อีคอมเมิร์ซของ GA4 (Tag Manager): ส่งเหตุการณ์ Universal Analytics

คู่มือนี้อธิบายวิธีใช้อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics (Tag Manager) ที่มีอยู่เพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

ไปที่ศูนย์การย้ายข้อมูลสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูคําแนะนําในการย้ายข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามคู่มือนี้คือการติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่เพื่อป้อนข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่ การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง รายงานอีคอมเมิร์ซของ UA จะยังมีข้อมูลอยู่ และคุณจะเริ่มรับข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

ก่อนเริ่มต้น

 1. ใช้เครื่องมือผู้ช่วยการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อยืนยันว่าสิ่งต่อไปนี้อธิบายการใช้งานปัจจุบันของคุณ

  • คุณกําลังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
  • เว็บไซต์ใช้ Tag Manager และใช้ชั้นข้อมูลเพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ
 2. อ่านตัวเลือกการย้ายข้อมูลสําหรับการใช้งานอีคอมเมิร์ซเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือก ยืนยันว่าคุณต้องการทําตามคู่มือนี้เพื่อใช้การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ของ Tag Manager ที่มีอยู่สําหรับ Google Analytics 4

 3. อ่านข้อมูลอ้างอิงความเข้ากันได้ของเหตุการณ์เพื่อดูวิธีแปลเหตุการณ์ UA เมื่อส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4

ข้อดีและข้อเสีย

ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลด้านล่างเพื่อทําความเข้าใจผลของการใช้งานอีคอมเมิร์ซ Universal Analytics (Tag Manager) ที่มีอยู่กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

ข้อดี ข้อเสีย
 • ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการนําไปใช้ เนื่องจากคุณจะไม่เปลี่ยนการใช้งานชั้นข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่
 • ช่วยให้คุณดูข้อมูลอีคอมเมิร์ซได้ทั้งในรายงาน GA4 และ Universal Analytics
 • วิธีการเก็บรวบรวมหรือรายงานข้อมูลอีคอมเมิร์ซในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของการชําระเงินและตัวเลือกการชําระเงินไม่ได้แมปกับเหตุการณ์ GA4 ได้โดยง่าย ดูเหมือนว่าข้อมูลตัวเลือกการชําระเงินจะไม่ปรากฏในรายงานอีคอมเมิร์ซของ GA4
  • หากคุณส่งเหตุการณ์สําหรับความคืบหน้าและตัวเลือกการชําระเงินที่ไม่รองรับ ระบบจะถือว่าพารามิเตอร์ที่เชื่อมโยงเป็นเหตุการณ์ที่กําหนดเองและพารามิเตอร์ที่กําหนดเองใน GA4 แต่จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics สําหรับพารามิเตอร์ items (ระบบไม่รองรับ)
 • ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลการจัดส่งในรายงานช่องทางรถเข็นของ GA4/รายละเอียดช่องทางสํารองจะว่างเปล่า
 • ขั้นตอนการคลิกรายการในรายงานช่องทางสินค้า/ผลิตภัณฑ์/รายการ GA4 จะว่างเปล่า
 • ระบบไม่รู้จักตัวคั่น / สําหรับหมวดหมู่ใน GA4 GA4 จะรายงานเป็น cat1/cat2/cat3 เป็นหมวดหมู่แทนที่จะเป็น 3 หมวดหมู่ เช่น cat1, cat2 และ cat3

การใช้งาน

1. สร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

 1. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่
  • ใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 เพื่อสร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่โดยอัตโนมัติ และคัดลอกการตั้งค่าต่อไปนี้จากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้แก่ ชื่อพร็อพเพอร์ตี้, URL ของเว็บไซต์, เขตเวลา และการตั้งค่าสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเปิดใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แท็กที่มีอยู่ เพื่อปิดใช้ฟีเจอร์แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือหากคุณไม่ต้องการคัดลอกการตั้งค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยไม่มีผู้ช่วยการตั้งค่า GA4
 2. เพิ่มแท็กการกําหนดค่า Google Analytics 4
  1. เปิดคอนเทนเนอร์ Google Tag Manager สําหรับการใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่
  2. คลิกแท็ก > ใหม่
  3. คลิกการกําหนดค่าแท็กและเลือกการกําหนดค่า GA4
  4. ป้อนรหัสการวัดของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
  5. เลือกเพื่อเรียกให้แท็กแสดงในหน้าเว็บทุกหน้า (หรือชุดย่อยของหน้าเว็บที่คุณต้องการวัด)
  6. บันทึกและนำการกำหนดค่าแท็กไปใช้จริง

2. เพิ่มการกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 เพื่อวัดเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

สําหรับการกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics แต่ละรายการ คุณจะต้องเพิ่มการกําหนดค่าแท็ก GA4 Event เพื่อวัดเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่เทียบเท่าใน GA4

ขั้นตอนทั่วไปของการสร้างเหตุการณ์ GA4 ที่เกี่ยวข้องสําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละรายการมีดังนี้

 1. สร้างการกําหนดค่าแท็กใหม่ แล้วเลือกเหตุการณ์ GA4
 2. สําหรับชื่อเหตุการณ์ ให้ใช้ตารางความเข้ากันได้ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4 และ/หรือโปรแกรมช่วยย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อค้นหาชื่อเหตุการณ์ GA4 ที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics ตัวอย่างเช่น หากกําลังสร้างเหตุการณ์เพื่อวัดการแสดงผลผลิตภัณฑ์ ชื่อเหตุการณ์ GA4 จะเป็น view_item_list
 3. ในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นเลือกอีคอมเมิร์ซ แล้วเลือกส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ
 4. สําหรับแหล่งข้อมูล ให้เลือกชั้นข้อมูล
 5. ในส่วนทริกเกอร์ ให้เลือกทริกเกอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้แท็กเริ่มทํางาน ซึ่งควรเป็นทริกเกอร์เดียวกันกับที่ใช้สําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics ที่เกี่ยวข้อง
 6. คลิกบันทึก

ทําซ้ําขั้นตอนด้านบนสําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละรายการ เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว

ตัวอย่าง: เหตุการณ์ UA กับ GA4

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างเหตุการณ์ GA4 ที่เทียบเท่าสําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซการคลิกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน Tag Manager สําหรับ Universal Analytics

การวัดคลิกผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้สําหรับ Universal Analytics เป็นการนําการใช้ชั้นข้อมูลไปใช้ ชื่อเหตุการณ์ที่กําหนดเองคือ productClick

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link. This function uses the event
 * callback datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent
 * to Google Analytics.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 dataLayer.push({
  'event': 'productClick',
  'ecommerce': {
   'click': {
    'actionField': {'list': 'Search Results'},   // Optional list property.
    'products': [{
     'name': productObj.name,           // Name or ID is required.
     'id': productObj.id,
     'price': productObj.price,
     'brand': productObj.brand,
     'category': productObj.cat,
     'variant': productObj.variant,
     'position': productObj.position
     }]
    }
   },
   'eventCallback': function() {
    document.location = productObj.url
   }
 });
}
</script>

ใน Tag Manager การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics มีดังนี้

ประเภทแท็ก : Universal Analytics
ประเภทการติดตาม : เหตุการณ์
หมวดหมู่เหตุการณ์: Ecommerce
การทํางานของเหตุการณ์: Product Click
เปิดใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ: true
ใช้ชั้นข้อมูล: true
ทริกเกอร์: event เท่ากับ productClick

การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics สําหรับคลิกผลิตภัณฑ์

การกําหนดค่าทริกเกอร์ได้รับการตั้งค่าให้เริ่มการทํางานของแท็กเมื่อเหตุการณ์ productClick พุชไปยังชั้นข้อมูล

การกําหนดค่าทริกเกอร์สําหรับเหตุการณ์ที่กําหนดเอง ProductClick

หากต้องการใช้การติดตั้งใช้งาน UA ด้านบนเพื่อส่งข้อมูลไปยัง GA4 ระบบจะกําหนดค่าเหตุการณ์ GA4 ที่เทียบเท่าต่อไปนี้

ประเภทแท็ก : เหตุการณ์ GA4
ชื่อเหตุการณ์: select_item
ส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ : true
แหล่งข้อมูล: Data Layer
ทริกเกอร์: event เท่ากับ productClick

การกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 สําหรับการคลิกผลิตภัณฑ์