ภาพรวมของแพลตฟอร์ม

Google Fit เป็นระบบนิเวศแบบเปิด ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปอัปโหลดข้อมูลสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ไปยังที่เก็บส่วนกลางซึ่งผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์และแอปต่างๆ ได้ในที่เดียว ผู้ใช้จะยังคงเข้าถึงข้อมูลได้หาก อัปเกรดเป็นอุปกรณ์ใหม่

แอปสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์สามารถจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้หรือเซ็นเซอร์ใดก็ได้ และเข้าถึงข้อมูลที่สร้างโดยแอปอื่นๆ

อ่านนโยบายสำหรับนักพัฒนาและข้อมูลผู้ใช้ของ Google Fit อย่างละเอียดและตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Fit อย่างละเอียดก่อนใช้ Google Fit ด้วยการใช้ API นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Fit

คอมโพเนนต์

Google Fit ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้

ภาพที่ 1: ภาพรวมของแพลตฟอร์ม
ร้านฟิตเนส
ที่เก็บส่วนกลางที่จัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์และแอปที่หลากหลาย ฟิตเนสคือบริการระบบคลาวด์ที่โปร่งใสแก่ลูกค้า
กรอบเซ็นเซอร์
ชุดการนำเสนอระดับสูงที่ช่วยให้ทำงานกับร้านฟิตเนสได้ง่ายๆ คุณใช้ตัวแทนเหล่านี้กับ Google Fit API
สิทธิ์และการควบคุมของผู้ใช้
ชุดขอบเขตการให้สิทธิ์เพื่อขอสิทธิ์ของผู้ใช้ในการดำเนินการกับข้อมูลสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ Google Fit ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล สุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์
Google Fit API
Android และ REST API เพื่อเข้าถึงร้านค้าฟิตเนส คุณสามารถสร้างแอป ที่รองรับ Google Fit ได้ในหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ เช่น Android, iOS และเว็บแอป

ร้านฟิตเนส

ร้านฟิตเนสเป็นบริการระบบคลาวด์ที่คงข้อมูลด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ไว้โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Google แอปในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลและ เข้าถึงข้อมูลที่สร้างโดยแอปอื่นๆ ได้ Google Fit มีชุด API ที่ช่วย แทรกข้อมูลและค้นหาสโตร์การออกกำลังกายได้ง่าย

กรอบเซ็นเซอร์

กรอบการทำงานของเซ็นเซอร์เป็นตัวกำหนดการนำเสนอในระดับสูงสำหรับเซ็นเซอร์ ประเภทข้อมูล จุดข้อมูล และเซสชัน การนำเสนอเหล่านี้ช่วยให้ การทำงานกับร้านฟิตเนสบนแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นเรื่องง่าย

แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลแสดงถึงเซ็นเซอร์และประกอบด้วยชื่อ ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ แหล่งข้อมูลอาจแสดงเป็นเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์หรือเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์ คุณระบุเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์ในแอปได้
ประเภทข้อมูล
ข้อมูลประเภทต่างๆ แสดงถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ประเภทต่างๆ เช่น จำนวนก้าวหรืออัตราการเต้นของหัวใจ ประเภทข้อมูลจะสร้างสคีมาซึ่งแอปต่างๆ จะใช้ทำความเข้าใจข้อมูลของกันและกันได้ ประเภทข้อมูลประกอบด้วยชื่อและรายการช่องที่เรียงตามลำดับ ซึ่งแต่ละช่องแสดงมิติข้อมูล เช่น ประเภทข้อมูลของสถานที่จะมี 3 ช่อง (ละติจูด ลองจิจูด และความแม่นยำ) ในขณะที่ประเภทข้อมูลน้ำหนักจะมีเพียงช่องเดียว
จุดข้อมูล
จุดข้อมูลประกอบด้วยอาร์เรย์ที่มีการประทับเวลาของค่าสำหรับประเภทข้อมูลหนึ่งๆ ซึ่งอ่านจากแหล่งข้อมูล คุณใช้จุดข้อมูลเพื่อบันทึกและแทรกข้อมูลด้านสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ในร้านขายฟิตเนส และอ่านข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลได้ จุดที่มีเวลาเริ่มต้นจะแสดงช่วงเวลาแทนการอ่านทันที
ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลหมายถึงชุดจุดข้อมูลประเภทเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหนึ่งๆ ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่งๆ คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลเพื่อแทรกข้อมูล ในสโตร์การออกกำลังกาย คำค้นหาที่อ่านข้อมูลจากร้านค้าการออกกำลังกายจะแสดงผลชุดข้อมูลด้วย
เซสชัน
เซสชันจะแสดงช่วงเวลาที่ผู้ใช้ทำกิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน และอื่นๆ เซสชันจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลและ ค้นหาโดยละเอียดหรือแบบสรุปรวมในร้านค้าฟิตเนส สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย

สิทธิ์และการควบคุมของผู้ใช้

Google Fit ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน แอปจึงจะอ่านหรือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ได้ Google Fit จะกำหนดขอบเขต OAuth ที่แมปกับกลุ่มสิทธิ์จำนวนหนึ่งโดยมีสิทธิ์อ่านและเขียนแยกกัน ได้แก่ ข้อมูลประเภทกิจกรรม ร่างกาย ตำแหน่ง โภชนาการและสุขภาพ (ระบบจะจัดกลุ่มประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยให้ละเอียดยิ่งขึ้น) แต่ละกลุ่มสิทธิ์จะให้สิทธิ์แอปในการเข้าถึงชุดข้อมูลประเภทต่างๆ แอปจะกำหนดขอบเขตเหล่านี้อย่างน้อย 1 ขอบเขตเพื่อทำงานกับข้อมูลสุขภาพและความแข็งแรงสมบูรณ์ จากนั้น Google Fit จะขอสิทธิ์ที่สอดคล้องกันจากผู้ใช้

Google Fit API

Google Fit มี API ต่อไปนี้

  • Android API สำหรับแอป Android
  • REST API สำหรับแอปในแพลตฟอร์มต่างๆ