ภาพรวมเครื่องรับ Android TV

เครื่องรับ Android TV ใช้ไลบรารี Cast Connect เพื่อให้แอปพลิเคชันผู้ส่งที่มีอยู่สามารถสื่อสารกับแอปพลิเคชัน Android TV ผ่านโปรโตคอล Cast

Cast Connect สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐาน Cast โดยแอป Android TV จะทําหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ ไลบรารี Cast Connect ช่วยให้แอป Android TV รับข้อความและออกอากาศสถานะสื่อ เสมือนว่าเป็น Chromecast

สถานการณ์หลักที่เปิดใช้โดยไลบรารี Cast Connect คือ

 • การเริ่มต้นเล่นสื่อในแอปพลิเคชัน Android TV จากแอปตัวส่งการแคสต์
 • การส่งสถานะสื่อจากแอปพลิเคชัน Android TV ไปยังแอปพลิเคชันของผู้ส่ง
 • การอนุญาตให้ผู้ส่งเข้าร่วมและควบคุมแอปพลิเคชัน Android TV เสมือนว่าเป็นตัวรับเว็บ
 • การใช้รีโมตฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมการเล่น

เนื่องจาก Cast Connect ช่วยให้คุณรองรับฟีเจอร์หลักของตัวรับสัญญาณได้ เครื่องมือนี้จึงใช้ได้กับแอปพลิเคชันผู้ส่งที่มีอยู่ นอกจากการเริ่มต้นแอป Android TV, การโหลดสื่อ และการควบคุมการเล่นแล้ว Cast Connect ยังมีฟีเจอร์ต่อไปนี้

 • เหตุการณ์การเข้าร่วม/ออกจากผู้ส่ง
 • ข้อมูลเมตาของสื่อ
 • คําสั่งสื่อที่รองรับ
 • ข้อความที่กําหนดเอง
 • แทร็ก
 • การจัดคิว
 • เล่นซ้ํา/สุ่มเพลง
 • โฆษณา