ตัวอย่างแอป Google Chat

ส่วนนี้แสดงตัวอย่างแอป Google Chat ที่โฮสต์ใน GitHub ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างและทำให้แอป Chat ประเภทต่างๆ ใช้งานได้ได้อย่างรวดเร็ว

ลองใช้การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อดูวิธีสร้างแอป Chat พื้นฐานแบบทีละขั้นตอน

เมื่อพร้อมที่จะตรวจสอบตัวอย่างอื่นๆ ที่เก็บ Google Chat ใน GitHub จะมีตัวอย่างการทำงานของแอป Chat ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแอปที่มีลักษณะต่อไปนี้

  • ตอบสนองแบบพร้อมกันหรือไม่พร้อมกัน
  • ตอบกลับโดยการตอบกลับด้วยรูปแบบการ์ด
  • ใช้ Google Cloud Pub/Sub เพื่อรับและตอบกลับข้อความแบบไม่พร้อมกัน
  • เรียกใช้ API อื่น

ค้นหาตัวอย่าง GitHub ทางด้านซ้ายในส่วนตัวอย่าง GitHub หรือตรวจสอบแอป Chat สำหรับติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ API หลายรายการที่เขียนด้วย Python

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการดูวิธีเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับแอป Chat หลังจากตรวจสอบและ นำแอปตัวอย่างใน Google Chat ไปใช้ โปรดดูแหล่งข้อมูลด้านล่าง