เข้าร่วมชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise

หากต้องการตรวจสอบและเผยแพร่โซลูชันโดยใช้ Android Management API คุณต้องเข้าร่วมชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise ซึ่งเป็นชุมชนส่วนตัวที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเข้าถึงเอกสารประกอบและคําแนะนํา โพสต์คําถาม และทํางานร่วมกับ Google เพื่อนําโซลูชันของตนเข้าสู่ตลาดได้ ในฐานะสมาชิกของชุมชน คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ Google ด้วย

วิธีเข้าร่วมชุมชน

  1. ลองใช้ Android Management API คัดลอกรหัสโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่คุณใช้

  2. ลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ในฐานะผู้ใช้ใหม่ในพอร์ทัลพาร์ทเนอร์ Android Enterprise

  3. เข้าสู่ระบบพอร์ทัลของพาร์ทเนอร์ แล้วคลิกสมัครในชุมชนเพื่อส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมชุมชนผู้ให้บริการ EMM ของ Android Enterprise วางรหัสโปรเจ็กต์ Google Cloud เมื่อระบบแจ้ง