ก่อนที่จะเริ่มย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซของ GA4 (Tag Manager)

เอกสารนี้จะแสดงภาพรวมของตัวเลือกที่ใช้ได้ในการย้ายข้อมูลการติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics (UA) ไปยังการติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4 (GA4) ที่เปรียบเทียบกันได้เมื่อใช้ Tag Manager

สิ่งที่ควรรู้

ความเข้ากันได้ของเหตุการณ์และการแปลงข้อมูลระหว่าง UA กับ GA4

เพื่อให้การย้ายข้อมูลไปยัง Google Analytics 4 ง่ายขึ้น Tag Manager สามารถแปลเหตุการณ์ GA4 ที่ส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA และเหตุการณ์ GA4 ที่ส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA ได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์และพารามิเตอร์บางส่วนไม่สามารถแปลงได้ คุณจึงควรตรวจสอบลักษณะการทำงาน ความไม่สามารถทำงานร่วมกัน รวมถึงข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การแปลอัตโนมัติ

โปรดอ่านข้อมูลอ้างอิงความเข้ากันได้ของเหตุการณ์

กำลังเลือกตัวเลือกการย้ายข้อมูล

Google Analytics 4 คือเวอร์ชันใหม่ของ Google Analytics เราขอแนะนําให้ย้ายข้อมูลการติดตั้งใช้งานเพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google Analytics ในระยะยาว

ข้อควรพิจารณาหลักเมื่อเลือกตัวเลือกมีดังนี้

  • ความสำคัญของการไม่เปลี่ยนแปลงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และรายงานอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics
  • จํานวนงานการติดตั้งใช้งานที่คุณทำได้ในตอนนี้เทียบกับในอนาคตเพื่อใช้ GA4 อย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว
  • การมีพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ติดตั้งใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ (เช่น การย้ายจากเหตุการณ์ UA ไปยังเหตุการณ์ GA4) ในระยะสั้นเป็นสิ่งที่สำคัญหรือไม่

ตัวเลือกการย้ายข้อมูลอิงตามผลลัพธ์

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อหาคำแนะนำในการย้ายข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ผลลัพธ์ ข้อดี/ข้อเสียสำคัญ เหตุผลที่ควรเลือกตัวเลือกนี้
ส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA

ใช้การติดตั้งใช้งาน UA ที่มีอยู่ เพื่อส่งข้อมูลไปยัง GA4
ข้อดี: ติดตั้งใช้งานได้ง่ายและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่รวบรวมและรายงานสําหรับ UA

ข้อเสีย: รายงานอีคอมเมิร์ซ GA4 ไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบบไม่รู้จักเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA บางเหตุการณ์ใน GA4
คุณต้องการเริ่มใช้ GA4 แต่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว และคุณไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งใช้งาน UA ที่มีอยู่ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณใช้การติดตั้งใช้งาน Tag Manager ที่มีอยู่เพื่อส่งเหตุการณ์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ได้
ส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4
(แนะนํา)

ติดตั้งใช้งานและส่งเหตุการณ์ GA4 ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA ที่มีอยู่และพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่
ข้อดี: รายงานอีคอมเมิร์ซของ GA4 จะสมบูรณ์และคุณจะพร้อมสำหรับการใช้งานระยะยาว

ข้อเสีย: กำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนเหตุการณ์ UA เป็นเหตุการณ์ GA4 และคุณจะมีรายงานอีคอมเมิร์ซ UA ที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบบไม่รู้จักเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 บางเหตุการณ์ใน UA
คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้ GA4 ในระยะยาว แต่ต้องการให้พร็อพเพอร์ตี้ UA รับข้อมูลต่อไป การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณใช้การติดตั้งใช้งาน GA4 ของ Tag Manager รายการเดียวเพื่อส่งเหตุการณ์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ UA ได้ด้วย