בשנת 2015, האו"ם יצר 17 יעדים לפיתוח בר קיימא ומטרתו להשיג אותם עד שנת 2030. כל 193 המדינות החברות באומות המאוחדות הסכימו על 17 היעדים האלה כדי לשים את העוני, להבטיח שגשוג ולהגן על כדור הארץ.

במסגרת אתגר הפתרונות לשנת 2024, המטרה שלכם היא ליצור פרויקט שתורם לפתרון של אחד או יותר מ-17 היעדים של פיתוח בר קיימא באמצעות טכנולוגיות של Google.

UN 17 Sustainable Goals and Sustainable Development goals:
No Poverty | Zero Hunger | בריאות ואיכות חיים | איכות Education | Gender Equality | מים נקיים ותברואה | עבודה וצמיחה כלכלית מועילה וחדשנות כלכלית |

מפסיקים את השפעת העוני על כל צורותיו, בכל מקום.

פרויקטים לדוגמה:
הפסקת הרעב, השגת ביטחון תזונתי ושיפור התזונה וקידום חקלאות בת קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
ניהול חיים בריאים וקידום איכות חיים לכולם, בכל הגילאים.

פרויקטים לדוגמה:
להבטיח חינוך איכותי ושוויוני ולקדם הזדמנויות למידה לאורך החיים לכולם.

פרויקטים לדוגמה:
להשיג שוויון מגדרי ולהעצים את כל הנשים והילדות.

פרויקטים לדוגמה:
הקפדה על זמינות של המים והתברואה לכולם וניהול בר קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
לקדם צמיחה כלכלית רציפה, כוללת ובת קיימא, תעסוקה מלאה ופרודוקטיבית ועבודה הוגנת לכולם.

פרויקטים לדוגמה:
כך בונים תשתית עמידה, מקדמים תיעוש בר קיימא ומעודדים חדשנות.

פרויקטים לדוגמה:
צמצום אי השוויון בין מדינות.

פרויקטים לדוגמה:
להפוך את הערים והיישובים האנושיים לכוללים, בטוחים, עמידים ובר קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
מקפידים על צריכה ודפוסי ייצור ברי קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
ננקטת פעולה דחופה כדי להיאבק בשינויי האקלים ובהשפעות שלהם.

פרויקטים לדוגמה:
חזקו את אמצעי ההטמעה והפעילו את השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
משמרים ומשתמשים באוקיינוסים, בימים ובמשאבים ימיים לפיתוח בר קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
  • לא רשום
  • כדאי לשלוח תוכן לקטגוריה הזו ולהשפיע!
הגנה, שחזור וקידום של שימוש בר-קיימא במערכות אקולוגיות יבשתיות, ניהול יערות, מאבק במדבור ובאובדן המגוון הביולוגי, ועצירה או צמצום הפגיעה בקרקע.

פרויקטים לדוגמה:
  • לא רשום
  • כדאי לשלוח תוכן לקטגוריה הזו ולהשפיע!
מקדמים חברות שלוות ומכילות לפיתוח בר קיימא, מספקים גישה לצדק לכולם ובונים מוסדות יעילים, אחראיים ומקיפים.

פרויקטים לדוגמה:
  • לא רשום
  • כדאי לשלוח תוכן לקטגוריה הזו ולהשפיע!
להבטיח גישה לאנרגיה מודרנית, אמינה, בת קיימא ובמחיר סביר לכולם.


פרויקטים לדוגמה:
  • לא רשום
  • כדאי לשלוח תוכן לקטגוריה הזו ולהשפיע!