Method: users.settings.sendAs.get

Belirtilen farklı gönderme takma adını alır. Belirtilen adres, koleksiyonun bir üyesi değilse HTTP 404 hatasıyla başarısız olur.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/sendAs/{sendAsEmail}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

sendAsEmail

string

Alınacak farklı gönderme takma adıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SendAs öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.