Android kod örnekleri

GitHub'daki Google Fit deposunda Android API'lerinin nasıl kullanılacağını açıklayan kod örnekleri vardır. Ayrıca, diğer yaygın görevler için geliştirici kılavuzunda kod snippet'leri bulunmaktadır.

Sensörlerden gelen verileri oku

Bir veri kaynağından ham sensör verilerini okumak için dinleyicileri kaydetmek üzere GitHub kod örneği.

Fit Fit'e veri kaydetme

Abonelik oluşturarak sensör verilerinin otomatik olarak depolanmasını istemek için GitHub kod örneği.

Google Fit'teki verileri okuma

Kullanıcının fitness geçmişindeki verileri okumak için GitHub kodu örneği.

Oturumlarla çalışma

Oturumları göstermek için GitHub kod örneği: Genel bir antrenmanı temsil etmek için fitness verilerini mantıksal bir oturum olarak doldurun.

Adım sayacı

Adımları kaydetmek ve tekrar okumak için GitHub kod örneği.