รายละเอียดความเป็นส่วนตัวของแอป Cast SDK สําหรับ Apple App Store

Google มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างแอป iOS 14 ขึ้นไปที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ใช้ปลายทาง Apple App Store กําหนดให้นักพัฒนาแอป iOS 14 ขึ้นไปต้องระบุรายละเอียดความเป็นส่วนตัวของแอป ตั้งแต่ Cast iOS SDK เวอร์ชัน 4.6.0 เป็นต้นไป รายละเอียดความเป็นส่วนตัวของ SDK เวอร์ชันหนึ่งๆ จะอยู่ใน GoogleCastSDK-ios-version_framework/NutritionLabel/NutritionLabel.txt ในเฟรมเวิร์ก Cast SDK เนื่องจากรายละเอียดด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชัน โปรดตรวจสอบไฟล์นี้ด้วยเวอร์ชันที่คุณกําลังสร้าง

แม้ว่าเราจะตั้งเป้าที่จะมีความโปร่งใสมากที่สุดในการสนับสนุนคุณ แต่เราจะไม่สามารถพูดแทนคุณได้ และท้ายที่สุดคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบสนองต่อแบบสอบถามของ Apple และกําหนดว่าจะแสดงสิทธิ์หรือข้อความแจ้งใดๆ ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางตามที่อธิบายไว้โดย Apple หรือไม่