ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กฎอย่างเป็นทางการของ Google Developer Student Club Solution Challenge

ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือเพื่อที่จะชนะการแข่งขัน การแข่งขันนี้จะเป็นโมฆะหากถือเป็นข้อห้ามในเขตพื้นที่นี้ การเลือกตั้งเปิดให้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา เขตการปกครองของโคลอมเบียและทั่วโลก ยกเว้นบราซิล เกเบค คริมเอีย สาธารณรัฐสังคมนิยมดอตรุส สาธารณรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐรัสเซีย

การเข้าร่วมการแข่งขันถือเป็นการยอมรับกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้

Google Developer Student Club Challenge ("การแข่งขัน") เป็นการแข่งขันทักษะที่ผู้เข้าร่วม (นักเรียน) ต้องพัฒนาโซลูชันที่จะช่วยแก้ปัญหาและจัดการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 (United Nations 17 Sustainable Development Goals) โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มของ Google อย่างน้อย 1 รายการ และลูกค้าต้องส่งวิดีโอไปยัง YouTube (ความยาวไม่เกิน 120 วินาที) เพื่อแสดงวิธีที่ผู้ใช้ใช้โซลูชันดังกล่าวได้

คำตอบที่คุณพัฒนาและวิดีโอ (จากตรงนี้เรียกว่า "ผลงาน" จะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะเลือกผู้ชนะตามกติกาอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้ โดยจะมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมที่มีคะแนนสูงสุดตามเกณฑ์การตัดสิน ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง


1. ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน:

หากต้องการเข้าร่วมการประกวด คุณจะต้องยอมรับกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ("กฎ") ดังนั้น โปรดอ่านกฎเหล่านี้ก่อนเข้าร่วมการประกวดเพื่อทำความเข้าใจและยอมรับ คุณยอมรับว่าการส่งเรื่องเข้าประกวดถือเป็นการยอมรับกติกาเหล่านี้ หากไม่ยอมรับกติกา คุณจะไม่สามารถส่งแอปพลิเคชันเข้าแข่งขันและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามที่ระบุไว้ในกติกา กติกาเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ Google เกี่ยวกับการประกวด2. เกณฑ์การมีสิทธิ์:

ในการมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด คุณต้องเป็น (1) เป็นนักเรียนที่บรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจศาลของ Google (หรืออย่างน้อย 20 ปีในไต้หวัน) ณ วันที่เข้าประกวด (2) ไม่ได้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบราซิล ควิเบก ไครเมีย คิวบา อิหร่าน ซีเรีย หรือเกาหลีเหนือ หรือ (3) นักเรียนที่เข้าประกวดในโครงการอินเทอร์เน็ตของ Google, ควิเบก ไครเมีย คิวบา อิหร่าน ซีเรีย หรือเกาหลีเหนือ หรือ (3) ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลภายใต้การควบคุมของ Google การแข่งขันจะเป็นโมฆะในบราซิล ควิเบก ไครเมีย ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อสาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ คิวบา อิหร่าน ซีเรีย เกาหลีเหนือ รัสเซีย เบลารุส และที่ที่กฎหมายไม่อนุญาต พนักงาน เด็กฝึกงาน ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการของ Google, UNICEF, สหประชาชาติ และบริษัทแม่ บริษัทในเครือ พาร์ทเนอร์ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน เอเจนซีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตัวแทนและตัวแทน ("ผู้จัดการแข่งขัน") รวมถึงสมาชิกของผู้จัดการประกวดและครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว (พ่อแม่ พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรส) ที่มิได้เข้าร่วม Google ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการมีสิทธิ์และตัดสินข้อโต้แย้งใดๆ ได้ทุกเมื่อ

หากคุณเข้าร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัทหรือในนามของนายจ้าง กติกาเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับคุณเป็นรายบุคคล และ/หรือกับนายจ้างของคุณ หากคุณดำเนินการในขอบเขตการจ้างงาน เช่น เป็นพนักงาน ผู้รับเหมา หรือตัวแทนของบุคคล/กลุ่มอื่น คุณต้องรับรองว่าบุคคล/กลุ่มดังกล่าวรับรู้การกระทำของคุณโดยสมบูรณ์และเห็นชอบให้กระทำเช่นนั้น รวมถึงรับทราบเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับรางวัลของคุณด้วย และคุณต้องรับรองด้วยว่าการกระทำของคุณจะไม่ละเมิดนโยบายและระเบียบปฏิบัติของผู้ว่าจ้างหรือบริษัทของคุณ3. ผู้สนับสนุน:

การประกวดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Google LLC ("Google" หรือ "ผู้สนับสนุน") ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐเดลาแวร์ที่มีสถานที่ตั้งธุรกิจหลักอยู่ที่ 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA4. ช่วงเวลาประกวด:

การประกวดจะเริ่มขึ้นในเวลา 00:00:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก (PT) ในสหรัฐอเมริกาของวันที่ 22 มกราคม 2024 และสิ้นสุดเวลา 23:59:59 น. ตามเวลา PT ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 ("ระยะเวลาการแข่งขัน") ผู้เข้าร่วมมีผลต่อการตัดสิน5. วิธีเข้าร่วม

ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหรือเพื่อที่จะชนะการแข่งขัน หากต้องการเข้าร่วมการประกวด โปรดไปที่เว็บไซต์การประกวดที่ goo.gle/solutionchallenge ("เว็บไซต์การประกวด") ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 23:59 น. (PT) แล้วทำตามวิธีการส่ง "ผลงาน"

โปรดดูข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าร่วมที่ระบุไว้ด้านล่าง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") ผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะมีสิทธิ์ ใบสมัครต้องรองรับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย

ข้อมูลที่ป้อนต้องมีลักษณะดังนี้

 • พูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 แห่งสหประชาชาติอย่างน้อย 1 ข้อ
 • สร้างขึ้นและส่งโดยทีมมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยมีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 4 คนรวมถึงสมาชิกที่ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย
 • มาจากทีมที่มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Developer Student Club (GDSC) ณ เวลาที่ส่งใบสมัคร
 • สร้างขึ้นระหว่าง
  • สําหรับรอบที่ 1: 1 กุมภาพันธ์ 2023 - 22 กุมภาพันธ์ 2024
  • รอบที่ 2: 1 กุมภาพันธ์ 2023 - 5 พฤษภาคม 2024
 • ใส่ลิงก์ไปยังโค้ดที่กำหนดเองซึ่ง สมาชิกของทีมส่งผลงานเข้ามา โปรดตรวจสอบว่ามีการแชร์ข้อมูลอย่างเหมาะสมและเข้าถึงได้
  • ลิงก์ควรนำคณะกรรมการไปยังที่เก็บที่มีโค้ดของคุณ ซึ่งโฮสต์อยู่ในระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น GitHub หรือ Bitbucket ในที่เก็บดังกล่าว คุณควรรวมไฟล์ README.txt หรือ README.md ไว้ในไดเรกทอรีราก ไฟล์นี้ควรมีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเรียกใช้โค้ดเพื่อให้เราทดสอบโซลูชัน
 • การใช้ผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มของ Google อย่างน้อย 1 รายการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  • Android
  • Angular
  • AR / VR
  • Google Cloud
   • ฟังก์ชัน Serverless
   • Kubernetes
   • บริการ ML
   • วิศวกรรมข้อมูล
  • Firebase
  • Flutter
  • Google Analytics
  • Google Assistant
  • Google Maps Platform
  • Google Play
  • แมชชีนเลิร์นนิง
  • เว็บ
  • Google Pay
  • Google Wallet
  • Earth Engine
  • Google Workspace
  • ผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ Google (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
 • สามารถรวมโครงการโอเพนซอร์สอื่นๆ ได้ แต่ต้องชี้แจงว่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่ใด (ดำเนินการภายในโค้ดก็เพียงพอแล้ว)
 • ใส่ Generative AI ได้ แต่ต้องชี้แจงว่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่ใดบ้าง (ดำเนินการภายในโค้ดถือว่าเพียงพอแล้ว) และปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนที่ 5 นี้
 • ทีมจะไม่สามารถนำโครงการที่ส่งไปแล้ว กลับมาใช้ซ้ำอีกได้
 • มีวิดีโอซึ่งอัปโหลดแบบไม่เป็นสาธารณะใน YouTube และมีความยาวไม่เกิน 120 วินาที ซึ่งรวมถึงวิดีโอต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  1. จะต้องไม่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย สร้างความไม่พอใจ ข่มขู่ หมิ่นประมาท ดูถูกเหยียดหยาม ใส่ร้าย หรือมีเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ เกี่ยวกับเรื่องเพศ หยาบคาย หยาบคาย เหยียดหยาม ให้ร้าย แบ่งแยกในลักษณะใดๆ หรือส่งเสริมความเกลียดชังหรือการทำอันตรายต่อกลุ่มหรือบุคคลใดๆ หรือไม่เป็นไปตามธีมและเจตนาของ Google
  2. วิดีโอต้องไม่มีเนื้อหา ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดหรือขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในระดับประเทศ รัฐ จังหวัด หรือท้องถิ่นที่มีการจัดทำวิดีโอ
  3. ฉันจะต้องไม่มีเนื้อหา ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบใดๆ ที่แสดงโฆษณา สโลแกน โลโก้ เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม หรือสิ่งอื่นใดที่บ่งบอกถึงการสนับสนุนหรือการรับรองโดยบุคคลที่สาม นิติบุคคลเชิงพาณิชย์ หรือที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประกวดตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด โดยผู้สนับสนุนจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
  4. วิดีโอจะต้องเป็นงานต้นฉบับและยังไม่มีการเผยแพร่ ซึ่ง ไม่มี รวม หรือใช้เนื้อหา ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบใดๆ ที่เป็นของบุคคลที่สามหรือนิติบุคคล
  5. ต้องไม่มีเนื้อหา ใจความ หรือองค์ประกอบที่ละเมิดการเผยแพร่ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
  6. ต้องมีความยาวไม่เกิน 120 วินาที หากยาวกว่านี้ กรรมการจะประเมินเฉพาะ 120 วินาทีแรก โดยจะต้องผลิตด้วยความเร็ว 1 เท่า และไม่สามารถปรับได้ (แบบเร่ง) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านระยะเวลาของวิดีโอสาธิต เสียงของวิดีโอต้องเป็นภาษาอังกฤษจึงจะมีสิทธิ์
  7. เดโมต้องแสดงแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ โค้ดนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้จะโต้ตอบกับโค้ดที่กำหนดเองซึ่งทีมสร้างขึ้นผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้อย่างไร

จำกัดให้ส่งข้อมูลได้หนึ่ง (1) รายการต่อคน ข้อมูลที่ส่งมาทีหลังจะถูกตัดสิทธิ์ ผลงานรอบที่ 1 ทั้งหมดต้องได้รับภายในเวลา 23:59 น. (PT) ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 ผลงานรอบที่ 2 ทั้งหมดต้องได้รับภายในเวลา 23:59 น. (PT) ของวันที่ 5 พฤษภาคม 2024 การส่งผลงานจะถือเป็นโมฆะหากบางส่วนหรือทั้งหมดอ่านไม่ออก ไม่สมบูรณ์ เสียหาย มีการเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ ได้มาผ่านการประพฤติมิชอบ หรือช้ากว่ากำหนด รายการข้อมูลที่ส่งเข้ามาทั้งหมดจะถือว่ามาจากเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตของที่อยู่อีเมลที่ใช้ส่งข้อมูลในเวลาที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผู้ชนะการประกวดอาจต้องแสดงหลักฐานในการเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตสำหรับที่อยู่อีเมลดังกล่าว "เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต" เป็นบุคคลธรรมดาที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนนั้นๆ

ผู้สนับสนุน ตัวแทน และ/หรือกรรมการ (มีการระบุด้านล่าง) จะประเมินผลงานแต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ส่งผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด6. การตัดสิน:

ผลงานแต่ละรายการจะได้รับการตัดสินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพนักงานของผู้สนับสนุนและ/หรือเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของโปรแกรม Google Developer Expert และ/หรือเป็นพนักงานของ UNICEF และ/หรือสหประชาชาติ ("ผู้พิพากษา")

การส่งผลงานรอบที่ 1: ผู้เข้าร่วมส่งผลงานระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2024 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2024

การตัดสินรอบที่ 1: ตั้งแต่วันที่ประมาณ 4 มีนาคม 2024 ถึง 14 มีนาคม 2024 ข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมแต่ละรายการจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์การตัดสินด้านล่าง

ผลงานเข้าประกวด 100 อันดับยอดนิยม: จากผลงานที่ส่งเข้ามาครั้งแรกทั้งหมดในรอบที่ 1 กรรมการจะเลือก 100 ผลงานแรกสุด ทีมที่ส่งผลงาน 100 อันดับแรกเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงโซลูชันก่อนที่จะส่งผลงานเข้าประกวดอีกครั้งสำหรับการประเมินรอบที่ 2

การส่งผลงานรอบที่ 2: ผู้เข้าร่วมที่ส่งมาจาก 100 คนแรกจะเข้ามาส่งผลงานอีกครั้งระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2024 ถึง 5 พฤษภาคม 2024

การตัดสินรอบที่ 2: ตั้งแต่วันที่ประมาณ 8 พฤษภาคม 2024 ถึง 15 พฤษภาคม 2024 ข้อมูลที่ส่งเข้าร่วมรอบที่ 2 แต่ละครั้งจะได้รับการประเมินอีกครั้งโดยคณะกรรมการตัดสินโดยอิงตามเกณฑ์การตัดสินด้านล่าง

ผลงานที่ส่งสูงสุด 10 อันดับแรก: จากการส่งข้อมูลเข้าร่วมรอบที่ 2 ทั้งหมด กรรมการจะเลือกผู้ชนะเลิศ 10 คนแรกตามเกณฑ์การตัดสินด้านล่าง ผู้มีโอกาสชนะสูงสุด 10 อันดับแรกจะมีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านสตรีมแบบสดในวันสาธิต Solution Challenge ปี 2024 แบบออนไลน์

ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก: ในระหว่างกิจกรรมสตรีมแบบสด กรรมการจะเลือกผู้มีโอกาสชนะ 3 อันดับแรกอย่างเป็นทางการสำหรับ Solution Challenge ปี 2024 ตามเกณฑ์การตัดสินด้านล่าง ซึ่งตรงกับผลงานที่นำเสนอในสตรีมแบบสดในวันสาธิต Solution Challenge ปี 2024เกณฑ์การตัดสิน

ผลกระทบ (25 คะแนน)

 • ผลงานที่ส่งมามีประเด็นท้าทายที่ชัดเจนโดยใช้คำแถลงปัญหาหรือไม่ (5 คะแนน)
 • พวกเขาอธิบายอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายและเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ใดที่เลือกเป็นทางออกและเหตุผลหรือไม่ (5 คะแนน)
 • ความคิดเห็นจากผู้ใช้ การทดสอบ และการทำซ้ำ (5 คะแนน)
  • ทีมได้อธิบายอย่างชัดเจนถึง 3 ประเด็นที่ได้รับจากผู้ใช้จริง รวมทั้งขั้นตอนในการทดสอบไหม
  • มีหลักฐานหรือไม่ว่าทีมได้เรียนรู้อะไรและเราปรับปรุงโซลูชันตามความคิดเห็นของผู้ใช้อย่างไร
 • โซลูชันนี้ช่วยแก้ปัญหา (และกล่าวถึงปัญหา) ที่ทีมระบุได้หรือไม่ ทีมได้อธิบายความสำเร็จของโซลูชันโดยใช้เมตริก เป้าหมาย และผลลัพธ์อย่างเพียงพอหรือไม่ (5 คะแนน)
 • มีหลักฐานของขั้นตอนถัดไปหรือไม่ ทีมแสดงแผนการขยายบริการในอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่หากพวกเขาต้องการดำเนินการต่อ (5 คะแนน)

เทคโนโลยี (25 คะแนน)

 • ทีมได้อธิบายเรื่องต่อไปนี้อย่างชัดเจนหรือไม่: สถาปัตยกรรม คอมโพเนนต์ระดับสูง ความรับผิดชอบของแต่ละคอมโพเนนต์ ผลิตภัณฑ์เฉพาะ และแพลตฟอร์มที่นำมาใช้หรือไม่ ทีมได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าใช้เทคโนโลยีใดของ Google หรือไม่ และเพราะเหตุใด (5 คะแนน)
 • โซลูชันนี้นำองค์ประกอบทางเทคนิคทั้งหมดที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวไปใช้หรือไม่ (5 คะแนน)
 • การทดสอบและทำซ้ำโค้ด (5 คะแนน)
  • ทีมได้ไฮไลต์ปัญหา 1 ข้อที่พบขณะสร้างโค้ด วิธีการจัดการปัญหา และการตัดสินใจทางเทคนิคและการใช้งานที่ต้องทำหรือไม่ ทีมมีคําแนะนําในการเรียกใช้โค้ดไหม
 • วิดีโอสาธิตแสดงให้เห็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง (ไม่ใช่แบบจำลอง) และผู้ใช้โต้ตอบกับโซลูชันอย่างไร การสาธิตแสดงให้เห็นวิธีที่โซลูชันดังกล่าวใช้ฟีเจอร์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมของเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มของ Google ที่เลือกหรือไม่ (5 คะแนน)
 • โซลูชันในรูปแบบปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเล็กน้อยจะรองรับผู้ใช้ได้มากขึ้นและขยายขนาดขึ้นได้ไหม (5 คะแนน)

การตั้งค่าโปรเจ็กต์ (10 คะแนน)

 • ข้อมูลที่ส่งมามีประเด็นท้าทายที่ชัดเจนโดยใช้การกล่าวถึงปัญหาหรือไม่ (5 คะแนน)
 • มีการระบุชัดเจนหรือไม่ว่าเป้าหมายและเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ใดที่พวกเขาเลือกเพื่อหาทางแก้ปัญหา และเพราะเหตุใด (5 คะแนน)

การใช้งาน (10 คะแนน)

 • ทีมได้อธิบายเรื่องต่อไปนี้อย่างชัดเจนหรือไม่: สถาปัตยกรรม คอมโพเนนต์ระดับสูง ความรับผิดชอบของแต่ละคอมโพเนนต์ ผลิตภัณฑ์เฉพาะ และแพลตฟอร์มที่นำมาใช้หรือไม่ ทีมได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าใช้เทคโนโลยีใดของ Google หรือไม่ และเพราะเหตุใด (5 คะแนน)
 • โซลูชันนี้นำองค์ประกอบทางเทคนิคทั้งหมดที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวไปใช้หรือไม่ (5 คะแนน)

ความคิดเห็น / การทดสอบ / การทำซ้ำ (10 คะแนน)

 • ความคิดเห็นจากผู้ใช้ การทดสอบ และการทำซ้ำ - ทีมได้อธิบายประเด็นความคิดเห็น 3 ประเด็นที่ผู้ใช้ได้รับจากผู้ใช้จริง รวมทั้งขั้นตอนที่ผู้ใช้ได้ทำเพื่อทำการทดสอบไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ มีหลักฐานหรือไม่ว่าทีมได้เรียนรู้อะไรบ้างและเราปรับปรุงโซลูชันตามความคิดเห็นของผู้ใช้อย่างไร (5 คะแนน)
 • การทดสอบโค้ดและการทำซ้ำ - ทีมได้ไฮไลต์ปัญหาหนึ่งที่ตนต้องเผชิญขณะสร้างโค้ด วิธีการจัดการปัญหา และการตัดสินใจทางเทคนิคและการติดตั้งใช้งานที่จำเป็นต้องทำหรือไม่ ทีมมีคําแนะนําในการเรียกใช้โค้ดไหม (5 คะแนน)

ความสำเร็จและความสมบูรณ์ของโซลูชัน (10 คะแนน)

 • โซลูชันนี้ช่วยแก้ปัญหาที่ทีมระบุได้หรือไม่ ทีมได้อธิบายความสำเร็จของโซลูชันโดยใช้เมตริก เป้าหมาย และผลลัพธ์อย่างเพียงพอหรือไม่ (5 คะแนน)
 • วิดีโอสาธิตแสดงให้เห็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ และวิธีที่ผู้ใช้จะโต้ตอบกับโซลูชันนั้นไหม การสาธิตแสดงให้เห็นวิธีที่โซลูชันทำให้ใช้ฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มของ Google ที่เลือกได้ไหม (5 คะแนน)

ความสามารถในการปรับขนาด / ขั้นตอนถัดไป (10 คะแนน)

 • มีหลักฐานของขั้นตอนถัดไปหรือไม่ ทีมแสดงแผนการขยายบริการในอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่หากพวกเขาต้องการดำเนินการต่อ (5 คะแนน)
 • เทคโนโลยีในรูปแบบปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเล็กน้อยจะรองรับผู้ใช้ได้มากขึ้นและรองรับผู้ใช้มากขึ้นและมักเป็นผลมาจากความสำเร็จและการเติบโตหรือไม่ (5 คะแนน)

กรรมการจะประเมินและให้คะแนนแก่ผลงานแต่ละรายการ โดยคะแนนจะมาจากเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ข้างต้น จากการส่งผลงานรอบที่ 1 ข้อมูล 100 อันดับแรกที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับเลือกให้เป็นรายชื่อผู้เข้าแข่งขันสูงสุด 100 อันดับแรก จากการส่งผลงานรอบที่ 2 ข้อมูล 10 อันดับแรกที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ 10 อันดับแรก จากรายชื่อผู้มีโอกาสชนะ 10 อันดับแรก กรรมการจะเลือกผู้ชนะ 3 อันดับแรกอย่างเป็นทางการสำหรับ Solution Challenge ปี 2024 ตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ข้างต้นและใช้กับผลงานที่นำเสนอในสตรีมแบบสดในวันสาธิต Solution Challenge ปี 2024 จาก 10 ผลงานที่อยู่ในสตรีมแบบสดของวันสาธิตโซลูชันปี 2024 ผลงาน 3 อันดับแรกที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ 3 อันดับแรกสำหรับการประกวด Solution Challenge ปี 2024 ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ผลงานที่ได้รับคะแนนจากกรรมการในหมวดหมู่ "ความคิดเห็น/การทดสอบ/การทบทวน" สูงกว่าจะได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ชนะ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ชนะถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผลงานที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับถัดไปจะได้รับเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ชนะแทน

ในวันที่หรือประมาณวันที่ 28 พฤษภาคม 2024 จะมีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ชนะ 10 อันดับแรกและจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมลตามที่ผู้สนับสนุนพิจารณาเห็นสมควร หากผู้ที่อาจชนะเลิศไม่ตอบกลับอีเมลแจ้งผลภายใน 5 วันนับจากการแจ้งครั้งแรก ผู้ที่อาจชนะเลิศรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ และจะมีการเลือกผู้มีสิทธิ์ชนะรายอื่นจากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมด ตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ในที่นี้ สำหรับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ จะถือว่าผู้ชนะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ชนะเข้าร่วมในการสนทนาสดกับผู้สนับสนุน หรือเมื่อมีการฝากข้อความไว้ที่บริการข้อความเสียงหรือเครื่องตอบรับของผู้ชนะจากผู้สนับสนุน แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ผู้ชนะแต่ละรายอาจต้องลงนามและส่งคืนเอกสารแสดงสิทธิ์และความรับผิดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ผู้สนับสนุนกำหนด เว้นแต่จะมีข้อกฎหมายห้ามไว้ หากจำเป็น ผู้ที่อาจชนะเลิศต้องส่งคืนเอกสารที่จำเป็นดังกล่าวทั้งหมดภายใน 21 วันนับจากที่ได้พยายามแจ้งเตือน มิเช่นนั้น ผู้ที่อาจชนะเลิศรายดังกล่าวจะเสียสิทธิ์รับรางวัล และผู้มีโอกาสชนะรายอื่นจะได้รับเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ในที่นี้ ในกรณีที่ผู้ชนะเป็นผู้เยาว์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ชนะจะต้องลงนามในเอกสารและส่งคืนตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ ข้อกำหนดในการแจ้งผลทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ในกติกาเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ไม่มีการรับรางวัล จะไม่มีการมอบรางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน7. รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน:

 • ผลงาน 100 อันดับแรก: จะได้รับ เสื้อยืดที่มีแบรนด์ (ARV: $15) 1 คนต่อนักเรียน 1 คนในแต่ละทีมที่ผ่านเกณฑ์ ทีมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้งหมดจะได้รับใบรับรอง
 • ผลงาน 10 อันดับแรก (ผู้เข้าร่วมสูงสุด 4 คนต่อผลงาน): จะได้รับโอกาสในการแสดงผลงานแก่ Googler และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกในงานวันสาธิต Solution Challenge ปี 2024 แบบออนไลน์, การให้คำปรึกษาแบบเสมือนจาก Googler และ GDE รวมถึงกล่องของที่ระลึก (ที่มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ เช่น เสื้อยืด สติกเกอร์ กระเป๋าเป้ ฯลฯ) ARV: $250)
  • ผู้เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน (สูงสุด 4 คนต่อรายการ): บุคคลจากทีมอื่นๆ อีก 7 ทีมที่ได้รับการยอมรับจะได้รับเงินรางวัลเงินสด $1,000 ต่อนักเรียน 1 คน การชนะของแต่ละทีมที่ผ่านเกณฑ์จะไม่เกิน $4,000
  • ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก (ผู้เข้าร่วมสูงสุด 4 คนต่อผลงาน): บุคคลจากทีมที่ชนะ 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเงินสด $3,000 เงินรางวัลสำหรับแต่ละทีมที่มีคุณสมบัติจะไม่เกิน $12,000

นอกจากนี้ ทีมที่ชนะจะได้รับการแนะนำในช่อง Google Developers เพื่อเผยแพร่เรื่องราวและแชร์เรื่องราวกับผู้ชมที่เกี่ยวข้อง

โอกาสในการชนะรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีสิทธิ์ซึ่งได้รับภายในหรือก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 23:59 น. (PT) และทักษะของผู้เข้าร่วม จะมีการออกรางวัลให้ภายในประมาณ 10-12 สัปดาห์หลังจากที่ผู้สนับสนุนได้รับเอกสารการรับรางวัลขั้นสุดท้าย รางวัลไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้ ยกเว้นการพิจารณาตามที่เห็นสมควรของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจมีมูลค่าเป็นตัวเงินเทียบเท่าหรือมากกว่า หากไม่สามารถออกรางวัลเดิมให้ได้ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มูลค่าจะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดซึ่งอาจมีการผันผวน และจะไม่มีการออกรางวัลชดเชยสำหรับส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามจริงของตลาดกับราคาขายปลีกโดยประมาณ รางวัลอาจมีข้อจำกัดและ/หรือสิทธิ์อนุญาตใช้งาน และอาจต้องมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเพื่อใช้งาน ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้รางวัลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน บริการ หรือการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการแข่งขัน และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลจากการใช้ มูลค่า หรือความเพลิดเพลินของรางวัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพ สภาพกลไก คุณค่าความเป็นสินค้า หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ผลิต โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการรับประกันของรางวัลนั้นๆ

เงินรางวัล โดยจะมอบเงินรางวัลเป็นดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำส่งในรูปแบบเงินสด บัตรของขวัญ หรือรายการเทียบเท่าเงินสดอื่นๆ Google อาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเพื่อแปลงเงินรางวัลเป็นสกุลเงินท้องถิ่น คุณเข้าใจว่า Google มีสิทธิ์ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่จะใช้เพื่อแปลงรางวัลที่เป็นเงินให้เป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ8. ผู้ชนะคนอื่นๆ:

ผลงานที่เราโหวตชื่นชอบ 1 รายการโดยเปิดเผย (ทุกคนรวมถึงผู้เข้าร่วม นักเรียน เพื่อน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เข้าร่วม ผู้ชมงานวันสาธิต Solution Challenge ปี 2024 จะสามารถโหวตให้ผลงานที่ตนชื่นชอบได้จาก 10 คำตอบแรก) ผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากผู้ชมแบบสาธารณะระหว่างวันสาธิตสำหรับภารกิจท้าทายโซลูชันปี 2024 จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการโหวตเห็นด้วยต่อสาธารณะ ผู้ที่อาจชื่นชอบผู้ชนะที่โหวตแบบสาธารณะจะได้รับชุดของที่ระลึกแบบสั่งทำเพิ่มเติม (ARV: $129)9. ภาษี:

ข้อกำหนดที่แจ้งไว้แก่ Google ว่าผู้ชนะจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แน่ชัดว่า ผู้ขายส่งเอกสารทั้งหมดที่ Google ร้องขอเพื่อให้ Google สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรัฐ สหพันธรัฐ ท้องถิ่น และประเทศอื่นๆ (รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง) รางวัลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ GOOGLE ดำเนินการเช่นนั้น ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระเกี่ยวกับรางวัลถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะเลิศแต่เพียงผู้เดียว ในการรับรางวัล ผู้ที่อาจชนะเลิศต้องส่งเอกสารภาษีที่ Google ร้องขอหรืออื่นๆ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ให้แก่ Google หรือหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงกฎหมายของประเทศที่ผู้ที่อาจชนะเลิศพำนักอาศัยอยู่ (หากเกี่ยวข้อง) ผู้ที่อาจชนะเลิศมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและข้อกำหนดการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากผู้ชนะไม่สามารถส่งเอกสารหรือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าวได้ ผู้ชนะอาจเสียสิทธิ์ในการได้รับรางวัล และ Google อาจใช้สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกผู้ชนะรายอื่นแทน10. เงื่อนไขทั่วไป:

กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของรัฐบาลกลาง รัฐ จังหวัด และท้องถิ่นจะมีผลบังคับใช้ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมจากการประกวด หาก Google มีเหตุอันควรให้เชื่อว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันพยายามบ่อนทำลายการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของการประกวด ด้วยการโกง หลอกลวง หรือมีการเล่นที่ไม่เป็นธรรม หรือสร้างความรำคาญ ละเมิด ข่มขู่ หรือล่วงละเมิดผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ, Google หรือกรรมการ11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา:

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนี้ถือเป็นการยอมรับและรับรองว่าตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งผลงานนั้นตามวัตถุประสงค์ของผลงานที่ส่งเข้าร่วม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังตกลงว่าหากผู้เข้าร่วมการประกวดมีส่วนใดๆ จะถือว่าผู้เข้าประกวดเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วม ให้การอนุญาตตลอดไป, เพิกถอนไม่ได้, ใช้ได้ทั่วโลก, ไม่จำกัดสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว เพื่อใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ และสร้างผลงานลอกเลียนแบบ ผลงานที่ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานที่เข้าประกวดเพื่อส่งเข้าประกวด หรือประเมินผลการประกวดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบผลงานที่ Google แสดงหรือประเมินผลผลงานที่เข้าประกวด ผู้เข้าร่วมยอมรับเป็นการเฉพาะว่า Google จะมีสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ และแสดงการเข้าร่วมที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาและการโปรโมตการประกวดผ่านการสื่อสารกับสาธารณชนหรือกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการทำภาพหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอคลิปเพื่อการโปรโมต12. ความเป็นส่วนตัว:

ผู้เข้าร่วมรับทราบและยอมรับว่า Google อาจรวบรวม จัดเก็บ แชร์ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ที่ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนและการประกวด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล Google จะใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (http://www.google.com/policies/privacy/) รวมถึงเพื่อบริหารจัดการการประกวดและการยืนยันตัวตน ที่อยู่ไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมในกรณีที่ผลงานมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมอาจมีการโอนไปยังประเทศนอกประเทศที่ผู้เข้าร่วมพำนักอาศัย รวมถึงสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ เหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวเหมือนกับประเทศที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่

หากผู้เข้าร่วมไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียน Google ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมมีสิทธิขอการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ Google เก็บไว้โดยเกี่ยวข้องกับการประกวด โดยส่งอีเมลถึง Google ที่อีเมลนี้: developerstudentclubs-support@google.com13. การประชาสัมพันธ์:

ในการรับรางวัล ถือว่าผู้เข้าร่วมยินยอมให้ผู้สนับสนุนและตัวแทนของผู้สนับสนุนใช้ชื่อและ/หรือภาพของผู้สมัครเข้าร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมเว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้14.การรับประกัน การให้ความคุ้มครอง และการถอนการอ้างสิทธิ์:

ผู้เข้าประกวดรับประกันว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานต้นฉบับของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นเจ้าของและถือครองสิทธิ์ของผลงานที่ส่งไปแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและให้สิทธิ์ใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด ผู้เข้าร่วมแต่ละรายตกลงว่าจะไม่ส่งผลงานที่ (1) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิทธิส่วนบุคคลหรือทางศีลธรรม หรือสิทธิอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว การประชาสัมพันธ์ หรือภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ (2) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐหรือรัฐบาลกลาง

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะชดใช้ค่าเสียหายและยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้จัดการประกวดทุกเมื่อจากและต่อความรับผิด การอ้างสิทธิ์ ความต้องการ ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำ การผิดสัญญา หรือการละเว้นการเข้าร่วมและ/หรือการละเมิดการรับประกันใดๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คู่สัญญาแต่ละรายตกลงที่จะป้องกัน ให้ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมการประกวดจากและต่อการอ้างสิทธิ์ การกระทำ การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใดๆ ตลอดจนความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความอันสมควรแก่เหตุ) อันเกิดจาก (ก) อันเกิดจาก (ก) อันเกิดจาก (ก) อันเกิดจาก

ผู้เข้าร่วมปลดเปลื้อง Google จากความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (ก) ความขัดข้องหรือปัญหาอื่นๆ ของเว็บไซต์การประกวด (ข) ข้อผิดพลาดในการรวบรวม การประมวลผล หรือการเก็บรักษาข้อมูลการเข้าร่วม หรือ (ค) ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรืออื่นๆ ในการพิมพ์ การมอบ หรือการประกาศรางวัลหรือผู้ชนะ15. การนำออก:

ข้อมูลที่เป็นเท็จใดๆ ที่ระบุอยู่ในบริบทของการประกวดโดยผู้เข้าร่วมการประกวดเกี่ยวกับตัวตน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล การเป็นเจ้าของสิทธิ์ หรือไม่เป็นไปตามกติกาเหล่านี้หรือในลักษณะเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยทันที16. อินเทอร์เน็ต:

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานขัดข้องใดๆ ของเว็บไซต์การประกวดทั้งหมด ตลอดจนการทำงานที่ล่าช้า สูญหาย เสียหาย ส่งผิดที่ ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก ส่งไม่ได้ หรือเสียหาย การส่งข้อมูลเข้าร่วมหรือวัสดุเข้าประกวดเนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ การทำงานล้มเหลว ไม่สมบูรณ์หรือบิดเบือน หรือข้อมูลด้านเทคนิคที่ขัดข้อง การขัดข้องของระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ การขัดข้องหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายทางระบบสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์17. สิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือตัดสิทธิ์:

หากการแข่งขันไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การงัดแงะ การแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาต การประพฤติมิชอบ ความขัดข้องทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความสุจริต หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของการประกวด Google ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก สิ้นสุด แก้ไข หรือระงับการแข่งขันตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดใดๆ ที่พยายามจะรบกวนกระบวนการส่งข้อมูลหรือส่วนอื่นใดของการประกวดหรือเว็บไซต์การประกวด การที่ผู้เข้าร่วมจงใจสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์การประกวด หรือบ่อนทำลายการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมของการประกวด ถือเป็นการละเมิดกฎหมายทั้งทางอาญาและแพ่ง และหากมีการกระทำดังกล่าว Google ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมดังกล่าวตามขอบเขตอำนาจสูงสุดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้18. มิใช่การเสนองานหรือสัญญาจ้างงาน

ไม่ว่ากรณีใด การส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวด การให้รางวัล หรือการทำงานอื่นใดในกติกาเหล่านี้ จะไม่มีการตีความว่าเป็นข้อเสนอหรือสัญญาการว่าจ้างกับ Google หรือผู้จัดการประกวด คุณรับทราบว่าคุณได้ส่งผลงานโดยสมัครใจและมิใช่เป็นความลับหรือเพื่อให้อยู่ในความดูแลของเรา คุณรับทราบว่าขณะนี้ไม่ได้มีการทำสัญญาที่เป็นความลับ ผ่านผู้ดูแลผลประโยชน์ ผ่านตัวแทน หรือความสัมพันธ์อื่นๆ หรือเป็นสัญญาโดยนัยระหว่างคุณกับ Google หรือองค์กรจัดการแข่งขัน และจะไม่เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวเมื่อคุณส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้กติกาเหล่านี้19. ฟอรัมและการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดี

กฎเหล่านี้จะอยู่ในบังคับ ขึ้นอยู่กับ และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ยกเว้นกฎเรื่องการขัดกันของกฎหมายทั้งหมด หากบทบัญญัติใดของกติกาเหล่านี้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ ตามขอบเขตอำนาจสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์ในการดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่อศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือการร้องเรียนอันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้จะถูกยกเว้น และถือว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้สละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งต่อสิทธิ์ดังกล่าว20. การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ:

ในการเข้าร่วมการประกวด คุณยอมรับว่าอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินคดีสำหรับข้อพิพาท การร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกวดไม่ว่าในลักษณะใดๆ จะยุติโดยคำตัดสินชี้ขาดที่มีผลผูกพัน ข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างคุณกับ Google ในเรื่องหรือลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากกติกาเหล่านี้ จะถูกส่งไปยัง Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”) สำหรับการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน และมีผลในแซนโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ คู่กรณียอมรับที่จะหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอคำตัดสินชี้ขาดอย่างเท่าเทียมกัน21. รายชื่อผู้ชนะ:

คุณสามารถขอรายชื่อผู้ชนะได้หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 แต่ภายในวันที่ 1 เมษายน 2025 โดยส่งซองจดหมายจ่าหน้าถึงตัวเองและติดแสตมป์ส่งมาที่

Google LLC
1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA

(ผู้ที่อาศัยในเวอร์มอนต์ไม่ต้องติดแสตมป์)