Method: spaces.delete

Usuwa spację nazwaną. Zawsze powoduje usuwanie kaskadowe, co oznacza, że również zasoby podrzędne pokoju, na przykład wiadomości publikowane w pokoju i subskrypcje, są również usuwane. Przykład znajdziesz w artykule Usuwanie pokoju. Wymaga uwierzytelnienia użytkownika od użytkownika, który ma uprawnienia do usunięcia pokoju.

Żądanie HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu pokoju, który chcesz usunąć.

Format: spaces/{space}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.delete

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.