ด้วยชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เจริญรุ่งเรือง เราจึงมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้การสนับสนุนแก่ระบบนิเวศของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Assistant อยู่เสมอ ตอนนี้คุณค้นหาคําตอบสําหรับคําถามทางเทคนิคได้โดยเข้าร่วมชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Assistant เพื่อเชื่อมต่อ ร่วมให้ข้อมูล และทํางานร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก รวมถึงทีม Actions on Google หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการและการทําให้ใช้งานได้ โปรดดูความช่วยเหลือภายในคอนโซลการดําเนินการ สําหรับความช่วยเหลือและคําตอบสําหรับคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา Assistant โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้