สร้างและจัดการไฟล์

คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีสร้างและจัดการไฟล์ใน Google ไดรฟ์

สร้างไฟล์

หากต้องการสร้างไฟล์ในไดรฟ์ที่ไม่มีข้อมูลเมตาหรือเนื้อหา ให้ใช้เมธอด files.create ที่ไม่มีพารามิเตอร์ ไฟล์ได้รับ kind เท่ากับ drive.file, id, name เป็น "ไม่มีชื่อ" และ mimeType เท่ากับ application/octet-stream ระบบจะทำเครื่องหมาย uploadType ว่า "ต้องระบุ" แต่จะมีค่าเริ่มต้นเป็น media คุณจึงไม่ต้องระบุข้อมูลดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของไฟล์ในไดรฟ์ได้ที่ขีดจำกัดของไฟล์และโฟลเดอร์

สร้างไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลเมตา

ไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลเมตาไม่มีเนื้อหา ข้อมูลเมตาคือข้อมูล (เช่น name, mimeType และ createdTime) ที่อธิบายไฟล์ ช่องอย่าง name เป็นช่องที่ผู้ใช้เข้าใจได้และปรากฏเหมือนกันสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่ช่องอย่าง viewedByMeTime มีค่าเฉพาะผู้ใช้

ตัวอย่างหนึ่งของไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลเมตาคือโฟลเดอร์ที่มีประเภท MIME application/vnd.google-apps.folder ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างและป้อนข้อมูลโฟลเดอร์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือทางลัดที่ชี้ไปยังไฟล์อื่นในไดรฟ์ที่มีประเภท MIME application/vnd.google-apps.shortcut ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างทางลัดไปยังไฟล์ในไดรฟ์

จัดการภาพขนาดย่อ

ภาพขนาดย่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุไฟล์ในไดรฟ์ได้ ไดรฟ์สามารถสร้างภาพขนาดย่อสำหรับประเภทไฟล์ทั่วไปโดยอัตโนมัติ หรือคุณจะส่งภาพขนาดย่อที่แอปสร้างขึ้นก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อัปโหลดภาพปก

คัดลอกไฟล์ที่มีอยู่

หากต้องการคัดลอกไฟล์และใช้การอัปเดตที่ขอ ให้ใช้เมธอด files.copy หากต้องการค้นหา fileId ที่จะคัดลอก ให้ใช้เมธอด files.list

โปรดทราบว่าคุณต้องใช้ขอบเขต Drive API ที่เหมาะสมเพื่อให้สิทธิ์การเรียกใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตไดรฟ์ได้ที่เลือกขอบเขต API ของ Google ไดรฟ์

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณา

โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ขณะเตรียมคัดลอกไฟล์

 • สิทธิ์

  • ข้อจำกัดของไฟล์ copyRequiresWriterPermission จะเป็นตัวกำหนดผู้ที่คัดลอกไฟล์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์
  • ช่อง capabilities/canCopy ของทรัพยากร files เป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะคัดลอกไฟล์ได้หรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ความสามารถ
  • ผู้ใช้ที่สร้างสำเนาเป็นเจ้าของไฟล์ที่คัดลอก ทั้งนี้จะไม่มีการจำลองการตั้งค่าการแชร์อื่นๆ จากไฟล์ต้นฉบับ หากมีการสร้างสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์ สำเนานั้นจะได้รับสิทธิ์จากโฟลเดอร์นั้นต่อไป
  • การเป็นเจ้าของไฟล์ที่คัดลอกอาจเปลี่ยนแปลงและสำเนาอาจไม่รับช่วงการตั้งค่าการแชร์ของไฟล์ต้นฉบับ คุณอาจต้องรีเซ็ตการตั้งค่าเหล่านี้
 • การจัดการไฟล์

  • ไฟล์บางรายการ เช่น ทางลัดของบุคคลที่สาม จะคัดลอกไม่ได้
  • คุณคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์หลักได้เพียงโฟลเดอร์เดียว ไม่รองรับการระบุผู้ปกครองหลายราย หากไม่ได้ระบุช่อง parents ไฟล์จะรับค่าผู้ปกครองที่ค้นพบได้จากไฟล์ต้นฉบับ
  • แม้ว่าโฟลเดอร์จะเป็นประเภทไฟล์ แต่คุณก็ไม่สามารถคัดลอกโฟลเดอร์ได้ แต่ให้สร้างโฟลเดอร์ปลายทางและตั้งค่าช่อง parents ของไฟล์ที่มีอยู่ไปยังโฟลเดอร์ปลายทางแทน จากนั้น คุณสามารถลบโฟลเดอร์ ต้นทางเดิมได้
  • หากไม่มีการระบุชื่อไฟล์ใหม่ เมธอด files.copy จะสร้างไฟล์ที่มีชื่อเดียวกับต้นฉบับ
  • การใช้ files.copy มากเกินไปอาจทำให้เกินขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Drive API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขีดจำกัดการใช้งาน

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้