Katalog ekspertów na całym świecie

Ten katalog zawiera listę wszystkich deweloperów Google Developers. Osoby te są uznawane przez Google za wiedzę i umiejętności techniczne.

Każdy Ekspert Google ds. dewelopera jest w pełni odpowiedzialny za swoje usługi, nie jest powiązany z Google ani nie oferuje usług w imieniu Google. Klienci są w pełni odpowiedzialni za korzystanie z usług, jeśli istnieją. Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne produkty ani usługi dostarczane przez Eksperta.