Tổng quan về thao tác trên thiết bị

Với SDK Trợ lý Google, bạn có thể nhúng Trợ lý Google vào dự án của riêng mình, khiến Trợ lý này hoạt động tương tự như Google Home. Tuy nhiên, dự án của bạn có thể có những tính năng phần cứng độc đáo mà Google Home không có: ví dụ: dự án có thể có màn hình LED riêng với chế độ cài đặt độ sáng và màu sắc có thể tuỳ chỉnh.

Hành động trên thiết bị là một bộ công cụ và API cho phép bạn mở rộng những việc Trợ lý có thể làm (trong các dự án mà bạn phát triển) để khai thác tối đa tiềm năng của phần cứng.

Hành động tích hợp trên thiết bị

Google đã tạo ra nhiều thao tác phổ biến trên thiết bị được tích hợp sẵn cho mọi thứ hằng ngày, chẳng hạn như đèn, thiết bị gia dụng và máy ảnh. Với những thao tác này, bạn có thể khai thác sức mạnh xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Trợ lý Google để kiểm soát dự án của mình. Ví dụ: bạn có thể bật một dự án có đèn theo nhiều cách:

  • Ok Google, bật đèn lên.
  • Ok Google, bật đèn của tôi.
  • Ok Google, bật đèn phòng khách cho tôi.

Bạn có thể tạo dự án của riêng mình để phản hồi lệnh của nhiều đặc điểm nhà thông minh như:

  • Ok Google, đặt độ sáng ở mức 50%.
  • Ok Google, đặt nhiệt độ ở 98 độ.

Thao tác tuỳ chỉnh trên thiết bị

Bạn cũng có thể tạo các thao tác tuỳ chỉnh trên thiết bị cho phần cứng của riêng mình. Đối với những thao tác này, bạn sẽ xác định ngữ pháp và lệnh:

  • Ok Google, hãy nhấp nháy đèn 5 lần.
  • Ok Google, hãy di chuyển sang trái.

Tìm hiểu thêm về cách kết hợp những hành động này bằng dịch vụ Trợ lý Google.

Cách thức hoạt động

Thiết bị đã cài đặt SDK Trợ lý Google cùng với thông tin xác thực để truy cập vào Dịch vụ Trợ lý Google. Thiết bị gửi yêu cầu bằng giọng nói (Bật.) và yêu cầu dịch vụ bật đèn LED trên thiết bị. Thiết bị cũng gửi giá trị nhận dạng mẫu và phiên bản thiết bị để dịch vụ có thể xác định cách phản hồi phù hợp nhất theo ngữ cảnh đối với yêu cầu.

Dịch vụ sử dụng tính năng Nhận dạng lời nói tự động (ASR) để xác định những từ mà người dùng nói, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích và hiểu ý nghĩa của yêu cầu của những từ này, cũng như so khớp thiết bị để cung cấp ngữ cảnh cho yêu cầu. Ngữ cảnh này rất quan trọng vì nó xác định các thao tác mà thiết bị hỗ trợ và cách thực hiện các thao tác đó.

Sau đó, dịch vụ sẽ phản hồi bằng văn bản được đọc lại cho người dùng (Chắc chắn rồi.) cùng với lệnh dành riêng cho thiết bị. Thiết bị biết cách xử lý lệnh này: thiết bị bật đèn LED!

Ví dụ về đèn LED cho thao tác trên thiết bị

Bắt đầu

Biến ý tưởng thành hiện thực bằng cách nhúng Trợ lý Google vào dự án của bạn rồi thêm chức năng độc đáo bằng Hành động trên thiết bị. Bạn có thể phát triển dự án của mình bằng cách sử dụng dịch vụ Trợ lý Google.