Google Drive Activity API'sine giriş

Google Drive Activity API, kullanıcının Google Drive'ındaki nesnelerde yapılan değişiklikleri temsil eden DriveActivity kaynağı ve bu değişikliklerle ilgili bilgileri almanızı sağlayan activity.query yönteminden oluşur.

İstek

Uygulamanız, activity.query yöntemini kullanarak bir kullanıcının etkinlik verilerini ister. Belirli bir Drive öğesi veya bir Drive klasöründe bulunan her şey için etkinlik isteğinde bulunabilirsiniz. Belirli bir istek için yanıtı zaman aralığı veya işlem türü gibi kısıtlamalara göre kısıtlayabilir ve etkinliğin yanıtta birleştirilmiş olmasını tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Drive Activity API'de istek gönderme başlıklı makaleyi inceleyin.

Yanıt

Bir isteğe verilen yanıt, belirtilen parametrelerle eşleşen etkinliklerin listesidir. Burada bir DriveActivity kaynağı her bir etkinliği temsil eder:

Drive Etkinliği ile ilgili açıklama.

DriveActivity kaynağı, her biri bir etkinlik gibi bağımsız olarak bulunan Action nesnelerinden oluşan bir koleksiyondur. Action bir ActionDetail (ör. Create veya Edit), bir Actor (ör. User veya Administrator), Target (DriveItem veya Drive gibi) ve bir Timestamp veya TimeRange içerir.

Ayrıca DriveActivity kaynağı, tüm işlemlerdeki her Actor ve Target, birleştirilmiş Timestamp veya TimeRange ve Action öğesinin en önemli ya da temsili ActionDetail bilgisi gibi özet bilgileri de içerir.

Daha fazla bilgi için Drive Activity API veri modeli başlıklı makaleye bakın.

Etkinlik geçmişi görünürlüğü

Bu API'yi kullandığınızda Drive'daki bazı etkinlikler raporlanmayabilir. Drive Activity API'nin bir nesnede belirli bir değişikliği raporlayıp raporlamayacağı, değişikliğin veya değişiklikle ilgili bilgilerin uygulamanızda kimliği doğrulanmış kullanıcı tarafından görünür olup olmamasına bağlıdır.

Görünürlük, nesne için belirlenen izinlere bağlıdır. Dosya ve klasörlerin Drive'da paylaşılması çeşitli senaryolardan oluşur:

  • Bir yazar bir doküman paylaşırsa dokümanın etkinlik geçmişi yalnızca oluşturan tarafından değil, paylaşıldığı kimliği doğrulanmış kullanıcılar tarafından da görülebilir.
  • Bir doküman bir kullanıcıyla paylaşılıp gizli hale getirilirse kimliği doğrulanan kullanıcı, erişimi olduğu süre boyunca tüm etkinlik geçmişini ve izinlerin artık kısıtlı olduğunu görebilir.
  • Bir doküman hiçbir zaman bir kullanıcıyla paylaşılmadıysa kullanıcı, herhangi bir etkinlik geçmişini göremez.

Başlayın

Drive Activity API'den en iyi şekilde yararlanmak için öncelikle uygulamanızı Google Drive API ile entegre edin. Drive Activity API'yi kullanmaya başlamak için proje oluşturmayı ve istekleri nasıl yetkilendireceğinizi öğrenin. Alternatif olarak, API referansında doğrudan ayrıntılara girin ve etkinlikler hakkında bilgi edinin.