อีคอมเมิร์ซของ GA4 (Tag Manager): ส่งเหตุการณ์ Universal Analytics

คู่มือนี้อธิบายวิธีใช้การติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics (Tag Manager) ที่มีอยู่เพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

ไปที่ศูนย์การย้ายข้อมูลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อดูคู่มือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในการย้ายข้อมูล

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามคู่มือนี้คือเราจะใช้การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่เพื่อป้อนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่ การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่จะยังคงเหมือนเดิม ระบบจะยังคงป้อนข้อมูลในรายงานอีคอมเมิร์ซของ UA ต่อไป และคุณจะเริ่มได้รับข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

 1. ใช้เครื่องมือโปรแกรมช่วยย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อยืนยันว่ารายการต่อไปนี้อธิบายถึงการใช้งานปัจจุบัน

  • คุณกำลังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
  • เว็บไซต์ใช้ Tag Manager และใช้ชั้นข้อมูลเพื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ
 2. อ่านตัวเลือกการย้ายข้อมูลสำหรับการติดตั้งใช้งานอีคอมเมิร์ซเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือก ยืนยันว่าคุณต้องการทําตามคู่มือนี้จริงๆ เพื่อใช้การติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ของ Tag Manager ที่มีอยู่สําหรับ Google Analytics 4

 3. โปรดอ่านข้อมูลอ้างอิงความเข้ากันได้ของเหตุการณ์เพื่อดูวิธีแปลเหตุการณ์ UA เมื่อส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ GA4

ข้อดีและข้อพิจารณาเพื่อแลกกับข้อเสีย

ตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลด้านล่างเพื่อทําความเข้าใจผลกระทบของการใช้อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics (Tag Manager) ที่มีอยู่กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยละเอียด

ข้อดี ข้อเสีย
 • เลือกใช้ได้ง่ายที่สุดเนื่องจากคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงการติดตั้งใช้งานชั้นข้อมูลอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่
 • ช่วยให้คุณดูข้อมูลอีคอมเมิร์ซได้ทั้งในรายงาน GA4 และ Universal Analytics
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีรวบรวมหรือรายงานข้อมูลอีคอมเมิร์ซในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
 • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในการชําระเงินและตัวเลือกการชําระเงินไม่สามารถจับคู่กับเหตุการณ์ GA4 ได้โดยง่าย ดูเหมือนว่าข้อมูลตัวเลือกการชําระเงินจะไม่ปรากฏในรายงานอีคอมเมิร์ซของ GA4
  • หากคุณส่งเหตุการณ์สําหรับความคืบหน้าและตัวเลือกการชําระเงินที่ไม่รองรับ ระบบจะถือว่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุการณ์ที่กําหนดเองและพารามิเตอร์ที่กําหนดเองใน GA4 อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่ส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics สำหรับพารามิเตอร์ items (ไม่รองรับ)
 • ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลการจัดส่งในรายงานรายละเอียดรถเข็น/Fallout ของ GA4 จะว่างเปล่า
 • ขั้นตอนการคลิกรายการในรายงานสินค้า/ผลิตภัณฑ์/สินค้าของ GA4 จะว่างเปล่า
 • ระบบไม่รู้จักตัวคั่น / สำหรับหมวดหมู่ใน GA4 GA4 จะรายงาน cat1/cat2/cat3 เป็นหมวดหมู่แทนที่จะเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ cat1, cat2 และ cat3

การใช้งาน

1. สร้างและกำหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างและกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่

 1. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใหม่
  • ใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 เพื่อสร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่โดยอัตโนมัติและคัดลอกการตั้งค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ซึ่งได้แก่ ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ URL เว็บไซต์ เขตเวลา และการตั้งค่าสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกเปิดใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แท็กที่มีอยู่เพื่อปิดใช้ฟีเจอร์แท็กเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือหากไม่ต้องการคัดลอกการตั้งค่าใดๆ จากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยไม่มีผู้ช่วยการตั้งค่า GA4
 2. เพิ่มแท็ก Google
  1. เปิดคอนเทนเนอร์ Google Tag Manager สำหรับการติดตั้งใช้งาน Universal Analytics ที่มีอยู่
  2. คลิกแท็ก > ใหม่
  3. คลิกการกําหนดค่าแท็ก แล้วเลือกแท็ก Google
  4. ป้อนรหัสการวัดของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4
  5. เลือกเพื่อทริกเกอร์แท็กในหน้าเว็บทุกหน้า (หรือบางหน้าที่ต้องการวัด)
  6. บันทึกและนำการกำหนดค่าแท็กไปใช้จริง

2. เพิ่มการกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 เพื่อวัดเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

สําหรับการกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics แต่ละรายการ คุณจะต้องเพิ่มการกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 เพื่อวัดเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซที่เทียบเท่าใน GA4

สําหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละเหตุการณ์ ขั้นตอนทั่วไปในการสร้างเหตุการณ์ GA4 ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 1. สร้างการกําหนดค่าแท็กใหม่ แล้วเลือกเหตุการณ์ GA4
 2. สําหรับชื่อเหตุการณ์ ให้ใช้ตารางความเข้ากันได้ระหว่างเหตุการณ์ UA กับ GA4 และ/หรือตัวช่วยการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซเพื่อค้นหาชื่อเหตุการณ์ GA4 ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics เช่น หากคุณกำลังสร้างเหตุการณ์เพื่อวัดการแสดงผลของผลิตภัณฑ์ ชื่อเหตุการณ์ GA4 จะเป็น view_item_list
 3. ภายใต้การตั้งค่าเพิ่มเติม ตามด้วยอีคอมเมิร์ซ ให้ทำเครื่องหมายที่ส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ
 4. สําหรับแหล่งข้อมูล ให้เลือกชั้นข้อมูล
 5. ในส่วนการทริกเกอร์ ให้เลือกทริกเกอร์ที่เหมาะสมเพื่อทำให้แท็กเริ่มทำงาน ซึ่งควรเป็นทริกเกอร์เดียวกันกับที่ใช้สำหรับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics ที่เกี่ยวข้อง
 6. คลิกบันทึก

ทําขั้นตอนข้างต้นซ้ำสําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics แต่ละรายการ นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้จริงเมื่อเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่าง: เหตุการณ์ UA ไปยัง GA4

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างเหตุการณ์ GA4 ที่เทียบเท่าสําหรับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซประเภทการคลิกผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานใน Tag Manager สําหรับ Universal Analytics

การวัดการคลิกผลิตภัณฑ์สําหรับ Universal Analytics มีดังนี้โดยใช้ชั้นข้อมูล ชื่อเหตุการณ์ที่กำหนดเองคือ productClick

<script>
/**
 * Call this function when a user clicks on a product link. This function uses the event
 * callback datalayer variable to handle navigation after the ecommerce data has been sent
 * to Google Analytics.
 * @param {Object} productObj An object representing a product.
 */
function(productObj) {
 dataLayer.push({
  'event': 'productClick',
  'ecommerce': {
   'click': {
    'actionField': {'list': 'Search Results'},   // Optional list property.
    'products': [{
     'name': productObj.name,           // Name or ID is required.
     'id': productObj.id,
     'price': productObj.price,
     'brand': productObj.brand,
     'category': productObj.cat,
     'variant': productObj.variant,
     'position': productObj.position
     }]
    }
   },
   'eventCallback': function() {
    document.location = productObj.url
   }
 });
}
</script>

ใน Tag Manager การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics เป็นดังนี้

ประเภทแท็ก : Universal Analytics
ประเภทการติดตาม : เหตุการณ์
หมวดหมู่เหตุการณ์: Ecommerce
การกระทำของเหตุการณ์: Product Click
เปิดใช้ฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ: true
ใช้ชั้นข้อมูล: true
ทริกเกอร์: event เท่ากับ productClick

การกําหนดค่าแท็ก Universal Analytics สําหรับการคลิกผลิตภัณฑ์

การกําหนดค่าทริกเกอร์ได้รับการตั้งค่าให้เริ่มการทํางานของแท็กเมื่อเหตุการณ์ productClick ได้รับการพุชไปยังชั้นข้อมูล

การกำหนดค่าทริกเกอร์สำหรับเหตุการณ์ที่กำหนดเองของ productClick

หากต้องการใช้การติดตั้งใช้งาน UA ข้างต้นเพื่อส่งข้อมูลไปยัง GA4 ให้กําหนดค่าเหตุการณ์ GA4 ที่เทียบเท่าต่อไปนี้

ประเภทแท็ก : เหตุการณ์ GA4
ชื่อเหตุการณ์: select_item
ส่งข้อมูลอีคอมเมิร์ซ : true
แหล่งข้อมูล: Data Layer
ทริกเกอร์: event เท่ากับ productClick

การกําหนดค่าแท็กเหตุการณ์ GA4 สําหรับการคลิกผลิตภัณฑ์