‏API ל-REST

איור 1: Google Fit REST API.

ה-API של Google Fit REST מאפשר לאחסן ולקרוא נתונים של בריאות וכושר בחנות הכושר מאפליקציות בכל פלטפורמה.

ה-API ל-REST מספק משאבים ושיטות לביצוע הפעולות הבאות:

  • יצירה, קבלה, פירוט ושינוי של מקורות נתונים. מקור נתונים מייצג מקור ייחודי של נתוני חיישנים. כל נתוני הבריאות והכושר בחנות הכושר משויכים למקור נתונים מסוים.

  • יצירה, קבלה, צבירה ומחיקה של מערכי נתונים. מערך נתונים מייצג קבוצה של נקודות נתונים ממקור נתונים מסוים.

  • לרשום נקודות על הגרף ולהוסיף אותן למערך נתונים. נקודה על הגרף מייצגת דוגמה ממקור נתונים ספציפי.

  • יצירה, רישום ומחיקה של פעילויות באתר. סשן מייצג מרווח זמן עם מטא-נתונים משויכים.