Trò chơi đã lưu

Dịch vụ trò chơi đã lưu cung cấp cho bạn một cách thuận tiện để lưu tiến trình chơi vào máy chủ của Google. Trò chơi của bạn có thể truy xuất dữ liệu trò chơi đã lưu, cho phép người chơi quay lại và tiếp tục chơi tại thời điểm lưu gần nhất trên bất kỳ thiết bị nào.

Dịch vụ trò chơi đã lưu giúp bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu trò chơi của người chơi trên nhiều thiết bị. Ví dụ: nếu bạn có một trò chơi chạy trên thiết bị Android, bạn có thể sử dụng dịch vụ Trò chơi đã lưu để cho phép người chơi bắt đầu trò chơi trên điện thoại Android của họ, sau đó tiếp tục chơi trên máy tính bảng mà không mất bất kỳ tiến trình nào trước đó. Dịch vụ này cũng có thể được dùng để đảm bảo trò chơi của người chơi sẽ tiếp tục tại nơi họ đã dừng lại, ngay cả khi thiết bị của họ bị mất, bị hỏng hoặc đổi sang một mô hình mới hơn.

Để tìm hiểu cách triển khai trò chơi đã lưu cho nền tảng của bạn, vui lòng xem phần Triển khai ứng dụng.

Kiến thức cơ bản về Trò chơi đã lưu

Một trò chơi đã lưu thường bao gồm hai phần:

  • Nhị phân Blob không theo cấu trúc - có thể đại diện cho bất kỳ dữ liệu nào bạn chọn, trò chơi của bạn sẽ chịu trách nhiệm phân tích cú pháp và ghi vào trò chơi đó.
  • Siêu dữ liệu có cấu trúc – các thuộc tính bổ sung liên kết với dữ liệu tệp nhị phân cho phép các dịch vụ trò chơi của Google Play trình bày trực quan Trò chơi đã lưu trong giao diện người dùng (UI) của danh sách Trò chơi đã lưu mặc định, và trình bày thông tin hữu ích trong Ứng dụng Google Play Games (ví dụ như dấu thời gian cập nhật gần nhất).

Một trò chơi có thể ghi số lượng Trò chơi đã lưu tùy ý cho người chơi, tùy vào hạn mức người dùng, do đó không cần phải giới hạn người chơi trong một tệp lưu.

Ảnh bìa

Dịch vụ Trò chơi đã lưu cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan ngoài các tính năng liên tục. Bạn nên liên kết hình ảnh đại diện với các tệp lưu tương ứng. Nếu bạn đang sử dụng giao diện người dùng (UI) của danh sách Trò chơi đã lưu mặc định do SDK Play Games cung cấp trong trò chơi của mình, thì giao diện người dùng sẽ hiển thị các ảnh bìa này. Ảnh bìa cũng có thể xuất hiện trong ứng dụng Google Play Games.

Thông tin mô tả

Bạn có thể cung cấp một đoạn văn bản với nội dung mô tả ngắn gọn về một trò chơi cụ thể đã lưu. Phần mô tả này sẽ hiển thị trực tiếp cho người chơi và tóm tắt trạng thái mà trò chơi đã lưu thể hiện; ví dụ như “Chiến đấu với quái vật Goblins trong rừng tối”.

Hạn mức

Các nhà phát triển không bị tính phí cho bất kỳ dữ liệu trò chơi đã lưu nào được lưu trữ trên đám mây. Thay vào đó, dữ liệu này được tính vào hạn mức Google Drive của người chơi – bạn không bao giờ phải lo lắng về vấn đề này. Hạn mức duy nhất mà các nhà phát triển trò chơi cần quan tâm là hạn mức API Google Drive.

Đọc/ghi riêng biệt

Toàn bộ Trò chơi đã lưu sẽ được lưu trữ trong Thư mục dữ liệu ứng dụng trên Google Drive của người chơi. Chỉ trò chơi của bạn mới có thể đọc và ghi thư mục này – trò chơi của các nhà phát triển khác không thể xem hoặc sửa đổi thư mục đó, vì thế sẽ có thêm một biện pháp bảo vệ ngăn tình trạng hỏng dữ liệu. Ngoài ra, Trò chơi đã lưu sẽ được cách ly khi người chơi can thiệp vào dữ liệu, nhờ đó họ không thể sửa đổi từng Trò chơi đã lưu riêng lẻ.

Hỗ trợ ngoại tuyến

Trò chơi của bạn vẫn có thể đọc và ghi vào trò chơi đã lưu khi thiết bị của người chơi không có kết nối mạng, nhưng nó không thể đồng bộ hóa với các dịch vụ trò chơi của Google Play cho đến khi có kết nối mạng. Sau khi kết nối trở lại, Dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ cập nhật không đồng bộ dữ liệu trò chơi đã lưu trên các máy chủ của Google.

Giải quyết xung đột

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Trò chơi đã lưu, trò chơi của bạn có thể gặp phải xung đột khi cố gắng lưu dữ liệu. Những xung đột này có thể xảy ra khi người dùng chạy nhiều phiên bản ứng dụng của bạn trên các thiết bị hoặc máy tính khác nhau. Ứng dụng của bạn phải có khả năng giải quyết các xung đột này theo cách mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Thông thường, xung đột dữ liệu xảy ra khi một phiên bản của ứng dụng không thể truy cập dịch vụ Trò chơi đã lưu trong khi cố gắng tải hoặc lưu dữ liệu đó. Đại thể cách tốt nhất để tránh xung đột dữ liệu là luôn tải dữ liệu mới nhất từ dịch vụ này khi ứng dụng của bạn khởi động hoặc tiếp tục, đồng thời lưu dữ liệu vào dịch vụ với tần suất hợp lý. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể tránh được tình trạng xung đột dữ liệu. Ứng dụng của bạn sẽ cố hết sức để xử lý các xung đột nhằm bảo toàn dữ liệu của người dùng để họ có trải nghiệm tốt nhất.

Các giới hạn

Dịch vụ trò chơi của Google Play hiện có các giới hạn kích thước đối với dữ liệu nhị phân và bao gồm kích thước hình ảnh lần lượt là 3 MB và 800 KB.

Siêu dữ liệu trò chơi đã lưu

Siêu dữ liệu theo cấu trúc cho một trò chơi đã lưu chứa các thuộc tính sau:

Thuộc tính Mô tả
Mã nhận dạng Một chuỗi duy nhất do Dịch vụ trò chơi của Google Play tạo ra cho trò chơi đã lưu này. Sử dụng mã này để tham chiếu đến trò chơi đã lưu trong ứng dụng trò chơi của bạn.
Tên Tên ngắn do nhà phát triển cung cấp cho trò chơi đã lưu, chẳng hạn như "Lưu vị trí 1" hoặc "PlayerName_Save1". Người chơi sẽ không nhìn thấy thông tin này.
Mô tả Mô tả do nhà phát triển cung cấp cho trò chơi đã lưu.
Sửa đổi lần cuối Dấu thời gian tính bằng mili giây do Dịch vụ trò chơi của Google Play tạo vào thời điểm trò chơi đã lưu được cập nhật lần cuối.
Thời gian chơi Thời gian do nhà phát triển cung cấp (tính bằng mili giây) để hiển thị trên trò chơi đã lưu. Giá trị này phải thể hiện thời lượng người chơi đã chơi trò chơi đã lưu tương ứng. Ví dụ: Giá trị thời gian đã chơi là 3600000 sẽ hiển thị trong Dịch vụ trò chơi của Google Play là "1 giờ".
Ảnh bìa Đây là một thuộc tính không bắt buộc do nhà phát triển cung cấp chứa thông tin về ảnh bìa.

Triển khai ứng dụng

Để tìm hiểu cách triển khai Trò chơi đã lưu cho nền tảng của bạn, vui lòng xem các tài nguyên sau: