Smartfony

ikona inteligentnego ekranu

Ułatwiaj użytkownikom pracę z dowolnego miejsca, korzystając z kompleksowych funkcji telefonu, zarówno głosowych, jak i wizualnych.

Modalności

W przypadku urządzeń mobilnych z ekranami musi być 2 możliwości:

  • Wywoływanie głosu
  • Wywoływanie klawiatury

Pamiętaj, że użytkownicy mogą przełączać się między tymi modalnościami w ramach akcji. Pamiętaj, aby dostosować swoje odpowiedzi z elementami rozszerzonymi do każdej z tych funkcji. Na przykład w wywołaniu klawiatury nie są odtwarzane dźwięki, jeśli zostały podane w ramach standardu SSML. Jeśli reakcja zależy od tego, czy użytkownik usłyszy dźwięk, a urządzenie używa modalności za pomocą klawiatury, to akcja musi określać rodzaj odtwarzanego dźwięku.

Aby wykryć dostępność ekranu i modalność danych wejściowych na smartfonie, możesz użyć tego kodu:

  • Zawiera ekran: if (conv.screen)
  • Wykorzystuje modalność głosu: if (conv.input.type === 'VOICE')
  • Wykorzystuje funkcję klawiatury: if (conv.input.type === 'KEYBOARD')

Wskazówki i sprawdzone metody

Wypróbuj te działania

Wypróbuj tę próbkę