REST API'yi Kullanmaya Başlama

Bu eğiticide, Fitness REST API'ye erişimi nasıl etkinleştireceğiniz, OAuth erişim jetonları edinme ve HTTP isteklerini kullanarak API yöntemlerini çağırma gösterilmektedir.

Fitness REST API'yi kullanmak için RESTful web hizmetleri ve JSON temsilleri ile ilgili temel bilgileri anlamanız önemlidir.

Bir Google Hesabı edinin

Fitness REST API'yi kullanmak için Google Hesabınızın olması gerekir. Zaten bir hesabınız varsa hazırsınız demektir. Test amacıyla ayrı bir Google Hesabı da oluşturmak isteyebilirsiniz.

OAuth 2.0 istemci kimliği isteyin

Fitness API için OAuth 2.0 istemci kimliği istemek üzere aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Google API Konsolu'na gidin.
 2. Bir proje seçin veya yeni bir proje oluşturun. Uygulamanızın Android ve REST sürümleri için de aynı projeyi kullanın.
 3. Fitness API'yi etkinleştirmek için Devam'ı tıklayın.
 4. Kimlik bilgilerine git'i tıklayın.
 5. Yeni kimlik bilgileri'ni tıklayın, ardından OAuth İstemci Kimliği'ni seçin.
 6. Uygulama türü altında Web uygulaması'nı seçin.
 7. Yetkili JavaScript kaynakları altında, isteklerin kaynağı olan sitenin temel URL'sini girin (örneğin https://developers.google.com, OAuth Playground tarafından kullanılan URL'dir).
 8. Yetkili yönlendirme URI'si altında, yanıtların işleneceği sitenin URL'sini girin (örneğin, https://developers.google.com/oauthplayground, OAuth Playground tarafından kullanılan URL'dir).
 9. Oluştur'u tıklayın. Yeni OAuth 2.0 istemci kimliğiniz ve gizli anahtarınız, projenizin kimlikler listesinde görünür. OAuth 2.0 İstemci Kimliği, aşağıdaki gibi bir karakter dizesidir:

  780816631155-gbvyo1o7r2pn95qc4ei9d61io4uh48hl.apps.googleusercontent.com

OAuth Playground'da REST API'yi deneyin

OAuth Playground, HTTP istekleri göndererek ve herhangi bir istemci kodu yazmadan önce yanıtları gözlemleyerek Fitness REST API'yi tanımanın en kolay yoludur.

OAuth Playground'da Fitness REST API'yi yetkilendirmek için:

 1. OAuth Playground'a (OAuth Playground) gidin.
 2. 1. Adım: API'leri seçin ve yetkilendirin bölümünde Fitness v1'i genişletin ve kullanılacak Fitness kapsamlarını seçin.
 3. API'leri Yetkilendir düğmesini tıklayın, kullanılacak Google API Konsolu projesini seçin ve istendiğinde İzin ver'i tıklayın. Seçilen Google API Konsolu hesabıyla ilişkilendirilmiş verilere erişebilir ve bu verileri değiştirebilirsiniz.
 4. Jetonlar için yetkilendirme kodu değiş tokuşu yap düğmesini tıklayın. OAuth Playground, HTTP istekleri gönderdiğinizde bu üst bilgiyi Authorization: istek başlığına otomatik olarak ekler. Erişim jetonunun 60 dakika (3.600 saniye) sonra sona ereceğini unutmayın.

HTTP istekleri gönderme

Aşağıdaki örnekler, mevcut tüm veri kaynaklarını listelemek için HTTP isteklerinin nasıl gönderileceğini ve yeni bir veri kaynağının nasıl oluşturulacağını göstermektedir. Fitness REST API için URI biçimi şu şekildedir:

https://www.googleapis.com/fitness/v1/resourcePath?parameters

Mevcut tüm veri kaynaklarını listelemek için:

 1. HTTP Method (HTTP Yöntemi) alanında GET'i seçin.
 2. Request URI (İstek URI'sı) alanına https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources girin.
 3. İsteği gönder'i tıklayın.

İstek ve yanıt, sayfanın sağ tarafında görünür. İstek başarılı olursa yanıt, önceki örnekten veri kaynağını JSON biçiminde gösterir.

Veri kaynağı oluşturmak için:

 1. HTTP Method (HTTP Yöntemi) bölümünde POST'u seçin.
 2. Request URI (İstek URI'sı) alanına https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources girin.
 3. İstek gövdesini gir'i tıklayın.
 4. Request Body (İstek Gövdesi) penceresinde aşağıdaki JSON'u kopyalayıp yapıştırın:

  {
   "dataStreamName": "MyDataSource",
   "type": "derived",
   "application": {
    "detailsUrl": "http://example.com",
    "name": "Foo Example App",
    "version": "1"
   },
   "dataType": {
    "field": [
     {
      "name": "steps",
      "format": "integer"
     }
    ],
    "name": "com.google.step_count.delta"
   },
   "device": {
    "manufacturer": "Example Manufacturer",
    "model": "ExampleTablet",
    "type": "tablet",
    "uid": "1000001",
    "version": "1"
   }
  }
  
  
 5. Request Body (İstek Gövdesi) penceresinde Close'u (Kapat) tıklayın.

 6. İsteği gönder'i tıklayın.

İstek ve yanıt, sayfanın sağ tarafında görünür. İsteğin Authorization üst bilgisinde OAuth erişim jetonu bulunur:

Authorization: Bearer ya29.OAuthTokenValue

İstek başarılı olursa yanıtın ilk satırı:

HTTP/1.1 200 OK

Fit REST API'ye erişmek için cURL kullanma

Fit REST API'ye erişmek için cURL komut satırı aracını kullanabilirsiniz. cURL kullanarak istek göndermek için OAuth erişim jetonuna ihtiyacınız vardır (önceki instructions bakın). Erişim jetonlarının süresinin bir saat sonra sona ereceğini unutmayın. Aşağıdaki örnekte, tüm veri kaynaklarını listelemek için basit bir bash komut dosyası gösterilmektedir.

#!/bin/bash
ACCESS_TOKEN=""
curl \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
 https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources

Sonraki adımlar

REST API hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu sayfalara göz atın: