ข้อเสนอของ schema.org

โครงสร้างสคีมาบางส่วนที่ Gmail ใช้แตกต่างจากคำศัพท์มาตรฐานของ schema.org Google ทำงานร่วมกับชุมชน schema.org เพื่อกำหนดสคีมาที่เกี่ยวข้องกับอีเมลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บริการอีเมลและโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ด้วย และได้รับการผสานรวมกับการปรับปรุงอื่นๆ มากมาย ที่ schema.org

Google ยังคงมุ่งมั่นที่จะอัปเดตการรองรับสคีมาตามที่นำมาใช้ที่ schema.org เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว Google จะพยายามทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้สคีมาเหล่านี้และผู้ใช้ของตน

รายการข้อเสนอ Schema.org

รายการต่อไปนี้ระบุคำศัพท์ใน schema.org ตามข้อเสนอคำศัพท์จาก Gmail

คำศัพท์ของ schema.org พัฒนาขึ้นผ่านการพูดคุยสาธารณะในกลุ่มชุมชน Schema.org ของ W3C