Thư mục cố vấn

Cố vấn giúp các công ty khởi nghiệp, nhà phát triển và tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu và trong khu vực đạt được mục tiêu bằng cách làm việc với các nhà sáng lập để giải quyết những thách thức kỹ thuật lớn.

Việc cố vấn, tương tự như tư vấn và huấn luyện, giúp dẫn đầu cho các công ty khởi nghiệp về 'aha' và xây dựng lòng tin để giúp họ bước vào giai đoạn khó chịu và giải phóng tiềm năng trong hành trình khám phá của họ.

Phô mai Lucero Tagle
Người đồng sáng lập, Pitch Ninjas