Thư mục Trợ lý

Người dùng có thể khám phá Hành động của bạn thông qua thư mục Trợ lý trên web và thiết bị di động. Vì vậy, hãy nhớ quảng bá và tiếp thị Hành động của bạn một cách phù hợp. Thư mục Trợ lý giúp người dùng dễ dàng khám phá Hành động của bạn và tìm hiểu cách sử dụng chúng sau này.

Thư mục Trợ lý cho phép người dùng:

  • Duyệt xem và tìm các chức năng đáp ứng nhu cầu của họ. Người dùng có thể khám phá thư mục nơi các Hành động được phân loại thành các nhóm logic để dễ dàng tra cứu.
  • Khám phá các chức năng của Trợ lý bằng cách tìm những Hành động liên quan đến Trợ lý.
  • Định cấu hình và tuỳ chỉnh trải nghiệm của trẻ trên Trợ lý bằng Hành động.

Danh bạ thiết bị di động

Thư mục Trợ lý trên thiết bị di động cho phép người dùng duyệt xem các Hành động qua ứng dụng Google dành cho Androidứng dụng Trợ lý Google dành cho iOS.

Các ví dụ sau đây minh hoạ một trang cho Fitbit Coach, một Hành động về sức khoẻ và thể hình hướng dẫn người dùng thực hiện bài tập thể dục tại nhà:

Thư mục web

Thư mục Trợ lý trên web cho phép người dùng duyệt xem Hành động trên mọi trình duyệt web. Người dùng có thể nhấp vào nút chia sẻ ở đầu trang của bạn để truy cập một đường liên kết trang web. Bạn cũng có thể tìm thấy đường liên kết web cho trang Hành động của mình trong Bảng điều khiển Actions trên trang Tổng quan.

Nếu người dùng đã đăng nhập vào Tài khoản Google của họ, thì họ cũng có thể xem Hành động của bạn.

Ví dụ sau đây cho thấy một trang cho Fitbit Coach, một Hành động về sức khoẻ và thể hình hướng dẫn người dùng thực hiện bài tập thể dục tại nhà:

Số liệu phân tích

Bảng điều khiển Actions có các số liệu phân tích cho biết Hành động của bạn được xếp hạng như thế nào trong thư mục Trợ lý trên thiết bị di động. Hãy chuyển đến Analytics > Thư mục để xem thông tin chi tiết về mức phân loại cho Hành động của bạn theo thời gian.