יומן שינויים

7.3.2023

  • שאלות נפוצות מעודכנות עם עדכונים ב-Media Actions וההשפעה של משתמשים על המשתמשים.

24.05.2023

  • שאלות נפוצות שעודכנו כדי לענות על שאלות מהקהילה.

3.4.2023

  • Transactions API של עסקאות עודכן בהתאם להוצאה משימוש ב-3 במאי 2023.

22.12.2022

  • שיטות מומלצות להוצאה משימוש של אפליקציות להעברת הודעות ושל מסלולי העברה אפשריים.

13/09/2022

  • ניתוח נתונים ממסוף הפעולות שהוצא משימוש עבור פעולות שיחה.

13/07/2022

  • הושקו קולות באיכות גבוהה יותר להמרת טקסט לדיבור (TTS) במספר אזורים.

13.06.2022

  • הודעה על הפסקת השימוש בתכונה 'פעולות שיחה'. ההוצאה משימוש תתבצע ב-13 ביוני 2023.
  • הודעה על הוצאה משימוש של Analytics עם קריאות לפעולה עבור פעולות בשיחות, שהוצאה משימוש ב-13 בספטמבר 2022.