Katalog Asystenta

Użytkownicy mogą znaleźć Twoje akcje w katalogu Asystenta na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych, dlatego pamiętaj o ich promowaniu i promowaniu. Katalog Asystenta ułatwia użytkownikom znajdowanie akcji i uczenie się, jak z nich korzystać.

Katalog Asystenta umożliwia użytkownikom:

  • Znajdź funkcje spełniające ich potrzeby. Użytkownicy mogą przeglądać katalog, w którym działania są dzielone na grupy logiczne, co ułatwia wyszukiwanie.
  • Odkryj możliwości Asystenta, znajdując odpowiednie dla niego działania.
  • Konfigurowanie i dostosowywanie działania Asystenta za pomocą Actions.

Katalog urządzeń mobilnych

Katalog urządzeń mobilnych umożliwia użytkownikom przeglądanie działań w aplikacji Google na Androida i w aplikacji Asystent Google na iOS.

Poniższe przykłady pokazują stronę Fitbit Coach, zdrowie i fitness zachęcające do ćwiczeń w domu:

Katalog internetowy

Katalog Asystenta w internecie umożliwia użytkownikom przeglądanie działań w dowolnej przeglądarce. W przypadku linku internetowego użytkownik może kliknąć przycisk udostępniania u góry strony. Link do strony działania znajdziesz też w konsoli Actions na stronie Overview (Przegląd).

Jeśli użytkownicy są zalogowani na swoje konta Google, mogą sprawdzić Twoją akcję.

Poniższy przykład pokazuje stronę Fitbit Coach, zdrowie i fitness zachęcające do ćwiczeń w domu:

Analityka

Konsola Actions zawiera statystyki, które pokazują ocenę akcji w katalogu urządzeń mobilnych w Asystencie. Kliknij Analytics > Katalog, aby zobaczyć szczegółowe informacje o ocenie akcji w czasie.