Method: spaces.messages.get

Zwraca szczegóły wiadomości. Przykład znajdziesz w sekcji Czytanie wiadomości.

Wymaga uwierzytelniania. Pełna obsługa uwierzytelniania konta usługi i uwierzytelniania użytkowników. Uwierzytelnianie użytkownika.

Uwaga: może wyświetlić wiadomość od zablokowanego użytkownika lub pokoju.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu wiadomości do pobrania.

Format: spaces/{space}/messages/{message}

Jeśli wiadomość zaczyna się od client-, ma niestandardową nazwę przypisaną przez aplikację do obsługi czatu, która utworzyła go za pomocą interfejsu API REST. Ta aplikacja do obsługi czatu (ale nie inne) może przekazywać niestandardową nazwę w celu pobrania, zaktualizowania lub usunięcia wiadomości. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie i nazywanie wiadomości.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.