อีคอมเมิร์ซของ GA4 (Tag Manager): ส่งเหตุการณ์ GA4

คู่มือนี้อธิบายวิธีอัปเดตการติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics (Tag Manager) ที่มีอยู่เพื่อใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ Google Analytics 4

ไปที่ศูนย์การย้ายข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูคู่มือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในการย้ายข้อมูล

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของการทําตามคู่มือนี้คือ การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตให้ใช้เหตุการณ์และพารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซของ GA4 การใช้งานอีคอมเมิร์ซที่อัปเดตแล้วนี้จะใช้เพื่อส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่ด้วย ระบบจะยังป้อนข้อมูลในรายงานอีคอมเมิร์ซ UA ต่อไป และคุณจะเริ่มได้รับข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

ก่อนเริ่มต้น

 1. ใช้เครื่องมือตัวช่วยการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อยืนยันว่ารายการต่อไปนี้อธิบายการใช้งานปัจจุบันของคุณ

  • คุณกําลังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
  • เว็บไซต์ใช้ Tag Manager และใช้ชั้นข้อมูลเพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ
 2. อ่านตัวเลือกในการย้ายข้อมูลสำหรับการใช้งานอีคอมเมิร์ซเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือก ยืนยันว่าคุณต้องการทําตามคู่มือนี้จริงๆ เพื่อใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4 สําหรับการติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่

 3. โปรดอ่านข้อมูลอ้างอิงความเข้ากันได้ของเหตุการณ์เพื่อดูวิธีแปลเหตุการณ์ UA เมื่อส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4

ข้อดีและข้อพิจารณา

ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลด้านล่างเพื่อทําความเข้าใจผลของการใช้เหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Google Analytics 4 กับการติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics (Tag Manager) ที่มีอยู่อย่างละเอียด

ข้อดี ข้อเสีย
 • ช่วยให้คุณดูข้อมูลอีคอมเมิร์ซได้ทั้งในรายงาน GA4 และ Universal Analytics
 • การใช้เหตุการณ์และพารามิเตอร์ GA4 จะช่วยให้รายงานอีคอมเมิร์ซของ GA4 มีข้อมูลที่สมบูรณ์
 • กำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่
 • เหตุการณ์และพารามิเตอร์ GA4 บางรายการไม่มีค่าเทียบเท่าใน Universal Analytics พารามิเตอร์ shipping_tier, discount, currency, location_id, promotion_name และ promotion_id ไม่มีค่าเทียบเท่าของ Universal Analytics และจะไม่ปรากฏในรายงาน Universal Analytics

การใช้งาน

จุดประสงค์หลักในการใช้งานคือการเปลี่ยนจากการใช้ชั้นข้อมูลไปใช้ gtag.js API วิธีการด้านล่างขอแนะนำให้อัปเดตการกำหนดค่าแท็กทั้งหมดให้เสร็จก่อน แล้วตามด้วยการอัปเดตชั้นข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในการวัดขณะทำการเปลี่ยนแปลงนี้

1. สร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

 1. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่
  • ใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 เพื่อสร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่โดยอัตโนมัติและคัดลอกการตั้งค่าต่อไปนี้จากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้แก่ ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ URL ของเว็บไซต์ เขตเวลา และการตั้งค่าสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แท็กที่มีอยู่ เพื่อปิดใช้ฟีเจอร์แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือหากไม่ต้องการคัดลอกการตั้งค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยไม่มีผู้ช่วยการตั้งค่า GA4
 2. เพิ่มแท็ก Google
  1. เปิดคอนเทนเนอร์ Google Tag Manager สำหรับการติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่
  2. คลิกแท็ก > ใหม่
  3. คลิกการกําหนดค่าแท็ก แล้วเลือกแท็ก Google
  4. ป้อนรหัสแท็กของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
  5. เลือกเพื่อเรียกให้แท็กแสดงในหน้าเว็บทุกหน้า (หรือบางหน้าที่ต้องการวัด)
  6. บันทึกและนำการกำหนดค่าแท็กไปใช้จริง

2. เพิ่มการกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 เพื่อวัดเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแท็กเหตุการณ์ GA4 เพื่อส่งเหตุการณ์และพารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4

 1. สร้างการกําหนดค่าแท็กใหม่ แล้วเลือกเหตุการณ์ GA4
 2. สำหรับชื่อเหตุการณ์ ให้ใช้ตัวแปรบิวท์อิน ซึ่งจะใช้ชื่อเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ที่ส่งโดยใช้ API ของ gtag.js
 3. ในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นเลือกอีคอมเมิร์ซ แล้วเลือกส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ
 4. สำหรับแหล่งข้อมูล ให้เลือกชั้นข้อมูล
 5. คลิกบันทึก ระบบจะเพิ่มทริกเกอร์ในขั้นตอนถัดไปเพื่อให้คุณเพิกเฉยต่อคําเตือนเกี่ยวกับทริกเกอร์ที่ขาดหายไปได้อย่างปลอดภัย

3. อัปเดตการกําหนดค่าแท็กอีคอมเมิร์ซ UA เพื่อใช้เหตุการณ์ GA4

สําหรับการกําหนดค่าแท็กอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละรายการ คุณจะต้องเพิ่มทริกเกอร์ให้เริ่มทํางานในเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ที่เทียบเท่า และเปิดใช้ตัวเลือกเพื่ออ่านข้อมูลเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4

สําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละเหตุการณ์ ขั้นตอนทั่วไปในการอัปเดตเป็นเหตุการณ์ GA4 ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 1. สําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ UA ที่คุณต้องการอัปเดต ให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตารางความเข้ากันได้ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4 และพารามิเตอร์ที่เปรียบเทียบกันได้สําหรับ UA และ GA4 และ/หรือตัวช่วยการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อระบุชื่อเหตุการณ์ GA4 ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอัปเดตเหตุการณ์เพื่อวัดการคลิกผลิตภัณฑ์ ชื่อเหตุการณ์ GA4 จะเป็น select_item
 2. อัปเดตการกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics สําหรับเหตุการณ์ ดังนี้
  1. ในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นเลือกอีคอมเมิร์ซ ให้เลือกใช้สคีมา GA4 เพื่อให้แน่ใจว่าแท็กที่มีอยู่อ่านเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ GA4 ที่อัปเดตได้อย่างถูกต้อง คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนที่จะย้ายข้อมูลจากชั้นข้อมูลไปยัง API gtag.js ได้
  2. ในส่วนการทริกเกอร์ ให้เพิ่มทริกเกอร์เหตุการณ์ที่กําหนดเองใหม่ โดยที่ชื่อเหตุการณ์คือเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 ที่ระบุไว้ข้างต้น หลังจากทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว คุณควรมีทริกเกอร์อย่างน้อย 2 รายการ ได้แก่ ทริกเกอร์เดิมที่เริ่มการทำงานของแท็ก และทริกเกอร์ที่เพิ่มใหม่ซึ่งจะเริ่มทํางานเมื่อเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ GA4 เสร็จสมบูรณ์ ทริกเกอร์เพิ่มเติมคือการตรวจสอบว่าไม่มีการหยุดชะงักของข้อมูลเมื่อเปลี่ยนจากชั้นข้อมูลไปยัง API gtag.js ตามที่อธิบายไว้ภายหลังในเอกสารนี้
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 3. เพิ่มทริกเกอร์ใหม่ลงในแท็กเหตุการณ์ GA4 ดังนี้
  1. เปิดแท็กเหตุการณ์ GA4 ที่คุณกําหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ให้ส่งเหตุการณ์และพารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4
  2. ในส่วนการทริกเกอร์ ให้เพิ่มทริกเกอร์เหตุการณ์ที่กําหนดเองที่สร้างขึ้นด้านบน (เช่น select_item) เพื่อให้มั่นใจว่าแท็กเหตุการณ์ GA4 จะเริ่มทำงานสําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องหลังจากที่คุณเปลี่ยนไปใช้เหตุการณ์ GA4
  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 4. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำกับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละรายการ เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงใน Tag Manager เมื่อเสร็จสมบูรณ์

4. เปิดใช้ gtag.js API

หากต้องการอัปเดตการติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซจาก UA เป็น GA4 เราขอแนะนําให้เปลี่ยนจากการใช้ชั้นข้อมูลไปใช้ gtag.js API ซึ่งทํางานร่วมกับ Tag Manager

หากต้องการเปิดใช้ gtag.js API ให้เพิ่มข้อมูลโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าเหนือข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ของ Tag Manager

<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
</script>

5. การเปลี่ยนจากการใช้ชั้นข้อมูลไปใช้ gtag.js

เมื่ออัปเดตการกำหนดค่าแท็กทั้งหมดและเปิดใช้ gtag.js API แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนจากการใช้ชั้นข้อมูลไปใช้ API ของ gtag.js

โปรดใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยในการอัปเดต

สําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซแต่ละเหตุการณ์ของ Universal Analytics ขั้นตอนทั่วไปในการเปลี่ยนจากการใช้ dataLayer.push() API กับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ UA ไปใช้ API gtag.js กับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ GA4 ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 1. อัปเดตชื่อเหตุการณ์ที่กําหนดเองเป็นชื่อเหตุการณ์ GA4 ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอัปเดตเหตุการณ์เพื่อวัดการคลิกผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ชื่อเหตุการณ์ที่กําหนดเองของ productClick ชื่อเหตุการณ์ที่อัปเดตสําหรับ GA4 จะเป็น select_item ชื่อเหตุการณ์ GA4 ต้องตรงกับชื่อเหตุการณ์ของทริกเกอร์ที่คุณกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้

  เช่น เหตุการณ์การคลิกผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้โดยใช้ชั้นข้อมูล

  dataLayer.push({'event': 'productClick', 'ecommerce': {<ecommerce_parameters>}});
  

  จะกลายเป็นค่าต่อไปนี้เมื่อเปลี่ยนไปใช้ gtag.js API

  gtag('event', 'select_item', {<ecommerce_parameters>});
  
 2. อัปเดตพารามิเตอร์อีคอมเมิร์ซให้ตรงกับที่คาดไว้สําหรับเหตุการณ์ GA4 โปรดใช้พารามิเตอร์ที่เปรียบเทียบกันได้สําหรับ UA และ GA4 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อพารามิเตอร์ ป้อนข้อมูลค่าพารามิเตอร์ GA4 ด้วยค่าพารามิเตอร์ UA ที่ตรงกัน

ตัวอย่าง: อัปเดตเหตุการณ์ UA ไปยัง GA4

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างเหตุการณ์ GA4 ที่เทียบเท่าสําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซการคลิกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน Tag Manager สําหรับ Universal Analytics

ก่อน: การส่งเหตุการณ์ UA โดยใช้ชั้นข้อมูล

การวัดการคลิกผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้สําหรับ Universal Analytics ซึ่งนํามาใช้โดยใช้ชั้นข้อมูล ชื่อเหตุการณ์ที่กําหนดเองคือ productClick

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link. This function uses the event
 * callback datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent
 * to Google Analytics.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 dataLayer.push({
  'event': 'productClick',
  'ecommerce': {
   'click': {
    'actionField': {'list': 'Search Results'},   // Optional list property.
    'products': [{
     'name': productObj.name,           // Name or ID is required.
     'id': productObj.id,
     'price': productObj.price,
     'brand': productObj.brand,
     'category': productObj.cat,
     'variant': productObj.variant,
     'position': productObj.position
     }]
    }
   },
   'eventCallback': function() {
    document.location = productObj.url
   }
 });
}
</script>

ใน Tag Manager การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics มีดังนี้

ประเภทแท็ก : Universal Analytics
ประเภทการติดตาม : เหตุการณ์
หมวดหมู่เหตุการณ์: Ecommerce
การกระทำเหตุการณ์: Product Click
เปิดใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ: true
ใช้ชั้นข้อมูล: true
ทริกเกอร์: event เท่ากับ productClick

การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics สําหรับการคลิกผลิตภัณฑ์

การกําหนดค่าทริกเกอร์ได้รับการตั้งค่าให้เริ่มการทํางานของแท็กเมื่อเหตุการณ์ productClick ได้รับการพุชไปยังชั้นข้อมูล

การกำหนดค่าทริกเกอร์สำหรับเหตุการณ์ที่กำหนดเองของ productClick

หลัง: การส่งเหตุการณ์ GA4 โดยใช้ gtag.js

การอัปเดตการกําหนดค่าแท็กสําหรับ UA

ใน Tag Manager ระบบจะอัปเดตการกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics ให้เหตุการณ์การคลิกผลิตภัณฑ์ทริกเกอร์ชื่อเหตุการณ์ GA4 และเปิดใช้ตัวเลือกใช้สคีมา GA4 ตอนนี้การกําหนดค่าแท็กจะเป็นดังนี้

ประเภทแท็ก : Universal Analytics
ประเภทการติดตาม : เหตุการณ์
หมวดหมู่เหตุการณ์: Ecommerce
การกระทำของเหตุการณ์: Product Click
เปิดใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ: true
ใช้ชั้นข้อมูล: true
ใช้สคีมา GA4: true
ทริกเกอร์ #1: event เท่ากับ productClick
ทริกเกอร์ #2: event เท่ากับ select_item

การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics โดยใช้ GA4 สําหรับการคลิกผลิตภัณฑ์

มีการกำหนดค่าทริกเกอร์ของทริกเกอร์เหตุการณ์ที่กำหนดเองใหม่ให้เริ่มการทำงานของแท็กในชื่อเหตุการณ์ select_item ดังนี้

การกําหนดค่าทริกเกอร์สําหรับเหตุการณ์ select_item

การอัปเดตการกําหนดค่าแท็กสําหรับ GA4

เหตุการณ์ GA4 ได้รับการกําหนดค่าให้วัดกิจกรรมอีคอมเมิร์ซที่ติดตั้งใช้งานโดยใช้เหตุการณ์และพารามิเตอร์ GA4 แท็กจะใช้ตัวแปรเหตุการณ์ในตัวเพื่อส่งต่อชื่อเหตุการณ์ไปยัง GA4 ทริกเกอร์เดียวกันที่สร้างสําหรับแท็ก UA (เช่น select_item) ใช้เพื่อทําให้แท็ก GA4 เริ่มทํางาน

การกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 สําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซหลายรายการ

การเปลี่ยนจากการใช้ชั้นข้อมูลไปใช้ gtag.js

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่การติดตั้งใช้งาน UA ข้างต้นเปลี่ยนจากการใช้ เหตุการณ์ที่กําหนดเอง productClick กับ dataLayer.push() API ไปใช้เหตุการณ์ select_item กับ gtag.js API ระบบจะตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับ select_item ให้สอดคล้องกัน

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 gtag('event', 'select_item', {
  'items': [{
   'item_id': productObj.id,
   'item_name': productObj.name,
   'index': productObj.position,
   'item_list_name': 'Search Results',
   'item_brand': productObj.brand,
   'item_category': productObj.cat,
   'item_variant': productObj.variant,
   'price': productObj.price
  }]
 });
}
</script>