Method: users.messages.batchDelete

İleti kimliğine göre birçok ileti silinir. İletilerin silinmediğini, hatta hiç silinmediğini garanti etmez.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/batchDelete

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "ids": [
    string
  ]
}
Alanlar
ids[]

string

Silinecek mesajların kimlikleri.

Yanıt gövdesi

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://mail.google.com/

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.