Method: users.settings.sendAs.update

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Gönderme takma adını günceller. İmza sağlanırsa Gmail, takma adla kaydetmeden önce HTML'yi temizler.

Hesabın birincil adresi dışındaki adresler, yalnızca alan adı genelinde yetkilendirilmiş hizmet hesabı müşterileri tarafından güncellenebilir.

HTTP isteği

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. "Ben" özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

sendAsEmail

string

Güncellenecek gönderen takma adı.

İstek metni

İstek metni, SendAs öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SendAs öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme Kılavuzu'na bakın.