Method: users.settings.sendAs.get

Belirtilen gönderen takma adını alır. Belirtilen adres, koleksiyonun bir üyesi değilse HTTP 404 hatası verir.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. "Me" özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

sendAsEmail

string

Alınacak gönderen takma adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SendAs öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.