เผยแพร่แอปในไดรฟ์

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เมื่อสร้างแอปไดรฟ์แล้ว คุณจะเผยแพร่แอปใน Google Workspace Marketplace เพื่อให้คนอื่นใช้ได้ ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถติดตั้งแอป Google Workspace Marketplace ในนามของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้แต่ละรายยังค้นหาและติดตั้งแอปไดรฟ์ใน Google Workspace Marketplaceได้โดยเลือกใหม่ > เชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมใน UI ของไดรฟ์

เมื่อคุณเผยแพร่แอป ระบบจะขอให้คุณลงทะเบียนประเภทไฟล์ที่แอปเปิดได้ เมื่อผู้ใช้ดูไฟล์ในไดรฟ์หรือเปิดไฟล์แนบของ Gmail แอปพลิเคชันจะแสดงเป็นแอปที่แนะนําหากประเภทไฟล์ดังกล่าวเป็นแอปที่คุณลงทะเบียนไว้

แอปพลิเคชันที่แนะนําจาก Gmail

หากต้องการให้ผู้อื่นใช้แอปได้ คุณต้องทําตามกระบวนการเผยแพร่ที่สร้างข้อมูลสําหรับแอป ลงทะเบียนประเภทไฟล์ที่แอปเปิดได้ และเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงใน Google Workspace Marketplaceคุณควรเริ่มขั้นตอนการเผยแพร่เมื่อแอปทํางานได้อย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ข้อควรทราบก่อนเริ่มต้น

ก่อนเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplaceคุณควรกําหนดระดับการมองเห็นและระบุผู้ทํางานร่วมกันและเนื้อหาดิจิทัล

เลือกระดับการมองเห็น

ระดับการเข้าถึงแอปไดรฟ์ หมายถึง ความพร้อมให้บริการของแอปต่อผู้ใช้ ระดับการเข้าถึงมี 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับการเข้าถึงสาธารณะบ่งชี้ให้ทุกคนติดตั้งแอปได้
  • ระดับการเข้าถึงส่วนตัวหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ในโดเมนเท่านั้นที่ติดตั้งแอปได้

ระบุผู้ทํางานร่วมกัน

ผู้ทํางานร่วมกันคือบุคคลที่มีสิทธิ์อัปเดตแอป ของคุณใน Google Workspace Marketplace

ระบุชิ้นงานที่จําเป็น

ก่อนที่จะเผยแพร่แอปในไดรฟ์ คุณต้องระบุเนื้อหาดิจิทัลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแอป เนื้อหาเหล่านี้มีข้อมูลที่ใช้สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และชิ้นงานที่กําหนดลักษณะและลักษณะการทํางานของแอปใน UI ของ Google ไดรฟ์ (หากมี) ดูรายการชิ้นงานที่จําเป็นต้องใช้เพื่อแสดงแอปใน Google Workspace Marketplaceได้ที่รวบรวมชิ้นงาน โปรดดูวิธีการผสานรวมกับ UI ของไดรฟ์ รวมถึงชิ้นงานที่จําเป็นที่หัวข้อกําหนดค่าการผสานรวม UI ของไดรฟ์

เผยแพร่ใน Google Workspace Marketplace

เมื่อพร้อมที่จะเผยแพร่ใน Google Workspace Marketplaceแล้ว โปรดดูวิธีเผยแพร่