การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วย Node.js

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วอธิบายวิธีตั้งค่าและเรียกใช้แอปที่เรียกใช้ Google Workspace API

การเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace อย่างรวดเร็วจะใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ API เพื่อจัดการรายละเอียดบางอย่างของขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์สำหรับแอปของคุณเอง การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ใช้วิธีการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เรียบง่ายซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ สำหรับสภาพแวดล้อมเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนำให้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ก่อนเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะกับแอปของคุณ

สร้างแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง Node.js ที่ส่งคำขอไปยัง Google Drive API

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ
 • ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์
 • ตั้งค่าตัวอย่าง
 • เรียกใช้ตัวอย่าง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการเรียกใช้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้ คุณต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

 • บัญชี Google ที่เปิดใช้ Google ไดรฟ์

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณ

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้ API

ก่อนใช้ Google APIs คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้มากกว่า 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud เดียว

หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่เพื่อให้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth และเพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ใช้ทดสอบ หากทำตามขั้นตอนนี้สำหรับโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > หน้าจอขอความยินยอม OAuth

  ไปที่หน้าจอขอความยินยอม OAuth

 2. เลือกประเภทผู้ใช้ของแอป แล้วคลิกสร้าง
 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแอปให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
 4. สำหรับตอนนี้ คุณอาจข้ามการเพิ่มขอบเขต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป ในอนาคต เมื่อสร้างแอปเพื่อใช้นอกองค์กร Google Workspace คุณต้องเพิ่มและยืนยันขอบเขตการให้สิทธิ์ที่แอปต้องการ

 5. หากเลือกภายนอกสำหรับประเภทผู้ใช้ ให้เพิ่มผู้ใช้ทดสอบดังนี้
  1. ในส่วนผู้ใช้ทดสอบ ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้
  2. ป้อนอีเมลของคุณและผู้ใช้ทดสอบรายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต แล้วคลิกบันทึกและต่อไป
 6. ดูสรุปการลงทะเบียนแอป หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกแก้ไข หากการลงทะเบียนแอปถูกต้องแล้ว ให้คลิกกลับไปยังหน้าแดชบอร์ด

ให้สิทธิ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอป คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทำงานในหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอปบนเดสก์ท็อป
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะแสดงในคอนโซล Google Cloud เท่านั้น
 5. คลิกสร้าง หน้าจอที่สร้างของไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0
 7. บันทึกไฟล์ JSON ที่ดาวน์โหลดเป็น credentials.json และย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรีการทำงาน

ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์

 • ติดตั้งไลบรารีโดยใช้ npm:

  npm install googleapis@105 @google-cloud/local-auth@2.1.0 --save
  

ตั้งค่าตัวอย่าง

 1. สร้างไฟล์ชื่อ index.js ในไดเรกทอรีการทำงาน

 2. วางรหัสต่อไปนี้ในไฟล์

  drive/quickstart/index.js
  const fs = require('fs').promises;
  const path = require('path');
  const process = require('process');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  const {google} = require('googleapis');
  
  // If modifying these scopes, delete token.json.
  const SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly'];
  // The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
  // created automatically when the authorization flow completes for the first
  // time.
  const TOKEN_PATH = path.join(process.cwd(), 'token.json');
  const CREDENTIALS_PATH = path.join(process.cwd(), 'credentials.json');
  
  /**
   * Reads previously authorized credentials from the save file.
   *
   * @return {Promise<OAuth2Client|null>}
   */
  async function loadSavedCredentialsIfExist() {
   try {
    const content = await fs.readFile(TOKEN_PATH);
    const credentials = JSON.parse(content);
    return google.auth.fromJSON(credentials);
   } catch (err) {
    return null;
   }
  }
  
  /**
   * Serializes credentials to a file compatible with GoogleAuth.fromJSON.
   *
   * @param {OAuth2Client} client
   * @return {Promise<void>}
   */
  async function saveCredentials(client) {
   const content = await fs.readFile(CREDENTIALS_PATH);
   const keys = JSON.parse(content);
   const key = keys.installed || keys.web;
   const payload = JSON.stringify({
    type: 'authorized_user',
    client_id: key.client_id,
    client_secret: key.client_secret,
    refresh_token: client.credentials.refresh_token,
   });
   await fs.writeFile(TOKEN_PATH, payload);
  }
  
  /**
   * Load or request or authorization to call APIs.
   *
   */
  async function authorize() {
   let client = await loadSavedCredentialsIfExist();
   if (client) {
    return client;
   }
   client = await authenticate({
    scopes: SCOPES,
    keyfilePath: CREDENTIALS_PATH,
   });
   if (client.credentials) {
    await saveCredentials(client);
   }
   return client;
  }
  
  /**
   * Lists the names and IDs of up to 10 files.
   * @param {OAuth2Client} authClient An authorized OAuth2 client.
   */
  async function listFiles(authClient) {
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth: authClient});
   const res = await drive.files.list({
    pageSize: 10,
    fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   });
   const files = res.data.files;
   if (files.length === 0) {
    console.log('No files found.');
    return;
   }
  
   console.log('Files:');
   files.map((file) => {
    console.log(`${file.name} (${file.id})`);
   });
  }
  
  authorize().then(listFiles).catch(console.error);

เรียกใช้ตัวอย่าง

 1. เรียกใช้ตัวอย่างในไดเรกทอรีการทำงาน

  node .
  
 1. ครั้งแรกที่เรียกใช้ตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณให้สิทธิ์เข้าถึง
  1. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ให้ลงชื่อเข้าใช้เมื่อได้รับข้อความแจ้ง หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี ให้เลือก 1 บัญชีที่จะใช้ในการให้สิทธิ์
  2. คลิกยอมรับ

  แอปพลิเคชัน Nodejs จะทำงานและเรียก Google Drive API

  ระบบไฟล์เก็บข้อมูลการให้สิทธิ์ไว้ ดังนั้นเมื่อคุณเรียกใช้โค้ดตัวอย่างในครั้งถัดไป คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ให้สิทธิ์

ขั้นตอนถัดไป