Method: forms.watches.renew

Możesz odnowić dotychczasowy zegarek na 7 dni. state zegarka po odnowieniu wynosi ACTIVE, a expireTime – 7 dni od odnowienia. Odnawianie zegarka w stanie błędu (np. SUSPENDED) kończy się powodzeniem, jeśli błąd już nie występuje, ale w przeciwnym razie kończy się niepowodzeniem. Gdy zegarek wygaśnie, watch.renew zwraca NOT_FOUND.

Żądanie HTTP

POST https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/watches/{watchId}:renew

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
formId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator formularza.

watchId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator zegarka do odnowienia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Watch.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.