เครื่องมือคําสั่งและการควบคุม (CaC)

เครื่องมือคําสั่งและการควบคุม (CaC) เป็นผู้ส่งเว็บที่ใช้งานได้เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน Web Receiver

นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เครื่องมือ CaC ทําสิ่งต่อไปนี้

 • เปิดแอปเว็บตัวรับบนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Cast และส่งคําขอโหลดเพื่อเริ่มการเล่นสื่อ
 • จําลองคําสั่งเสียงที่ส่งโดย Google Assistant ไปยังเว็บตัวรับสัญญาณ
 • เก็บบันทึกจากบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องของแคสต์ และควบคุมการวางซ้อนการแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บตัวรับ

เปิดแอปตัวรับสัญญาณ

การเปิดตัว Web Receiver ด้วยเครื่องมือ CaC ทําได้ 2 วิธีดังนี้

 1. วิธีเริ่มเซสชันการแคสต์ใหม่

  1. เปิดเครื่องมือ CaC จากนั้นป้อนรหัสแอปตัวรับสัญญาณเว็บ แล้วคลิกปุ่มตั้งค่ารหัสแอป
  2. คลิกปุ่ม "แคสต์" แล้วเลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดใช้งานตัวรับสัญญาณบนเว็บในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Cast ระยะไกล

 2. วิธีเข้าร่วมเซสชันการแคสต์ที่มีอยู่

  1. รับรหัสเซสชันการแคสต์ที่ทํางานอยู่โดยใช้โค้ดต่อไปนี้

   จากฝั่งผู้รับเว็บ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อรับรหัสเซสชันในคอนโซลโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องระยะไกลของ Chrome

   cast.framework.CastReceiverContext.getInstance().getApplicationData().sessionId;
   

   หรือขอรหัสเซสชันจาก Web Sender ที่เชื่อมต่อด้วยวิธีต่อไปนี้

   cast.framework.CastContext.getInstance().getCurrentSession().getSessionId();
   
  2. ป้อนรหัสเซสชันในเครื่องมือ CaC แล้วคลิกปุ่มดําเนินการต่อ

เมื่อเครื่องมือ CaC เชื่อมต่อกับแอป Web Receiver ปุ่ม "แคสต์" จะปรากฏขึ้นพร้อมกับรูปร่างเฟรมเต็ม นอกจากนี้รหัสแอป Web Receiver และรหัสเซสชันจะแสดงที่ด้านบนของเครื่องมือด้วย

โหลดสื่อ

โหลดสื่อจากแอปของผู้ส่งหรือ CaC Tool

แอปของผู้ส่ง

หากต้องการเริ่มเล่นสื่อบนตัวรับสัญญาณบนเว็บ ให้แคสต์แอปของผู้ส่งไปยังอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Cast เครื่องเดียวกันนั้น และส่งคําขอโหลดจากแอปผู้ส่งไปยังตัวรับเว็บ

เครื่องมือ CaC

เครื่องมือ CaC ยังเสนอวิธีการส่งคําขอโหลดไปยังแอป Web Receiver ได้หลายวิธี ดังนี้

โหลดตามเอนทิตี (แคสต์เสียง)

เมื่อผู้ใช้เริ่มเล่นสื่อผ่าน Google Assistant ทาง Google Assistant จะใช้ข้อความ Command และ Control (CaC) เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบและเอนทิตีของผู้ใช้ไปยังตัวรับเว็บ

เครื่องมือ CaC จะจําลองการแคสต์เสียงและส่งคําขอโหลดด้วย credentials และ entity

โหลดตามเนื้อหา

เครื่องมือ CaC ยังจําลองแอปที่ส่งคําขอโหลดด้วย Content ID หรือ Content Url ได้ด้วย

เมื่อการเล่นสื่อเริ่มต้น เครื่องมือ CaC จะได้รับข้อความสถานะสื่อจากแอปตัวรับเว็บ และแสดงข้อความในแท็บสถานะสื่อ

คําขอโหลดที่กําหนดเอง

หากต้องการทดสอบผู้รับโดยใช้ออบเจ็กต์ Load Request ของคุณเอง ให้ใช้ช่องคําขอโหลดที่กําหนดเองใต้แท็บ สื่อโฆษณา ก่อนอื่น ให้เลือกประเภทคําขอจากปุ่มตัวเลือกเลือกประเภทคําขอ จากนั้นคัดลอกและวาง หรือสร้างออบเจ็กต์ JSON ของคุณเอง

ทดสอบคําสั่งเสียง

เครื่องมือ CaC ยังจําลองคําสั่งเสียงที่ส่งโดย Google Assistant ไปยังแอปตัวรับเว็บ คุณสามารถทดสอบว่าคําสั่งสื่อที่แอปรองรับทํางานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ คําสั่งสื่อที่ระบบไม่รองรับต้องได้รับการจัดการด้วยประเภทข้อผิดพลาดและเหตุผลที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดที่เหมาะสม

ตรวจสอบและควบคุมบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องของแคสต์

หากแอป Web Receiver เปิดใช้ตัวบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องของแคสต์ เครื่องมือ CaC จะบันทึกไฟล์บันทึกและควบคุมการวางซ้อนการแก้ไขข้อบกพร่องของตัวรับเว็บ

ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมตัวรับสัญญาณเว็บและบันทึกข้อความ

 • รหัสแอปของผู้รับเว็บ
  • ล้างแคชและหยุดเว็บตัวรับสัญญาณ - โหลดแอปตัวรับเว็บซ้ําและหยุดแคสต์
 • การวางซ้อนการแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บตัวรับ
  • แสดง - สลับการวางซ้อนการแก้ไขข้อบกพร่องบนตัวรับเว็บ
  • ล้าง - ล้างข้อความบันทึกบนการวางซ้อนการแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บตัวรับ
 • การควบคุมข้อความบันทึก
  • แทรกข้อความ - แทรกความคิดเห็นหรือตัวแบ่งลงในพื้นที่บันทึก
  • ดาวน์โหลดบันทึก - บันทึกข้อความในบันทึก
  • ล้างบันทึก - ล้างข้อความบันทึกในพื้นที่บันทึก
 • บันทึกข้อความ
  • แท็กที่กําหนดเอง - คลิกช่องทําเครื่องหมายเพื่อกรองข้อความบันทึก

แท็กต่อไปนี้อาจปรากฏในส่วนแท็กที่กําหนดเอง รายการเหล่านี้เป็นเครื่องมือCaC แสดงและกรองบันทึกหรือข้อความที่สําคัญเกี่ยวกับเซสชันการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • สื่อ - ข้อความที่ส่งผ่านเนมสเปซสื่อเรียบร้อยแล้ว
 • MEDIA-ERROR - เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง หรือในการตอบกลับข้อความที่ส่งผ่านเนมสเปซสื่อ
 • CAC - ข้อความที่ส่งผ่านเนมสเปซ CAC เรียบร้อยแล้ว
 • CAC-ERROR - เกิดข้อผิดพลาดขณะส่ง หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อความที่ส่ง ผ่านเนมสเปซ CAC
 • กําลังเล่น - บันทึกการแสดงผลเมื่อมีการคลิกปุ่มเพลงอะไรในเครื่องมือ CaC
 • USER - บันทึกที่แสดงข้อความที่กําหนดเองที่ผู้ใช้ป้อนด้วยปุ่มแทรกข้อความในเครื่องมือ CaC

ทดสอบ Cast Connect

หากต้องการทดสอบ Cast Connect ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนสร้างเซสชัน

 1. ป้อนรหัสแอปของผู้รับที่เชื่อมโยงกับตัวรับการแคสต์ที่พร้อมใช้งาน Cast แล้วคลิกตั้งค่ารหัสแอป
 2. คลิกปุ่มแสดงตัวเลือก Android TV
 3. เลือกช่องทําเครื่องหมาย androidRecipientr ที่เข้ากันได้ หากผู้รับไม่ได้กําหนดให้ตั้งค่า Launch Credentials หรือคุณต้องการทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้ คุณสามารถหยุดไว้ที่นี่และไปยังขั้นตอนที่ 5
 4. (ไม่บังคับ) ป้อน Launch Credentials แล้วคลิกปุ่มระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับเซสชัน Cast Connect
 5. เริ่มเซสชันการแคสต์โดยคลิกไอคอนแคสต์ที่ส่วนหัวหรือผ่านเมนูแคสต์ในเบราว์เซอร์ Chrome

แอปพลิเคชัน Android TV ควรเปิดขึ้นแล้วในอุปกรณ์