Google Cloud Search reference

Google Cloud referans dokümanlarına hoş geldiniz. Bu dokümanda aşağıdaki bölümler yer almaktadır:
  • Google tarafından sağlanan bağlayıcı parametreleri: Google tarafından sağlanan tüm önceden tanımlanmış bağlayıcı parametrelerinin açıklaması.
  • Google Cloud Search API: Google Workspace dışı verileri Google Cloud Search için dizine eklemek üzere kullanılır. REST API, Java dilinde programlama yapmayan geliştiriciler için idealdir.
  • Arama Widget'ı - Arama widget'ını web arama arayüzünüz olarak uygulamak için kullanılır.
  • Cloud Search Java SDK'sı - Google Cloud Search için Google Workspace harici verileri dizine eklemek amacıyla kullanılır. SDK, Java dilinde programlama yapan geliştiriciler için uygundur.
  • Şemalar: İyi bilinen şemalar ve ayrılmış şema operatörleri.