Method: forms.watches.delete

usunąć zegarek;

Żądanie HTTP

DELETE https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/watches/{watchId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
formId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator formularza.

watchId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator zegarka do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.