เลือกสถาปัตยกรรมของแอป Google Chat

หน้านี้อธิบายวิธีสถาปัตยกรรมบริการทั่วไปที่ใช้สร้างแอป Google Chat หากมีแอปอยู่แล้วที่ต้องการผสานรวมเข้ากับ Google Chat คุณก็ใช้หรือปรับเปลี่ยนการใช้งานที่มีอยู่ได้ หากคุณสร้างแอป Chat ใหม่ หน้านี้จะแสดงข้อมูลที่คล้ายกันใน 2-3 วิธีด้วยกัน เพื่อช่วยให้คุณเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ

ภาพรวมตามฟีเจอร์และความสามารถ

ตารางต่อไปนี้ไฮไลต์ฟีเจอร์และความสามารถที่สำคัญของแอป Chat และรูปแบบสถาปัตยกรรมบริการที่แนะนำ () ในบางกรณี สถาปัตยกรรมรูปแบบอื่นอาจพัฒนาโดยใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ แต่อาจไม่เหมาะกับกรณีการใช้งานเท่ากับรูปแบบอื่นๆ ()

ฟีเจอร์และความสามารถ

เว็บหรือบริการ HTTP

Pub/Sub

เว็บฮุค

Apps Script

AppSheet

Dialogflow

สคริปต์

ผู้ชมเป้าหมาย

ทีมของคุณ

องค์กรของคุณ

สาธารณะ

การโต้ตอบของผู้ใช้

ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

รูปแบบการรับส่งข้อความ

ส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส

ส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส และส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน

ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันเท่านั้น

ส่งข้อความจากระบบภายนอกไปยังพื้นที่ใน Chat เดียว

เข้าถึงบริการและระบบอื่นๆ

ผสานรวมกับการบริการอื่นๆ ของ Google

สื่อสารผ่านไฟร์วอลล์

ติดตามกิจกรรมของ Google Workspace

รูปแบบการเขียนโค้ดและการทำให้ใช้งานได้

การพัฒนาโดยไม่ใช้โค้ด

การพัฒนาที่ใช้โค้ดน้อย

การพัฒนาในภาษาโปรแกรมที่คุณต้องการ

DevOps แบบง่าย

จัดการ DevOps และ CI/CD โดยสมบูรณ์

รูปแบบสถาปัตยกรรมบริการ

ส่วนนี้อธิบายถึงแนวทางทางสถาปัตยกรรมที่นิยมใช้ในการสร้างแอป Chat

เว็บหรือบริการ HTTP

บริการเว็บหรือ HTTP เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการทำให้ใช้งานได้มากที่สุด เพราะให้ความยืดหยุ่นสูงสุดแก่นักพัฒนาแอปในการสร้างแอป Chat สาธารณะ เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat มีการทำให้ใช้งานได้ต่อสาธารณะใน Google Workspace Marketplace
 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ ส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน และส่งข้อความจากระบบภายนอก
 • แอป Chat ได้รับการพัฒนาในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
 • แอป Chat ต้องมีการจัดการ DevOps และ CI/CD ที่สมบูรณ์
 • มีการนำบริการแอป Chat ไปใช้งานในระบบคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ในการออกแบบนี้ คุณจะกำหนดค่า Chat ให้ผสานรวมกับบริการระยะไกลโดยใช้ HTTP ตามที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้บริการบนเว็บในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป HTTP Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความในพื้นที่ใน Chat ไปยังแอป Chat
 2. ระบบจะส่งคำขอ HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่มีตรรกะของแอป Chat
 3. (ไม่บังคับ) ตรรกะของแอป Chat จะโต้ตอบกับบริการภายนอกของบุคคลที่สามได้ เช่น ระบบการจัดการโปรเจ็กต์หรือเครื่องมือออกตั๋ว
 4. เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งการตอบกลับ HTTP กลับไปยังบริการแอป Chat ใน Chat
 5. การตอบกลับจะส่งไปถึงผู้ใช้
 6. (ไม่บังคับ) แอป Chat อาจเรียกใช้ Chat API เพื่อโพสต์ข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือดำเนินการ อื่นๆ ได้

สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้คุณใช้ไลบรารีและคอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้วในระบบได้อย่างยืดหยุ่น เนื่องจากแอปใน Chat เหล่านี้สามารถออกแบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันได้ การนำสถาปัตยกรรมนี้ไปใช้ทำได้หลายวิธี ใน Google Cloud คุณสามารถใช้ Cloud Functions, Cloud Run และ App Engine หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Google Chat ด้วย Cloud Functions

Pub/Sub

หากใช้แอป Chat หลังไฟร์วอลล์ Chat จะเรียกใช้ผ่าน HTTP ไม่ได้ วิธีการหนึ่งคือการใช้ Pub/Sub เปิดใช้การใช้งานแอป Chat เพื่อสมัครรับข้อมูลหัวข้อที่มีข้อความจาก Chat Pub/Sub คือบริการรับส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันที่แยกบริการที่สร้างข้อความจากบริการประมวลผลข้อความเหล่านั้น เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat สร้างขึ้นหลังไฟร์วอลล์
 • แอป Chat ได้รับเหตุการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ใน Chat
 • ทำให้แอป Chat ใช้งานได้ในองค์กร
 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัสได้ และส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันได้
 • แอป Chat ได้รับการพัฒนาในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
 • แอป Chat ต้องมีการจัดการ DevOps และ CI/CD ที่สมบูรณ์

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย Pub/Sub

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้งานกับ Pub/Sub

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Pub/Sub Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใน Chat ที่แอป Chat มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่

 2. Chat จะส่งข้อความไปยังหัวข้อ Pub/Sub

 3. แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่มีตรรกะของแอป Chat จะสมัครรับข้อมูลหัวข้อ Pub/Sub เพื่อรับข้อความผ่านไฟร์วอลล์

 4. (ไม่บังคับ) แอป Chat อาจเรียกใช้ Chat API เพื่อโพสต์ข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือดำเนินการ อื่นๆ ได้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อใช้ Pub/Sub เป็นปลายทางสำหรับแอป Chat

เว็บฮุค

คุณสามารถสร้างแอป Chat ที่ส่งข้อความถึงพื้นที่ใน Chat ที่ต้องการได้โดยใช้การโทรไปยัง URL ของเว็บฮุคใน Chat เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • ทำให้ทีมใช้งานแอป Chat ได้
 • แอป Chat จะส่งข้อความจากระบบภายนอกไปยังพื้นที่ใน Chat เดียว

ด้วยสถาปัตยกรรมนี้ แอป Chat จะถูกจำกัดไว้สำหรับพื้นที่ใน Chat ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะและไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกันดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของเว็บฮุคขาเข้าสำหรับส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันไปยัง Chat

ในแผนภาพก่อนหน้า แอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ตรรกะของแอป Chat จะรับข้อมูลจากบริการภายนอกของบุคคลที่สาม เช่น ระบบการจัดการโปรเจ็กต์หรือเครื่องมือจำหน่ายตั๋ว
 2. ตรรกะของแอป Chat จะโฮสต์อยู่ในระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่ส่งข้อความโดยใช้ URL ของเว็บฮุคไปยังพื้นที่ใน Chat ที่เฉพาะเจาะจงได้
 3. ผู้ใช้จะรับข้อความจากแอป Chat ในพื้นที่ใน Chat ที่ระบุได้ แต่จะโต้ตอบกับแอป Chat ไม่ได้

แอป Chat ประเภทนี้จะไม่สามารถแชร์ในพื้นที่ใน Chat อื่นหรือกับทีมอื่นๆ และเผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplace ไม่ได้ เราแนะนำให้ใช้เว็บฮุคขาเข้าสำหรับแอป Chat เพื่อรายงานการแจ้งเตือนหรือสถานะ หรือสำหรับ ต้นแบบแอป Chat บางประเภท

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อส่งข้อความไปยัง Chat ด้วยเว็บฮุค

Apps Script

คุณสร้างตรรกะของแอป Chat ทั้งหมดได้โดยใช้ JavaScript Google Apps Script เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ลดการเขียนโค้ดสำหรับแอป Chat Apps Script จะจัดการขั้นตอนการให้สิทธิ์และโทเค็น OAuth 2.0 สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ คุณสามารถใช้ Apps Script ในการสร้างแอป Chat สาธารณะได้ แต่เราไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากโควต้าและขีดจำกัดรายวัน

เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • มีการนำแอป Chat ไปใช้กับทีมหรือองค์กรของคุณ
 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ ส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัส ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกัน และส่งข้อความจากระบบภายนอก
 • แอป Chat ต้องการการจัดการ DevOps ที่ง่ายขึ้น

สถาปัตยกรรมนี้มีประโยชน์สำหรับแอปใน Chat ที่ผสานรวมกับ Google Workspace และบริการอื่นๆ ของ Google ด้วย เช่น Google ชีต, Google สไลด์, Google ปฏิทิน, Google ไดรฟ์, Google Maps และ YouTube ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้งานด้วย Apps Script

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Apps Script Chat จะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความไปยังแอป Chat ไม่ว่าจะในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. ตรรกะของแอป Chat ที่นำมาใช้ใน Apps Script ที่อยู่ใน Google Cloud จะได้รับข้อความ
 3. (ไม่บังคับ) ตรรกะของแอป Chat อาจผสานรวมเข้ากับ บริการของ Google Workspace เช่น ปฏิทินหรือ ชีต หรือบริการอื่นๆ ของ Google เช่น Google Maps หรือ YouTube
 4. ตรรกะของแอป Chat จะส่งการตอบกลับกลับไปยังบริการแอปใน Chat
 5. การตอบกลับจะส่งไปถึงผู้ใช้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Chat ด้วย Apps Script

AppSheet

คุณสร้างแอป Chat ที่แชร์ในโดเมนโดยไม่ต้องใช้รหัสได้ด้วย AppSheet คุณลดความซับซ้อนของขั้นตอนการพัฒนาได้โดยใช้โหมดการกำหนดค่าอัตโนมัติและเทมเพลตต่อไปนี้เพื่อสร้างการดำเนินการทั่วไปในแอป Chat แต่ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บแอป AppSheet จะใช้งานในแอป Chat ไม่ได้

เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • คุณและทีมจะใช้งานแอป Chat ได้
 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัสได้ และส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันได้
 • แอป Chat ต้องการการจัดการ DevOps ที่ง่ายขึ้น

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย AppSheet

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานด้วย AppSheet

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป AppSheet Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. ตรรกะของแอป Chat ที่ติดตั้งใช้งานใน AppSheet ซึ่งอยู่ใน Google Cloud จะได้รับข้อความ
 3. (ไม่บังคับ) ตรรกะของแอป Chat จะผสานรวมเข้ากับ บริการของ Google Workspace เช่น Apps Script หรือ Google ชีตได้
 4. ตรรกะของแอป Chat จะส่งการตอบกลับกลับไปยังบริการแอปใน Chat
 5. การตอบกลับจะส่งไปถึงผู้ใช้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดูหัวข้อสร้างแอป Chat ด้วย AppSheet

Dialogflow

คุณสามารถสร้างแอป Chat ด้วย Dialogflow ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภาษาที่เป็นธรรมชาติสำหรับการสนทนาอัตโนมัติและการตอบกลับแบบไดนามิก เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat จะส่งและรับข้อความแบบซิงโครนัสได้
 • แอป Chat ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อตอบและโต้ตอบกับผู้ใช้

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย Dialogflow

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้กับ Dialogflow

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Dialogflow Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat
 2. ตัวแทนเสมือนของ Dialogflow ซึ่งมีอยู่ใน Google Cloud จะรับและประมวลผลข้อความเพื่อสร้างการตอบกลับ
 3. (ไม่บังคับ) ตรรกะของแอป Chat จะโต้ตอบกับบริการภายนอกของบุคคลที่สามได้ เช่น ระบบการจัดการโปรเจ็กต์หรือเครื่องมือออกตั๋ว
 4. ตัวแทน Dialogflow จะส่งคำตอบกลับไปยัง บริการแอปใน Chat ใน Chat
 5. การตอบกลับจะส่งไปถึงผู้ใช้

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดดู การผสานรวมกับ Chat ของ Dialogflow ES หรือการผสานรวมกับ Chat ของ Dialogflow CX

แอปพลิเคชันหรือสคริปต์บรรทัดคำสั่ง

คุณจะสร้างแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งหรือสคริปต์ที่จะส่งข้อความไปยัง Chat หรือดำเนินการอื่นๆ เช่น การสร้างพื้นที่ทำงานหรือจัดการสมาชิกในพื้นที่ทำงานได้โดยไม่ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เรียกใช้หรือตอบกลับแอป Chat ใน Chat โดยตรง เราขอแนะนำให้ใช้สถาปัตยกรรมนี้สำหรับกรณีการใช้งานต่อไปนี้

 • แอป Chat ได้รับการพัฒนาในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
 • แอป Chat จะส่งได้เฉพาะข้อความแบบไม่พร้อมกันเท่านั้น

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งหรือสคริปต์

ในแผนภาพก่อนหน้า แอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. แอป Chat จะเรียก Chat API เพื่อส่งข้อความหรือดำเนินการอื่น
 2. Chat จะดำเนินการตามที่ขอ
 3. แอป Chat จะพิมพ์การยืนยันใน CLI (ไม่บังคับ)

การใช้ตรรกะของแอป Chat

Chat จะไม่จำกัดการเข้าถึงการใช้ตรรกะของแอป Chat คุณสามารถสร้างโปรแกรมแยกวิเคราะห์คำสั่งแบบคงที่ ใช้ไลบรารีหรือบริการ AI และการประมวลผลภาษาขั้นสูง สมัครรับข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะของคุณ

จัดการการโต้ตอบของผู้ใช้

แอป Chat รับและตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ได้หลายวิธี การโต้ตอบของผู้ใช้คือการดำเนินการใดๆ ที่ผู้ใช้เรียกใช้หรือโต้ตอบกับแอป Chat

โปรแกรมแยกวิเคราะห์คำสั่ง

แอปใน Chat ที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งจะตรวจสอบเพย์โหลดของ เหตุการณ์การโต้ตอบในแอป Chat แล้วดึงคำสั่งและพารามิเตอร์จากเนื้อหานี้ ตัวอย่างเช่น โปรดดูหัวข้อตั้งค่าคําสั่งเครื่องหมายทับเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ Chat

อีกวิธีหนึ่งคือการทำให้ข้อความเป็นโทเค็น แยกคำสั่ง แล้วอ้างอิงพจนานุกรมที่แมปคำสั่งกับฟังก์ชันเครื่องจัดการสำหรับแต่ละคำสั่ง

อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกล่องโต้ตอบ

แอปแบบกล่องโต้ตอบจะตอบสนองต่อ เหตุการณ์การโต้ตอบกับแอปใน Chat ด้วยการแสดงกล่องโต้ตอบแบบการ์ดที่ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแอป Chat ได้ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม หรือการขอการดำเนินการ

ทุกครั้งที่ผู้ใช้ดำเนินการใดๆ ในกล่องโต้ตอบ ระบบจะส่งเหตุการณ์การโต้ตอบใหม่ไปยังแอป Chat ซึ่งสามารถตอบสนองได้ด้วยการอัปเดตกล่องโต้ตอบหรือส่งข้อความ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การใช้งานแอป Chat หลายๆ รายการจะใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ใช้ขอ การใช้งาน NLP มีหลายวิธี และคุณจะเลือกใช้ NLP ก็ได้ตามที่ต้องการ

คุณสามารถใช้ NLP ในการใช้งานแอป Chat กับ Dialogflow ES หรือการผสานรวม Dialogflow CX Chat ซึ่งช่วยให้คุณสร้างตัวแทนเสมือนสำหรับการสนทนาอัตโนมัติและการตอบกลับแบบไดนามิกได้

ส่งคำขอไปยัง Chat ในเชิงรุก

แอป Chat ยังส่งข้อความหรือคำขออื่นๆ ไปยัง Chat ได้เช่นกัน ซึ่งการโต้ตอบของผู้ใช้โดยตรงใน Chat ไม่ได้เรียกใช้ แต่แอป Chat เหล่านี้จะมีการเรียกใช้แทนได้ เช่น ผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หรือใช้การเรียกใช้บรรทัดคำสั่งจากผู้ใช้ แต่ผู้ใช้จะโต้ตอบกับแอปใน Chat เหล่านี้โดยตรงใน Chat ไม่ได้

แอปใน Chat แบบไม่โต้ตอบจะใช้ Chat API เพื่อส่งข้อความหรือคำขอประเภทอื่นๆ ไปยัง Chat

รูปแบบการสนทนา

คุณควรพิจารณาว่าต้องการให้แอป Chat โต้ตอบกับผู้ใช้อย่างไร ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบการสนทนาที่แอป Chat อาจใช้

การโทรและคำตอบ (ซิงโครนัส)

ในรูปแบบการโทรและการตอบกลับแบบพร้อมกัน แอป Chat จะตอบกลับข้อความจากผู้ใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ข้อความหนึ่งที่ส่งไปยังแอป Chat โดยผู้ใช้จะส่งการตอบกลับ 1 รายการจากแอป Chat ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของข้อความแบบซิงโครนัส

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้จะส่งข้อความแบบซิงโครนัสไปยังแอป Chat เช่น "การประชุมครั้งถัดไปเรื่องอะไร"
 2. แอป Chat จะส่งข้อความแบบซิงโครนัสถึงผู้ใช้ เช่น "Dr. Silva เวลา 2.30 น."

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณสามารถใช้สถาปัตยกรรมของแอป Chat โดยใช้บริการเว็บ, Pub/Sub, Apps Script, AppSheet หรือ Dialogflow ได้

คำตอบหลายคำตอบ (ไม่พร้อมกัน)

รูปแบบการตอบกลับหลายรายการอาจรวมถึงข้อความแบบซิงโครนัสและไม่พร้อมกัน รูปแบบนี้มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางระหว่างผู้ใช้กับแอป Chat โดยที่แอป Chat จะสร้างข้อความเพิ่มเติมกี่รายการก็ได้ตามที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของข้อความอะซิงโครนัส

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้จะส่งข้อความแบบซิงโครนัสไปยังแอป Chat เช่น "ตรวจสอบการเข้าชม"
 2. แอป Chat จะส่งข้อความแบบพร้อมกันถึงผู้ใช้เพื่อรับทราบคำขอ เช่น "เปิดใช้การตรวจสอบ"
 3. หลังจากนั้น แอป Chat จะส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันอย่างน้อย 1 ข้อความไปยังผู้ใช้โดยการเรียก REST API เช่น "การเข้าชมใหม่"
 4. ผู้ใช้จะส่งข้อความแบบซิงโครนัสเพิ่มเติมไปยังแอป Chat เช่น "ไม่สนใจการเข้าชม"
 5. แอป Chat จะส่งข้อความแบบพร้อมกันถึงผู้ใช้เพื่อรับทราบคำขอ เช่น "ปิดการตรวจสอบ"

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณจะใช้สถาปัตยกรรมของแอป Chat ได้โดยใช้บริการเว็บ, Pub/Sub, Apps Script หรือ AppSheet

สมัครรับข้อมูลเหตุการณ์ (อะซิงโครนัส)

ในรูปแบบอะซิงโครนัสที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ แอป Chat จะสมัครรับข้อมูลเหตุการณ์โดยใช้ Google Workspace Events API แอปใน Chat ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์จะตรวจสอบเพย์โหลดของเหตุการณ์การสมัครใช้บริการ Chat จากนั้นจะตอบกลับตามประเภทเหตุการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่ใน Chat ซึ่งแอป Chat มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ Chat จะส่งกิจกรรมไปยังแอป Chat จากนั้นแอป Chat จะสามารถสร้างการตอบกลับแบบไม่พร้อมกันกี่รายการก็ได้ซึ่งจะส่งกลับไปยัง Chat โดยใช้ Chat API

คุณสามารถใช้ตรรกะประเภทนี้เพื่ออัปเดตระบบภายนอก เช่น ระบบจัดการตั๋ว หรือส่งข้อความไปยังพื้นที่ใน Chat แบบไม่พร้อมกันได้ เช่น การส่งข้อความต้อนรับเมื่อผู้ใช้ใหม่เข้าร่วมพื้นที่ใน Chat

แผนภาพต่อไปนี้แสดงรูปแบบการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

สถาปัตยกรรมของข้อความที่ขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์

ในแผนภาพก่อนหน้า การโต้ตอบระหว่าง Chat กับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 1. แอป Chat จะสมัครใช้บริการพื้นที่ใน Google Chat
 2. มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่แอป Chat ติดตาม
 3. แอป Chat จะส่งเหตุการณ์ไปยังหัวข้อใน Pub/Sub ซึ่งทำหน้าที่เป็นปลายทางการแจ้งเตือนสำหรับการสมัครใช้บริการ เหตุการณ์ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในทรัพยากร
 4. แอป Chat จะประมวลผลข้อความ Pub/Sub ที่มีเหตุการณ์และดำเนินการ หากจำเป็น

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณติดตั้งสถาปัตยกรรมของแอป Chat โดยใช้ Pub/Sub ได้

ข้อความทางเดียวจากแอป Chat

ข้อความแบบทางเดียวจากรูปแบบของแอป Chat ช่วยให้ แอป Chat ส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันไปยังพื้นที่ใน Chat ได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป Chat โดยตรง รูปแบบนี้ไม่ใช่แบบการสนทนา หรือการโต้ตอบ แต่อาจมีประโยชน์สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การรายงานการปลุก ดังที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สถาปัตยกรรมของข้อความทางเดียว

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกับแอป Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลต่อไปนี้

 • แอป Chat จะส่งข้อความแบบไม่พร้อมกันถึงผู้ใช้โดยเรียกใช้ Chat API หรือโพสต์ลงใน URL ของเว็บฮุค เช่น "การแจ้งเตือนคิวเพิ่มเติม"
 • (ไม่บังคับ) แอป Chat จะส่งข้อความอะซิงโครนัสเพิ่มเติม

สำหรับรูปแบบการสนทนาประเภทนี้ คุณสามารถใช้ สถาปัตยกรรมแอป Chat โดยใช้บริการเว็บ, เว็บฮุค, Apps Script, AppSheet, แอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง หรือสคริปต์ได้

ข้อความทางเดียวไปยังแอป Chat

การส่งข้อความแบบทางเดียวไปยังรูปแบบของแอป Chat จะช่วยให้ผู้ใช้ส่งข้อความถึงแอป Chat ได้โดยที่แอป Chat ไม่ตอบกลับขณะที่ยังประมวลผลคำขออยู่ แม้ว่าสถาปัตยกรรมนี้จะเป็นไปได้ในทางเทคนิค แต่วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี และเราไม่สนับสนุนการใช้รูปแบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ