Sứ mệnh của Thách thức giải pháp là giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc bằng công nghệ của Google.

Thử thách giải pháp dành cho các thành viên của Câu lạc bộ sinh viên nhà phát triển Google (GDSC). Tham gia GDSC để tìm hiểu thêm.

Nhận được áo thun, giấy chứng nhận và thông tin cố vấn từ Google cùng các chuyên gia khác để cải thiện và gửi giải pháp cho giải thưởng cao nhất.
Giành giải thưởng bằng tiền mặt trị giá $1.000 cho mỗi thành viên nhóm và một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google cũng như phát trực tiếp Ngày hội giới thiệu toàn cầu, cùng với sự cố vấn với chuyên gia Google, quà tặng và giấy chứng nhận.
Giành giải thưởng tiền mặt trị giá $3.000/thành viên nhóm và một tính năng trong Blog dành cho nhà phát triển của Google cũng như phát trực tiếp vào Ngày giới thiệu toàn cầu, cùng với hoạt động cố vấn cùng chuyên gia Google, quà tặng và giấy chứng nhận.

Được thành lập bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2015, với sự hỗ trợ của tất cả 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, 17 Mục tiêu phát triển bền vững hướng đến mục tiêu xóa đói nghèo, đảm bảo thịnh vượng và bảo vệ hành tinh.