W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła 17 celów zrównoważonego rozwoju, a ich celem jest osiągnięcie do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ zgodziły się na te 17 celów na zakończenie biedy, dobrobyt i ochronę planety.

W ramach wyzwania na rok 2023 postawiliśmy sobie za cel utworzenie projektu, który pomoże w realizacji co najmniej 17 celów zrównoważonego rozwoju przy użyciu technologii Google.

Zrównoważony rozwój 10 mies.

Wyeliminuj ubóstwo niezależnie od tego, gdzie jesteś.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zapanuj nad głodem, zapewnij żywność, zdrową dietę i wspieraj zrównoważone rolnictwo.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Dbaj o zdrowie i samopoczucie wszystkich osób w każdym wieku.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zapewnianie dostępu do edukacji i dbanie o równe traktowanie oraz promowanie możliwości nauki przez całe życie.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Równość płci i wspieranie wszystkich kobiet i dziewcząt.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Dbaj o dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą i systemem sanitarnym.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zapewnij wszystkim dostęp do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

    Brak na liście
    Rozważ przesłanie treści do tej kategorii i ich wkład.

Promuj zrównoważone, zrównoważone i zrównoważony rozwój gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz pracę godną dla wszystkich.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zadbaj o odporną infrastrukturę, promuj integrację społeczną i zrównoważoną industrializację, a także stymuluj innowacje.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zmniejsz nierówności w krajach i w innych krajach.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Zadbaj o to, aby miasta i ludności były dostępne, bezpieczne, odporne i zrównoważone.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Dbaj o zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:
Podejmij pilne działania, aby zwalczać zmiany klimatu i ich wpływ.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

Brak na liście
Rozważ przesłanie treści do tej kategorii i ich wkład.

Chroń i wykorzystuj zasoby oceanów, mórz oraz zasobów morskich do zrównoważonego rozwoju.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

Brak na liście
Rozważ przesłanie treści do tej kategorii i ich wkład.

Chroń, przywracaj i promuj zrównoważone korzystanie z ekosystemów lądowych, zarządzaj lasami, zwalczaj pustynię i bioróżnorodność, a także zatrzymuj i odwracaj degradację gruntów.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

Brak na liście
Rozważ przesłanie treści do tej kategorii i ich wkład.

Promowanie pokojowych i promujących integrację społeczną społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewniania dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich oraz tworzenia efektywnych, odpowiedzialnych i promujących integrację społeczną instytucji.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

Brak na liście
Rozważ przesłanie treści do tej kategorii i ich wkład.

Wzmocnij metody wdrażania i ożywij globalną współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

Brak na liście
Rozważ przesłanie treści do tej kategorii i ich wkład.