
    "image": "http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"
   },
   "startDate": "2027-03-06T19:30:00-08:00",
   "location": {
    "@type": "Place",
    "name": "AT&T Park",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "24 Willie Mays Plaza",
     "addressLocality": "San Francisco",
     "addressRegion": "CA",
     "postalCode": "94107",
     "addressCountry": "US"
    }
   }
  },
  "venueSeat": "13",
  "venueRow": "A",
  "venueSection": "101",
  "ticketToken": "qrCode:AB34",
  "ticketNumber": "abc456"
 }
]
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="E123456789"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
  <meta itemprop="name" content="Foo Fighters Concert"/>
  <div itemprop="performer" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="The Foo Fighters"/>
   <link itemprop="image" href="http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="startDate" content="2027-03-06T19:30:00-08:00"/>
  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
   <meta itemprop="name" content="AT&T Park"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
   </div>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="venueSeat" content="12"/>
 <meta itemprop="venueRow" content="A"/>
 <meta itemprop="venueSection" content="101"/>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:AB34"/>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="abc123"/>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/EventReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="E123456789"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
  <meta itemprop="name" content="Foo Fighters Concert"/>
  <div itemprop="performer" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="The Foo Fighters"/>
   <link itemprop="image" href="http://www.amprocktv.com/wp-content/uploads/2027/01/foo-fighters-1-680x383.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="startDate" content="2027-03-06T19:30:00-08:00"/>
  <div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
   <meta itemprop="name" content="AT&T Park"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="24 Willie Mays Plaza"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="San Francisco"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="94107"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
   </div>
  </div>
 </div>
 <meta itemprop="venueSeat" content="13"/>
 <meta itemprop="venueRow" content="A"/>
 <meta itemprop="venueSection" content="101"/>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:AB34"/>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="abc456"/>
</div>

ทดสอบมาร์กอัปของคุณ

คุณตรวจสอบมาร์กอัปได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบมาร์กอัปอีเมล วางรหัสมาร์กอัปแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบเพื่อสแกนเนื้อหาและรับรายงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่มีอยู่

ข้อมูลจำเพาะ

ตรวจสอบรายละเอียดอีเมลเพื่อดูว่าที่พักเหล่านี้มีผลกับการจองกิจกรรมของคุณหรือไม่ การมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมเหล่านี้หมายความว่าคุณอนุญาตให้ Google แสดงการจองเหตุการณ์ที่ละเอียดขึ้นมากให้แก่ผู้ใช้

การจองกิจกรรม

ชื่อประเภท: EventReservation

ขยายการจอง

ชื่อ ประเภท คำอธิบาย
การกระทํา การดำเนินการ การดําเนินการที่สามารถดําเนินการได้
การกระทําname Text สตริงที่แสดงต่อผู้ใช้ในองค์ประกอบ UI ที่เชื่อมโยงกับการดําเนินการ
การกระทําurl URL URL เป้าหมายสําหรับการดําเนินการ หากไม่มีช่องสําหรับจัดการที่ชัดเจน เครื่องจัดการการดําเนินการจะขยายเป็น WebActionHandler โดยมี URL นี้เป็น URL ของ WebActionHandler
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว Text ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว
Agent ของการจอง องค์กรหรือบุคคล ตัวแทนหรือเอเจนซีที่จอง ยอมรับสตริงด้วย (เช่น "")
BookAgent.image URL URL รูปภาพขององค์กร
การจองAgent.name Text ชื่อของตัวแทน/บริการ
BookAgent.URL URL เว็บไซต์ของตัวแทน/บริการ
เวลาจอง DateTime วันที่ที่จอง
cancelReservationUrl URL หน้าเว็บที่ยกเลิกการจองได้
confirmReservationUrl URL หน้าเว็บที่สามารถยืนยันการจองได้
เวลาที่แก้ไขแล้ว DateTime (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) เวลาที่แก้ไขการจองครั้งล่าสุด
modifyReservationUrl URL (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) หน้าเว็บที่แก้ไขการจองได้
จํานวนที่นั่ง Number จํานวนที่นั่ง
price Text ราคารวมของ EventReservation
สกุลเงินราคา Text สกุลเงิน (ในรูปแบบ ISO 4217 แบบ 3 ตัวอักษร) ของราคา EventReservation
การเป็นสมาชิกโปรแกรม การเป็นสมาชิกโปรแกรม การเป็นสมาชิกในใบปลิว โปรแกรมสะสมคะแนนของโรงแรม ฯลฯ ในการจอง
programmember.memberNumber Text ตัวระบุของการเป็นสมาชิก
programmember.program Text ชื่อโปรแกรม
servingFor
For(ต้องระบุ)
เหตุการณ์ สามารถใช้เหตุการณ์ หรือประเภทย่อยเหตุการณ์ต่างๆ ได้ รวมถึง BusinessEvent, ChildrenEvent, ComedyEvent, DanceEvent, EducationEvent, Festival, FoodEvent, LiteraryEvent, MoviesMovies, MusicEvent, SaleEvent, SocialEvent, SportsEvent, TheaterEvent, VisualArtsEvent
จองที่description Text คําอธิบายกิจกรรมสั้นๆ
จองที่ doorTime DateTime ตั๋วเข้าชมจะเริ่มวันที่
จอง.endDate DateTime วันที่และเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม
สามารถเข้าถึงรูปภาพการจองได้ URL URL ของรูปภาพกิจกรรม
ReserveFor.location
(ต้องระบุ)
สถานที่ สถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.address
(ต้องระบุ)
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ของสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.address.ที่อยู่ประเทศ
(ต้องระบุ)
ข้อความหรือประเทศ ประเทศของสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.address.addressLocality
(ต้องระบุ)
Text ย่าน (เช่น เมือง) ของสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.address.addressRegion
(ต้องระบุ)
Text ภูมิภาค (เช่น รัฐ) ของสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.address.postalCode
(ต้องระบุ)
Text รหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.address.streetAddress
(ต้องระบุ)
Text ที่อยู่ของสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.location.name
(ต้องระบุ)
Text ชื่อสถานที่จัดกิจกรรม
ReserveFor.name
(ต้องระบุ)
Text ชื่อเหตุการณ์
ReserveFor.performance ผู้คนหรือองค์กร (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) ผู้ดําเนินการกิจกรรม ยอมรับอาร์เรย์ของออบเจ็กต์
สามารถเข้าถึงรูปภาพจองได้ . URL (แนะนําสําหรับ URL การ์ดยืนยัน/คําตอบในการค้นหา) รูปภาพบุคคล
จองแล้ว ชื่อ Text (แนะนําสําหรับการ์ดยืนยัน/คําตอบการค้นหา) ชื่อของบุคคลนั้น
ReserveFor.performanceer.url URL URL ของบุคคลนั้น
ReserveFor.startDate
(ต้องระบุ)
DateTime วันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม
จองที่ url URL URL ของเหตุการณ์
servingNumber
(ต้องระบุ)
Text หมายเลขหรือรหัสของการจอง
servingStatus
(ต้องระบุ)
สถานะการจอง สถานะปัจจุบันของการจอง
billingDownloadUrl URL ที่ที่จําหน่ายตั๋วได้
หมายเลขตั๋ว Text หมายเลขหรือรหัสของตั๋ว
คําขอตั๋วพิมพ์ URL ที่ที่พิมพ์ตั๋วได้
คําขอแจ้งปัญหา ข้อความหรือ URL หากรูปภาพบาร์โค้ดโฮสต์บนเว็บไซต์ของคุณ ค่าของช่องจะเป็น URL ของรูปภาพ หรือบาร์โค้ดหรือ URI แบบคิวอาร์ เช่น "barcode128:AB34" (ISO-15417บาร์โค้ด) "qrCode:AB34" (คิวอาร์โค้ด), "aztecCode:AB34" (รหัส Aztec), "codecodeEAN:1234"UPC (AN:1234"UPC(AN)1234"UPC(A.1:3)"
underName
(ต้องระบุ)
ผู้คนหรือองค์กร ผู้ถือตั๋ว
UnderName.อีเมล Text อีเมล
UnderName.name
(ต้องระบุ)
Text ชื่อบุคคล
URL URL หน้าเว็บที่สามารถดูการจองได้
สถานที่ในแต่ละแถว Text แถวที่นั่ง
สถานที่ในที่นั่ง Text หมายเลขที่นั่ง
จัดระเบียบส่วน Text ส่วนของที่นั่ง