הפניית API ל-Android

ממשקי ה-API של Google Fit הם חלק משירותי Google Play. ממשקי ה-API של Google Fit כלולים בחבילות הבאות: