Định cấu hình dự án dành cho nhà phát triển và cài đặt tài khoản

Định cấu hình dự án trên Bảng điều khiển Actions

Dự án Google Cloud Platform (do Bảng điều khiển hành động) quản lý sẽ cấp cho dự án của bạn quyền truy cập vào API Trợ lý Google. Dự án này theo dõi việc sử dụng hạn mức và cung cấp cho bạn các chỉ số có giá trị cho các yêu cầu được đưa ra từ phần cứng của bạn.

Để cho phép truy cập vào API Trợ lý Google, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Mở Bảng điều khiển Actions.

  Chuyển đến Bảng điều khiển Actions

 2. Nhấp vào Thêm/nhập dự án.

 3. Để tạo một dự án mới, hãy nhập tên vào hộp Tên dự án rồi nhấp vào TẠO DỰ ÁN.

  Nếu đã có một dự án Google Cloud Platform, bạn có thể chọn và nhập dự án đó thay vì tạo một dự án mới.

  Thêm/nhập dự án

 4. Nếu bạn đã tạo một dự án mới, hãy nhấp vào hộp Đăng ký thiết bị ở gần cuối trang. Nếu bạn đã nhập một dự án từng tạo trước đó thì hộp này sẽ không xuất hiện; hãy chọn thẻ Device registration (Đăng ký thiết bị) (trong phần TUỲ CHỌN NÂNG CAO) trên thanh điều hướng bên trái.

  Đăng ký thiết bị

  Tiếp tục mở thẻ trình duyệt này. Bạn sẽ sử dụng đối tượng này để đăng ký mẫu thiết bị ở bước sau.

 5. Bật API Trợ lý Google trên dự án bạn đã chọn (xem Điều khoản dịch vụ). Bạn cần thực hiện việc này trong Bảng điều khiển Cloud Platform.

  Bật API

  Nhấp vào Bật.

 6. Bạn phải định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth cho dự án của mình trong Bảng điều khiển Cloud Platform. Xin lưu ý rằng hầu hết các trường trên trang này là không bắt buộc.

  Định cấu hình màn hình đồng ý OAuth

Đặt chế độ kiểm soát hoạt động cho tài khoản của bạn

Để sử dụng Trợ lý Google, bạn phải chia sẻ một số dữ liệu hoạt động với Google. Trợ lý Google cần dữ liệu này để hoạt động đúng cách; dữ liệu này không dành riêng cho SDK. Để chia sẻ dữ liệu này, hãy tạo một Tài khoản Google nếu bạn chưa có.

Mở trang Kiểm soát hoạt động của Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng với Trợ lý. Bạn có thể dùng bất kỳ Tài khoản Google nào, không cần phải là tài khoản nhà phát triển.

Đảm bảo các công tắc sau đây đang bật (xanh dương):

 • Hoạt động trên web và ứng dụng
  • Ngoài ra, hãy nhớ chọn hộp đánh dấu Bao gồm cả nhật ký duyệt web trên Chrome cũng như hoạt động trên những trang web, ứng dụng và thiết bị sử dụng các dịch vụ của Google.
 • Thông tin thiết bị
 • Hoạt động âm thanh và giọng nói

Bước tiếp theo

Đăng ký mẫu thiết bị