Method: spaces.members.create

Tworzy członkostwo człowieka w aplikacji wywołującej. Tworzenie członkostwa w innych aplikacjach nie jest obsługiwane. Przykład znajdziesz w artykule Tworzenie subskrypcji. Jeśli podczas tworzenia członkostwa określony użytkownik ma wyłączone zasady automatycznego akceptowania, otrzyma zaproszenie i przed dołączeniem do pokoju musi je zaakceptować. W przeciwnym razie utworzenie subskrypcji spowoduje dodanie użytkownika bezpośrednio do określonego pokoju. Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Aby określić użytkownika, którego chcesz dodać, ustaw membership.member.name w: CreateMembershipRequest:

  • Aby dodać aplikację do rozmów do pokoju lub czatu między 2 użytkownikami, użyj users/app. Nie udało się dodać innych aplikacji do pokoju.

  • Aby dodać użytkownika, użyj polecenia users/{user}, gdzie {user} może być adresem e-mail tego użytkownika. W przypadku użytkowników w tej samej organizacji Workspace {user} może być też wartością id dla osoby z interfejsu People API lub id dla użytkownika w interfejsie Directory API. Jeśli na przykład identyfikator profilu osoby interfejsu People API dla user@example.com to 123456789, możesz dodać użytkownika do pokoju, ustawiając membership.member.name na users/user@example.com lub users/123456789.

Żądanie HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*}/members

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu pokoju, dla którego ma zostać utworzone członkostwo.

Format: spacje/{spacja}

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Membership.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Membership.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.