ดูกิจกรรม Kickoff ทั่วโลกปี 2023

เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการสําหรับโครงการ Solution Challenge ประจําปี 2023 แล้ว

สร้างวิธีแก้ปัญหาในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีของ Google ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ปี เข้าร่วม Google Developer Student Club (GDSC) ในหน้าชุมชน GDSC

1. สร้างวิดีโอสาธิต (ไม่เกิน 2 นาที)
2. โปรดส่งโซลูชันของคุณผ่านแบบฟอร์มด้านล่างระหว่างวันที่ 17 มีนาคมถึง 31 มีนาคม 2023*

อ่านหลักเกณฑ์การส่งเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
*คุณยังคงส่งโปรเจ็กต์ได้แม้ว่าจะไม่ได้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนก็ตาม

รับเสื้อยืด ใบรับรอง และการให้คําปรึกษาจาก Google และผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงและส่งโซลูชันสําหรับรางวัลอันดับต้นๆ
รับรางวัลเงินสดมูลค่า $1,000 ต่อสมาชิกในทีม 1 คนและฟีเจอร์ในบล็อก Google Developers รวมถึงสตรีมแบบสดช่วงสาธิตทั่วโลก รวมถึงการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ Google ของที่ระลึก และใบรับรอง
รับเงินสด$3,000 ต่อสมาชิกในทีม 1 คนและฟีเจอร์ในบล็อก Google Developers รวมถึงสตรีมแบบสดสําหรับวันสาธิตทั่วโลก รวมถึงการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ Google ของที่ระลึก และใบรับรอง

สร้างโดยองค์การสหประชาชาติในปี 2015 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการมีจุดประสงค์เพื่อยุติความยากจน การเจริญก้าวหน้า และการปกป้องโลก