เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ของไฟล์ที่กําหนดเอง

พร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองคือคู่คีย์-ค่าที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเมตาที่กำหนดเองสำหรับไฟล์ Google ไดรฟ์ (เช่น แท็ก), รหัสจากพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นๆ, ข้อมูลที่แชร์ระหว่างแอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ เช่น คุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ลงในเอกสารทั้งหมดที่ฝ่ายขายสร้างขึ้นในไตรมาสที่ 1 ได้

หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่แอปพลิเคชันทั้งหมดมองเห็นได้ ให้ใช้ช่อง properties ของทรัพยากร files หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำกัดเฉพาะแอป ให้ใช้ช่อง appProperties ของทรัพยากร files

พร็อพเพอร์ตี้ยังใช้ในนิพจน์การค้นหาได้ด้วย

นี่คือโครงสร้างของพร็อพเพอร์ตี้ทั่วไปที่อาจใช้เพื่อจัดเก็บรหัสฐานข้อมูลของไฟล์ในไดรฟ์

API ไดรฟ์ v3

"appProperties": {
 "additionalID": "ID",
}

API ไดรฟ์ v2

{
 'key':    'additionalID',
 'value':   'ID',
 'visibility': 'PRIVATE'
}

การทํางานกับพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กําหนดเอง

ส่วนนี้อธิบายวิธีดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ของไฟล์ที่กำหนดเองซึ่งส่งผลต่อแอปพลิเคชันทั้งหมด

เพิ่มหรืออัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเอง

หากต้องการเพิ่มหรืออัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ที่แอปพลิเคชันทั้งหมดมองเห็นได้ ให้ใช้เมธอด files.update เพื่อตั้งค่าช่อง properties ของทรัพยากร files

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID
{
 "properties": {
  "name": "wrench",
  "mass": "1.3kg",
  "count": "3"
 }
}

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองลงในไฟล์ได้โดยใช้บริการไดรฟ์ขั้นสูงใน Google Apps Script ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเอง

รับหรือแสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเอง

หากต้องการดูพร็อพเพอร์ตี้ที่แอปพลิเคชันทั้งหมดมองเห็นได้ ให้ใช้เมธอด files.get เพื่อดึงพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองสำหรับไฟล์

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID?fields=properties

การตอบสนองประกอบด้วยออบเจ็กต์ properties ที่มีคอลเล็กชันคู่คีย์-ค่า

{
 "properties": {
  "name": "wrench",
  "mass": "1.3kg",
  "count": "3"
 }
}

ลบพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเอง

หากต้องการลบค่าพร็อพเพอร์ตี้ที่แอปพลิเคชันทั้งหมดมองเห็นได้ ให้ใช้เมธอด files.update เพื่อตั้งค่าช่อง properties ของทรัพยากร files เป็น Null

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID
{
 "name": null
}

หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้เรียกใช้เมธอด files.get เพื่อเรียกออบเจ็กต์ properties สําหรับไฟล์

{
 "properties": {
  "mass": "1.3kg",
  "count": "3"
 }
}

ขีดจํากัดของพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กําหนดเอง

พร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองมีขีดจำกัดต่อไปนี้

 • พร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองสูงสุด 100 รายการต่อไฟล์ รวมจากทุกแหล่งที่มา
 • พร็อพเพอร์ตี้สาธารณะสูงสุด 30 รายการต่อไฟล์ รวมจากทุกแหล่งที่มา
 • พร็อพเพอร์ตี้ส่วนตัวสูงสุด 30 รายการต่อไฟล์จากแอปพลิเคชันเดียว
 • มีขนาดไม่เกิน 124 ไบต์ต่อสตริงพร็อพเพอร์ตี้ (รวมทั้งคีย์และค่า) ในการเข้ารหัส UTF-8 เช่น พร็อพเพอร์ตี้ที่มีคีย์มีความยาว 10 อักขระ จะมีค่าได้เพียง 114 อักขระ ในทํานองเดียวกัน พร็อพเพอร์ตี้ที่กําหนดให้มีอักขระ 100 ตัวจะมีอักขระได้สูงสุด 24 ตัวสําหรับคีย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูล files สำหรับ Drive API v2 โปรดดูแหล่งข้อมูล properties

เข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองแบบส่วนตัว

คุณจะเรียกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ส่วนตัวได้โดยใช้ช่อง appProperties ผ่านคำขอที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ได้รับมาพร้อมกับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 เท่านั้น คุณจะใช้คีย์ API เพื่อเรียกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ส่วนตัวไม่ได้