Bật các tính năng bổ sung

Tài liệu này trình bày cách định cấu hình các dịch vụ trò chơi bổ sung của Google Play cho trò chơi Android của bạn. Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập dịch vụ trò chơi của Google Play trong Google Play Console và có đăng nhập để hoạt động trong trò chơi trước khi tiếp tục.

Thiết lập thành tích và bảng xếp hạng

Để tạo hoặc chỉnh sửa thành tích và bảng xếp hạng, hãy chuyển đến phần Thành tíchBảng xếp hạng trong trò chơi của bạn trên Google Play Console (Phát triển> Dịch vụ trò chơi của Play> Thiết lập và quản lý > Thành tích hoặc Bảng xếp hạng), sau đó nhấp vào Tạo thành tích hoặc Tạo bảng xếp hạng rồi điền vào biểu mẫu tương ứng.

Để biết thêm thông tin về cách tạo thành tích và bảng xếp hạng, vui lòng xem khái niệm về thành tíchbảng xếp hạng.

Bật trò chơi đã lưu

Dịch vụ trò chơi đã lưu cung cấp cho bạn một cách thuận tiện để lưu tiến trình chơi vào máy chủ của Google. Hãy sử dụng dịch vụ này nếu bạn muốn truy xuất dữ liệu trò chơi của người chơi và cho phép người chơi cũ tiếp tục chơi từ điểm lưu cuối cùng trên thiết bị bất kỳ.

Trước khi sử dụng dịch vụ Trò chơi đã lưu, đầu tiên, bạn phải bật dịch vụ này từ Google Play Console:

 1. Trong Google Play Console, hãy mở trò chơi mà bạn muốn bật Trò chơi đã lưu, rồi chuyển đến trang Dịch vụ trò chơi của Play – Cấu hình (Phát triển> Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý> Cấu hình) rồi chọn Chỉnh sửa thuộc tính.
 2. Chuyển tùy chọn Trò chơi đã lưu thành BẬT.
 3. Nhấp vào Lưu.

Sau khi thực hiện các bước trên, có thể mất tới 24 giờ để Dịch vụ trò chơi của Google Play kích hoạt tính năng Trò chơi đã lưu cho trò chơi của bạn. Nếu bạn muốn thử nghiệm tính năng Trò chơi đã lưu ngay lập tức, hãy xóa dữ liệu trong ứng dụng Dịch vụ Google Play đã cài đặt trên thiết bị thử nghiệm theo cách thủ công.

Để xóa dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm trên Android, hãy mở mục Cài đặt > Ứng dụng > Dịch vụ Google Play, nhấp vào Quản lý dung lượng, sau đó nhấp vào Xóa toàn bộ dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng dịch vụ Trò chơi đã lưu, vui lòng xem phần Khái niệm về trò chơi đã lưu.

Thêm bản dịch cho trò chơi của bạn

Bạn có thể đặt bản dịch riêng mô tả thông tin chi tiết về trò chơi, bao gồm tên hiển thị, nội dung mô tả trò chơi và các thành phần đồ họa. Bạn cũng có thể chỉ định bản dịch riêng cho các thành tích và bảng xếp hạng liên kết với trò chơi của bạn.

Cách thêm bản dịch riêng mô tả thông tin chi tiết về trò chơi:

 1. Chọn trò chơi của bạn trong Google Play Console.
 2. Di chuyển đến trang Dịch vụ trò chơi của Play – Cấu hình (Phát triển> Dịch vụ trò chơi của Play> Thiết lập và quản lý> Cấu hình).
 3. Chọn Chỉnh sửa thuộc tính.
 4. Chọn Quản lý bản dịch > Quản lý bản dịch của tôi.
 5. Chọn ngôn ngữ cho bản dịch mà bạn cung cấp, sau đó nhấp vào Áp dụng để xác nhận lựa chọn của bạn. Trên trang Thuộc tính, ngôn ngữ mà bạn chọn sẽ có sẵn trong bộ chọn ngôn ngữ.
 6. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn chỉnh sửa từ bộ chọn ngôn ngữ, sau đó chỉnh sửa biểu mẫu với các bản dịch cho tên hiển thị, nội dung mô tả và các thành phần đồ họa.
 7. Nhấp vào mục Lưu thay đổi để lưu trữ thông tin chi tiết về trò chơi đã dịch.

Để biết thêm thông tin về cách thêm bản dịch cho thành tích và bảng xếp hạng, vui lòng xem nội dung về thành tíchbảng xếp hạng.

Khi hiển thị chuỗi chi tiết về trò chơi, bảng xếp hạng và thành tích, dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ sử dụng ngôn ngữ được trò chơi hỗ trợ gần nhất với ngôn ngữ do người dùng yêu cầu. Chẳng hạn nếu tùy chọn ngôn ngữ trên thiết bị của người dùng được đặt là tiếng Pháp (Canada) (fr-CA), nhưng trò chơi chỉ hỗ trợ tiếng Anh (Hoa Kỳ) (en-US) và tiếng Pháp (Pháp) (fr) -FR), thì các dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ chọn các chuỗi fr-FR để hiển thị vì đây là ngôn ngữ phù hợp nhất.

Cấp quyền chỉnh sửa cho người dùng khác

Để chỉnh sửa chế độ cài đặt Dịch vụ trò chơi của Play trong Play Console, bạn phải đảm bảo rằng nhóm của bạn có quyền thích hợp để quản lý Dịch vụ trò chơi của Play. Hãy xem tại đây để biết thêm thông tin về các quyền trong Play Console.

Xem và chỉnh sửa chế độ cài đặt dự án trong Google Cloud Platform

Có thể bạn sẽ muốn xem và chỉnh sửa dự án ngay trong Google Cloud Platform.

Các trường hợp điển hình bao gồm:

 • Bật API bổ xung cho dự án (chẳng hạn như Google Drive).
 • Chỉnh sửa thông tin thương hiệu cho trò chơi trong hộp thoại OAuth 2.0.
 • Xem hạn mức API và yêu cầu thêm (nếu cần).
 • Chỉnh sửa URI được uỷ quyền hoặc nguồn gốc JavaScript trong mã ứng dụng khách bạn đã tạo trước đây.

Xem dự án của bạn

Cách xem dự án của bạn trong Google Cloud Platform:

 1. Chọn thông tin xác thực cho trò chơi của bạn trên trang Cấu hình (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Cấu hình).
 2. Cuộn xuống cuối mục Xác thực rồi nhấp vào Xem trong Google Cloud Platform.

Điều chỉnh hạn mức sử dụng API

Trong Google Cloud Platform, bạn có thể xem hạn mức sử dụng API hiện được thiết lập cho trò chơi và hạn mức đã sử dụng. Bạn cũng có thể đặt giới hạn cho mỗi người dùng để ngăn ngừa việc người dùng lạm dụng, (hoặc lỗi ứng dụng trò chơi) làm giảm hạn mức của bạn.

Để xem hoặc thay đổi hạn mức sử dụng cho dự án hoặc để yêu cầu tăng hạn mức, hãy làm như sau:

 1. Nếu bạn chưa có tài khoản thanh toán cho dự án của mình, hãy tạo một tài khoản.
 2. Truy cập trang API đã bật của thư viện API trong Bảng điều khiển API, chọn một API từ danh sách.
 3. Để xem và thay đổi chế độ cài đặt liên quan đến hạn mức, hãy chọn Hạn mức. Để xem thống kê sử dụng, hãy chọn Mức sử dụng.

Vui lòng lưu ý là "người dùng" được xác định dựa trên địa chỉ IP của ứng dụng đưa ra yêu cầu hạn mức. Ví dụ: nếu mọi yêu cầu của bạn đến từ một máy chủ duy nhất, thì máy chủ đó có thể bị gắn thẻ nhầm là một người dùng vi phạm. Để ngăn chặn việc này, bạn có thể đính kèm một đối số userIp=x.x.x.x vào yêu cầu điểm cuối API của mình.

Để tìm hiểu thêm về hạn mức cho mỗi người dùng, vui lòng xem tài liệu Google Cloud Platform.

Ngoài giới hạn cho mỗi người dùng, còn có một giới hạn mỗi ngày cho toàn ứng dụng đối với API Dịch vụ trò chơi của Google Play. Thông thường, bạn không cần phải thay đổi hạn mức được phân bổ trước. Tuy nhiên, nếu dự đoán mức sử dụng sẽ tăng đột biến (ví dụ: cho một sự kiện ra mắt sắp tới), bạn có thể yêu cầu tăng hạn mức bằng cách nhấp vào đường liên kết Yêu cầu thêm.

Kích hoạt các API khác

Khi bạn tạo mã ứng dụng khách của mình trong Google Play Console, API Dịch vụ trò chơi của Google Play sẽ tự động bật cho dự án của bạn. Bạn có thể kích hoạt các API khác của Google từ Google Cloud Platform.

Để bật API cho dự án, hãy làm như sau:

 1. Mở Thư viện API trong Google API Console. Nếu bạn nhận được lời nhắc, hãy chọn một dự án hoặc tạo dự án mới. Thư viện API liệt kê tất cả những API có sẵn, được nhóm theo nhóm sản phẩm và mức độ phổ biến.
 2. Nếu API bạn muốn chọn không hiển thị trong danh sách, hãy sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm API đó.
 3. Chọn API bạn muốn bật, sau đó nhấp vào nút Bật.
 4. Nếu bạn nhận được một lời nhắc, hãy bật tính năng thanh toán.
 5. Nếu bạn nhận được một lời nhắc, vui lòng chấp nhận Điều khoản dịch vụ của API.

Sửa đổi thông tin thương hiệu

Để sửa đổi thông tin thương hiệu (như tiêu đề, biểu trưng, v.v.) để trò chơi của bạn xuất hiện trong hộp thoại OAuth 2.0, hãy đặt các thuộc tính trong màn hình xin phép của Google Cloud Platform.

Để thiết lập màn hình xin phép cho dự án, hãy làm như sau:

 1. Mở trang Màn hình xin phép trong Bảng điều khiển API của Google. Nếu bạn nhận được lời nhắc, hãy chọn một dự án hoặc tạo dự án mới.
 2. Điền thông tin vào biểu mẫu và nhấp vào mục Lưu.

Để sửa đổi các thuộc tính liên quan đến mã ứng dụng khách OAuth 2.0 của bạn (nguồn gốc trang web và URL chuyển hướng cho ứng dụng web, v.v.):

 1. Mở Google Play Console và chuyển đến trò chơi của bạn.
 2. Chọn thông tin xác thực cho trò chơi của bạn trên trang Cấu hình (Phát triển > Dịch vụ trò chơi của Play > Thiết lập và quản lý > Cấu hình).
 3. Cuộn xuống cuối mục Xác thực rồi nhấp vào Xem trong Google Cloud Platform.
 4. Trong Google Cloud Platform, hãy chọn dự án của bạn.
 5. Trong thanh bên ở phía bên trái, hãy chọn API và xác thực. Hãy đảm bảo trạng thái của API Dịch vụ trò chơi của Google Play đang BẬT trong danh sách API hiển thị.
 6. Trong thanh bên ở phía bên trái, hãy chọn Ứng dụng đã đăng ký.
 7. Mở rộng phần Mã ứng dụng khách OAuth 2.0 rồi tìm thuộc tính cần chỉnh sửa.