REST Resource: users.messages.attachments

Kaynak: MessagePartBody

Tek bir MIME ileti bölümünün gövdesi.

JSON gösterimi
{
  "attachmentId": string,
  "size": integer,
  "data": string
}
Alanlar
attachmentId

string

Mevcut olduğunda, ayrı bir messages.attachments.get isteğinde alınabilen harici ekin kimliğini içerir. Bu etiket yoksa ileti parçası gövdesinin tüm içeriği veri alanında bulunur.

size

integer

Mesaj bölümü verileri için bayt sayısı (kodlamaya rağmen).

data

string (bytes format)

MIME mesaj bölümünün gövde verileri, Base64url olarak kodlanmış dize biçimindedir. İleti gövdesi olmayan MIME kapsayıcı türleri için veya gövde verileri ayrı bir ek olarak gönderildiğinde boş olabilir. Gövde verileri ayrı bir ekte yer alıyorsa bir ek kimliği vardır.

Base64 kodlu bir dizedir.

Yöntemler

get

Belirtilen ileti ekini alır.