Sứ mệnh của Thử thách giải pháp là giải quyết một hoặc nhiều trong số 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc bằng cách sử dụng công nghệ của Google.

Kể từ năm 2020, các thành viên của Các câu lạc bộ dành cho sinh viên của Google (GDSC) trên khắp thế giới đã cùng nhau tạo ra các giải pháp đổi mới nhằm giải quyết một số thách thức cấp bách nhất trên thế giới. Thử thách giải pháp dành cho các thành viên GDSC từ các trường đại học trên khắp thế giới. Tham gia GDSC để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi đã ngừng nhận đơn đăng ký tham gia Thử thách giải pháp năm 2024. Chúng tôi đã chính thức công bố danh sách 100 nhóm đứng đầu toàn cầu.

Giành được áo phông, chứng chỉ và chương trình cố vấn của Google và các chuyên gia khác để cải thiện và gửi giải pháp cho giải thưởng cao nhất.
Giành giải thưởng bằng tiền mặt trị giá $1.000 cho mỗi thành viên nhóm và một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google cũng như phát trực tiếp Ngày hội giới thiệu toàn cầu, cùng với sự cố vấn với chuyên gia Google, quà tặng và giấy chứng nhận.
Giành giải thưởng tiền mặt trị giá $3.000/thành viên nhóm và một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google cũng như phát trực tiếp vào Ngày giới thiệu toàn cầu, cùng với hoạt động cố vấn cùng chuyên gia Google, quà tặng và giấy chứng nhận.

Được thành lập bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2015, với sự hỗ trợ của tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, 17 Mục tiêu phát triển bền vững hướng đến mục tiêu xóa đói nghèo, đảm bảo thịnh vượng và bảo vệ hành tinh.