Mechanizm OAuth 2.0

Ten dokument określa mechanizm SASL XOAUTH2, którego można używać z poleceniami IMAP AUTHENTICATE, POP AUTH i SMTP AUTH. Mechanizm ten umożliwia uwierzytelnianie na koncie Gmail użytkownika za pomocą tokenów dostępu OAuth 2.0.

Przy użyciu OAuth 2.0

Zacznij od zapoznania się z artykułem Korzystanie z protokołu OAuth 2.0 do uzyskiwania dostępu do interfejsów API Google. Ten dokument wyjaśnia, jak działa protokół OAuth 2.0 i jakie czynności należy wykonać, aby napisać klienta.

Możesz też przejrzeć przykładowy kod XOAUTH2, aby zobaczyć działające przykłady.

Zakresy OAuth 2.0

Zakres dostępu IMAP, POP i SMTP to https://mail.google.com/. Jeśli prosisz aplikacji IMAP, POP lub SMTP o dostęp do pełnego zakresu poczty, musi ona być zgodna z zasadami dotyczącymi danych użytkownika związanymi z usługami interfejsu API Google.

 • Aby aplikacja została zatwierdzona, musi wykazywać pełne wykorzystanie https://mail.google.com/.
 • Jeśli Twoja aplikacja nie wymaga https://mail.google.com/, przejdź do interfejsu Gmail API i użyj bardziej szczegółowych zakresów z ograniczeniami.

Przekazywanie dostępu w całej domenie dla użytkownika Google Workspace

Jeśli chcesz używać Google Workspace przekazywania dostępu w całej domenie za pomocą kont usługi do uzyskiwania dostępu do Google Workspace skrzynek pocztowych użytkowników przez IMAP, możesz zamiast tego autoryzować klienta za pomocą zakresuhttps://www.googleapis.com/auth/gmail.imap_admin.

Przy autoryzacji tego zakresu połączenia IMAP działają inaczej:

 • Wszystkie etykiety są wyświetlane przez IMAP, nawet jeśli w ustawieniach Gmaila użytkownicy wyłączyli dla danej etykiety opcję „Pokaż w kliencie IMAP”.
 • Wszystkie wiadomości są wyświetlane przez IMAP, niezależnie od wartości ustawionej przez użytkownika w sekcji „Limity rozmiarów folderów” w ustawieniach Gmaila.

Mechanizm SASL XOAUTH2

Mechanizm XOAUTH2 pozwala klientom wysyłać do serwera tokeny dostępu OAuth 2.0. Protokół wykorzystuje zakodowane wartości przedstawione w kolejnych sekcjach.

Pierwsza odpowiedź klienta

Pierwsza odpowiedź klienta SASL XOAUTH2 ma taki format:

base64("user=" {User} "^Aauth=Bearer " {Access Token} "^A^A")

Użyj mechanizmu kodowania base64 zdefiniowanego w RFC 4648. ^A to kombinacja Control+A (\001).

Na przykład przed zakodowaniem base64 początkowa odpowiedź klienta może wyglądać tak:

user=someuser@example.com^Aauth=Bearer ya29.vF9dft4qmTc2Nvb3RlckBhdHRhdmlzdGEuY29tCg^A^A

Po zakodowaniu base64 wygląda to tak (aby zwiększyć przejrzystość tekstu, wstawiono podziały wierszy):

dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvbQFhdXRoPUJlYXJlciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52
YjNSbGNrQmhkSFJoZG1semRHRXVZMjl0Q2cBAQ==

Odpowiedź na błąd

Wstępna odpowiedź klienta powodująca błąd powoduje, że serwer wysyła wyzwanie zawierające komunikat o błędzie w formacie:

base64({JSON-Body})

JSON-Body zawiera 3 wartości: status, schemes i scope. Na przykład:

eyJzdGF0dXMiOiI0MDEiLCJzY2hlbWVzIjoiYmVhcmVyIG1hYyIsInNjb3BlIjoiaHR0cHM6Ly9t
YWlsLmdvb2dsZS5jb20vIn0K

Po zdekodowaniu base64 wygląda to w taki sposób:

{
 "status":"401",
 "schemes":"bearer",
 "scope":"https://mail.google.com/"
}

Protokół SASL wymaga od klientów wysyłania pustej odpowiedzi na to wyzwanie.

Wymiana protokołów IMAP

W tej sekcji wyjaśniono, jak używać SASL XOAUTH2 z serwerem IMAP Gmaila.

Pierwsza odpowiedź klienta

Aby zalogować się za pomocą mechanizmu SASL XOAUTH2, klient wywołuje polecenie AUTHENTICATE z parametrem mechanizmu XOAUTH2 i początkową odpowiedzią klienta w sposób opisany powyżej. Na przykład:

[connection begins]
C: C01 CAPABILITY
S: * CAPABILITY IMAP4rev1 UNSELECT IDLE NAMESPACE QUOTA XLIST
CHILDREN XYZZY SASL-IR AUTH=XOAUTH2 AUTH=XOAUTH
S: C01 OK Completed
C: A01 AUTHENTICATE XOAUTH2 dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvb
QFhdXRoPUJlYXJlciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52YjNSbGNrQmhkSFJoZG
1semRHRXVZMjl0Q2cBAQ==
S: A01 OK Success
[connection continues...]

Co warto wiedzieć na temat wymiany protokołów IMAP:

 • Polecenie IMAP AUTHENTICATE jest opisane w dokumencie RFC 3501.
 • Funkcja SASL-IR pozwala na wysłanie początkowej odpowiedzi klienta w pierwszym wierszu polecenia AUTHENTICATE, dzięki czemu do uwierzytelnienia wymagana jest tylko jedna wizyta w obie strony. Dokument SASL-IR jest opisany w RFC 4959.
 • Funkcja AUTH=XOAUTH2 deklaruje, że serwer obsługuje mechanizm SASL zdefiniowany w tym dokumencie. Aby aktywować ten mechanizm, należy podać XOAUTH2 jako pierwszy argument polecenia AUTHENTICATE.
 • Podziały wierszy w poleceniach AUTHENTICATE i CAPABILITY mają charakter przejrzysty i nie występują w rzeczywistych danych poleceń. Cały argument base64 powinien być jednym ciągłym ciągiem znaków bez osadzonych spacji, tak aby całe polecenie AUTHENTICATE składało się z 1 wiersza tekstu.

Odpowiedź na błąd

Błędy uwierzytelniania są też zwracane przy użyciu polecenia IMAP AUTHENTICATE:

[connection begins]
S: * CAPABILITY IMAP4rev1 UNSELECT IDLE NAMESPACE QUOTA XLIST
CHILDREN XYZZY SASL-IR AUTH=XOAUTH2
S: C01 OK Completed
C: A01 AUTHENTICATE XOAUTH2 dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvbQ
FhdXRoPUJlYXJlciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52YjNSbGNrQmhkSFJoZG1s
emRHRXVZMjl0Q2cBAQ==
S: + eyJzdGF0dXMiOiI0MDEiLCJzY2hlbWVzIjoiYmVhcmVyIG1hYyIsInNjb
3BlIjoiaHR0cHM6Ly9tYWlsLmdvb2dsZS5jb20vIn0K
C:
S: A01 NO SASL authentication failed

Co warto wiedzieć na temat wymiany protokołów IMAP:

 • Klient wysyła pustą odpowiedź („\r\n”) na wyzwanie zawierające komunikat o błędzie.

Wymiana protokołów POP

Ta sekcja wyjaśnia, jak używać SASL XOAUTH2 z serwerem POP Gmaila.

Pierwsza odpowiedź klienta

Aby zalogować się za pomocą mechanizmu SASL XOAUTH2, klient wywołuje polecenie AUTH z parametrem mechanizmu XOAUTH2 i początkową odpowiedzią klienta w sposób opisany powyżej. Na przykład:

[connection begins]
C: AUTH XOAUTH2 dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvbQFhdXRoPUJlYX
JlciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52YjNSbGNrQmhkSFJoZG1semRHRXVZMjl0
Q2cBAQ==
S: +OK Welcome.
[connection continues...]

Co warto wiedzieć na temat wymiany protokołów POP:

 • Polecenie POP AUTH jest opisane w dokumencie RFC 1734.
 • Podziały wierszy w poleceniu AUTH mają charakter przejrzysty i nie występują w rzeczywistych danych polecenia. Cały argument base64 powinien być jednym ciągłym ciągiem znaków bez osadzonych spacji, tak aby całe polecenie AUTH składało się z 1 wiersza tekstu.

Odpowiedź na błąd

Błędy uwierzytelniania są też zwracane za pomocą polecenia POP AUTH:

[connection begins]
C: AUTH XOAUTH2 dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvbQFhdXRoPUJlY
XJlciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52YjNSbGNrQmhkSFJoZG1semRHRXVZMj
l0Q2cBAQ==
S: + eyJzdGF0dXMiOiI0MDAiLCJzY2hlbWVzIjoiQmVhcmVyIiwic2NvcGUi
OiJodHRwczovL21haWwuZ29vZ2xlLmNvbS8ifQ==

Wymiana protokołów SMTP

Ta sekcja wyjaśnia, jak używać SASL XOAUTH2 z serwerem SMTP Gmaila.

Pierwsza odpowiedź klienta

Aby zalogować się za pomocą mechanizmu XOAUTH2, klient wywołuje polecenie AUTH z parametrem mechanizmu XOAUTH2 i wstępną odpowiedzią klienta w postaci utworzonej powyżej. Na przykład:

[connection begins]
S: 220 mx.google.com ESMTP 12sm2095603fks.9
C: EHLO sender.example.com
S: 250-mx.google.com at your service, [172.31.135.47]
S: 250-SIZE 35651584
S: 250-8BITMIME
S: 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH XOAUTH2
S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES
S: 250 PIPELINING
C: AUTH XOAUTH2 dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvbQFhdXRoPUJlY
XJlciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52YjNSbGNrQmhkSFJoZG1semRHRXVZMj
l0Q2cBAQ==
S: 235 2.7.0 Accepted
[connection continues...]

Co warto wiedzieć na temat wymiany protokołów SMTP:

 • Polecenie SMTP AUTH jest opisane w dokumencie RFC 4954.
 • Podziały wierszy w poleceniu AUTH mają charakter przejrzysty i nie występują w rzeczywistych danych polecenia. Cały argument base64 powinien być jednym ciągłym ciągiem znaków bez osadzonych spacji, tak aby całe polecenie AUTH składało się z 1 wiersza tekstu.

Odpowiedź na błąd

Błędy uwierzytelniania są też zwracane za pomocą polecenia SMTP AUTH:

[connection begins]
S: 220 mx.google.com ESMTP 12sm2095603fks.9
C: EHLO sender.example.com
S: 250-mx.google.com at your service, [172.31.135.47]
S: 250-SIZE 35651584
S: 250-8BITMIME
S: 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH XOAUTH2
S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES
S: 250 PIPELINING
C: AUTH XOAUTH2 dXNlcj1zb21ldXNlckBleGFtcGxlLmNvbQFhdXRoPUJlYXJl
ciB5YTI5LnZGOWRmdDRxbVRjMk52YjNSbGNrQmhkSFJoZG1semRHRXVZMjl0Q2cB
AQ==
S: 334 eyJzdGF0dXMiOiI0MDEiLCJzY2hlbWVzIjoiYmVhcmVyIG1hYyIsInNjb
3BlIjoiaHR0cHM6Ly9tYWlsLmdvb2dsZS5jb20vIn0K
C:
S: 535-5.7.1 Username and Password not accepted. Learn more at
S: 535 5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials hx9sm5317360pbc.68
[connection continues...]

Co warto wiedzieć na temat wymiany protokołów SMTP:

 • Klient wysyła pustą odpowiedź („\r\n”) na wyzwanie zawierające komunikat o błędzie.

Odniesienia